Filtr

Nůžky na balíky Mc Halle

V některých zemích je velmi rozšířen způsob konzervace pícnin pomocí svinovacích lisů s následným ovinutím silážní fólií. Při krmení takto konzervované hmoty je třeba balíky náležitě rozdružit. ...

Kategorie: Nezařazené

Nová technika od firmy John Deere.

V pátek dne 12. 10. 2001 se konala na výstavišti v Praze Letňanech předváděcí akce firmy STROM Praha, dovozce zemědělské techniky značky John Deere do ČR. Akce se zúčastnili především obchodní partneři firmy STROM, ale také zástupci vysokých škol, tisku a ostatní zemědělské veřejnosti.

Kategorie: Nezařazené

John Deere v Seville (2)

Traktory jsou dlouholetou, trvalou prioritou značky John Deere. Potvrdila to i Sevilla, kdy právě v této oblasti „jelen“ představil bohatě svých novinek. Od nejmenších až po skutečně největší traktory. Dokladem toho je skutečnost, že tento tradiční světový výrobce má ve svém programu traktory, krátce řečeno - o výkonu od 5...

Kategorie: Nezařazené

Technika a technologie ochrany rostlin v integrované ostlinné produkci

Charakteristiky různých směrů a jejich porovnávání jsou vždy zatížené schématickým a velmi zúženým pohledem specializovaného oboru. Tím složitější je to u ochrany rostlin, kde postavení každého článku, včetně člověka, je propojeno biologickými, technickými, chemickými i ekonomickými vazbami do fungujícího celku. Integrace ve smyslu celistvosti neznamená v integrované produkci jen mechanické...

Kategorie: Nezařazené

Výkon motoru není vše – úspěch v rukou převodovky

Voda, voda, voda. Pomyslná hráz oblačnosti se snad otevřela navěky a k zemi proudí nekonečné provazce deště. Půda již není schopná propouštět ani absorbovat další vláhu, vlhkost ornice dosahuje nejvyšších hodnot. Na některých pozemcích se vytváří jezera vody a zaplavují všechno živé nedýchatelným pláštěm. Zemědělce svírá stále větší úzkost z...

Kategorie: Nezařazené

Současné traktory nejvyšší výkonové třídy

Současný traktor již dávno není jednoduchým strojem se spartánským vybavením a v tomto ohledu můžeme směle říci, že svou technickou úrovní převyšuje technickou vyspělost moderních automobilů. Není divu, požadavků, které jsou na něj kladeny, je mnohem více než těch, které vyžadujeme od automobilu. V dnešním tématu přinášíme stručný přehled progresivních...

Kategorie: Nezařazené

Gigantománie na postupu

Výstavy zemědělské techniky se těší stálému zájmu návštěvníků. A nejinak je tomu v případě veletrhu Agritechnica, který se konal v minulém týdnu v německém Hannoveru. Účast vystavovatelů byla stejně jako v minulém roce hojná a nás mohlo potěšit i to, že 17 vystavujících firem bylo z české republiky. Mimochodem byl...

Kategorie: Nezařazené

Aplikační technika na 48. Mistrovství světa v orbě

Rozhodnutí uspořádat Mistrovství světa v orbě v tomto roce v Dánsku nebylo rozhodně bezdůvodné. Malá země na severu Evropy se pyšní velmi intenzivním zemědělstvím se zaměřením na živočišnou výrobu a zajištěným odbytem produktů s patřičnou kvalitou. Charakteristické je rozsáhlé využívání přírodních zdrojů energie a z toho pramenící poměrně skromný přístup...

Kategorie: Nezařazené

Poškození pneumatik

Každý uživatel by měl používat pneumatiky v souladu s jejich předurčením pro konkrétní podmínky (nosnost, terén, rychlost jízdy, únosnost podkladu, charakter povrchu a pod.). V některých případech nelze vyloučit jízdu po krátkém úseku, který daným pneumatikám nevyhovuje a mohou se poškodit. Dokonce i v běžném provozu po silnicích jsou na...

Kategorie: Nezařazené