Filtr

Výroba kvalitního objemného krmiva klíčem k ekonomice výroby mléka a masa

Kvalitní objemná krmiva jsou nezbytná jako základ krmné dávky pro skot. Zabezpečují správný proces bachorového kvašení jako předpoklad zdraví chovaných zvířat, zabezpečují zejména příjem požadovaných živin. Jedná se především o příjem bílkovin, energie a minerálních látek. Přestože relativní příjem objemných krmiv se se zvyšující užitkovostí skotu snižuje, jejich absolutní příjem...

Kategorie: Nezařazené

Úspěšný vzlet

Již třetí rok zaznamenává firma Köckerling stoupající obrat. Westfálský podnik se tím jednoznačně pohybuje proti trendu, který v této branži panuje. O příčinách tohoto vývoje jsme se bavili s vedoucím prodeje Diterem Horsthemkem.

Kategorie: Nezařazené

Žací stroje a kombinované žací stroje pro úpravu pokosu

Výroba kvalitních objemných krmiv je základem pro efektivní výrobu mléka a základem pro výrobu masa. Současná výroba kvalitního krmiva se musí vyrovnat se snížením energetické náročnosti, se snížením pracnosti a přitom dosahovat co nejnižší ztráty. Na ztrátách se nejvíce podílejí pracovní operace, při kterých zůstává sklízená hmota co nejdéle na...

Kategorie: Nezařazené

Kvalitnější sklizeň pícnin

Co nabízí výrobci sklizňové techniky pro novou sezónu? Aktuální nabídka techniky určená na sečení travnatých porostů je velmi široká s možnou šířkou pracovního záběru až do 10 m. V nabídce se objevují stroje jak pro malé zemědělce, tak i pro podniky služeb s maximálním nasazením strojů. ...

Kategorie: Nezařazené

Problematika krmení skotu na začátku nového tisíciletí ?

Před několika lety se na naše farmy začala dostávat technologie krmení skotu pomocí horizontálních míchacích vozů. Většina chovů byla na úrovni užitkovosti kolem 5000 litrů/rok . Struktura krmení byla většinou vytvářena ještě pomocí starších řezaček ,které neměly velkou možnost regulace délky řezanky a tudíž intenzivní dělení a krácení materiálu při...

Kategorie: Nezařazené

Výkonný těžkotonážník

Jako odpověď na vzrůstající požadavky výkonnosti strojů uvedla firma KRONE na trh svoji variantu sběracího návěsu pro velkoplošnou sklizeň – pod názvem KRONE XXL. S prvními výsledky praktických zkoušek nás seznámí test odborníků časopisu Profi....

Kategorie: Nezařazené

ÚČINNOST KONZERVANTU JE ZÁVISLÁ NA ZPŮSOBU JEHO APLIKACE

Již mnohokrát bylo prokázáno, že přídavek vhodného konzervantu do silážované hmoty pozitivně ovlivňuje - při dodržení všech zásad technologie silážování - průběh i výsledek fermentačního procesu, snižuje ztráty, významně zlepšuje stravitelnost živin a krmnou hodnotu siláží a následně pak zvyšuje jejich chutnost a produkční účinnost při zkrmování zvířatům. Již mnohokrát...

Kategorie: Nezařazené

MOŽNOSTI MAPOVÁNÍ VÝNOSU ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN.

Mapování výnosů zemědělských plodin je jedním ze stěžejních prvků precizního zemědělství. V současné době je sytém mapování výnosů nejrozšířenější u sklízecích mlátiček, tedy strojů sloužících pro sklizeň zrnin. Probíhají však také různé výzkumy, které mají za cíl tvorbu výnosových map při sklizni ostatních plodin, jako jsou pícniny a okopaniny....

Kategorie: Nezařazené

Nové traktory pro letošní sezónu

Automobily a traktory mají ledaco společného. Teď nehovoříme o volantu a čtyřech kolech, nýbrž o vývoji, jakým procházejí včetně změn v průmyslu. Výrobci se spojují a v rámci nákladové zeštíhlovací kůry navrhují stejná řešení prvků či celých skupin pro různé značky vlastního sortimentu. Ten na první zdání vypadá velmi rozmanitě,...

Kategorie: Nezařazené