Filtr

Seřízení a údržba mechanismů žacího válu sklízecí mlátičky E 516

Žňová sezóna se opět nezadržitelně blíží. Základní podmínkou kvalitní sklizně beze ztrát je správné seřízení mechanismů žacího válu, protože právě na něm celý sklizňový proces začíná. Jeho nastavení do značné míry rozhoduje o dobrém zvládnutí sklizně i ve složitějších podmínkách, jako je práce na polehlých či kamenitých pozemcích. ...

Kategorie: Nezařazené

Zemědělská doprava

Zemědělství, jako výrobní obor s plošným charakterem výroby, nezbytně potřebuje pro přemisťování materiálu mezi jednotlivými místy výrobního procesu dopravní systém. Tento systém je tvořen dopravními a manipulačními prostředky a sítí dopravních tras. Řešení a kvalita provedení přeprav spolu s postupy manipulace a skladování materiálů ovlivňují významně efektivnost výrobního procesu jako...

Kategorie: Nezařazené

Tlak vzduchu v pneumatikách

Zemědělská technika je stále častěji používána na velkých farmách a v podnicích služeb, kde je sledována vysoká výkonnost přepravy. Vysoké výkonnosti je dosaženo mimo jiné zejména tím, že je převážen vysoký objem, resp. vysoká hmotnost nákladu. Důležitým činitelem působícím na půdu, je střední kontaktní tlak pod kolem, který je závislý...

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň brambor

V podmínkách České republiky převažuje přímá sklizeň brambor dvouřádkovými sklízeči. Sklizeň malých ploch se částečně zajišťuje prosévacími vyorávači a ručním sběrem. Jednořádkové sklízeče se u nás převážně používají pro sklizeň velmi raných brambor, které se po přebírání na sklízeči ihned pytlují a bezprostředně expedují do obchodní sítě.

Kategorie: Nezařazené

Zpracování půdy

Zpracování půdy je významnou součástí pěstitelských technologií polních plodin. V posledních letech jsou systémy a postupy zpracování půdy kriticky přehodnocovány s cílem zvýšit úroveň péče o půdní prostředí, zlepšit podmínky pro tvorbu výnosu plodin, omezit vodní i větrnou erozi půdy, snížit riziko znečišťování podzemní i povrchové vody snadno pohyblivými formami...

Kategorie: Nezařazené

Setí

Vývojové trendy v oblasti setí jsou ovlivňovány vývojem technologií zpracování půdy. Největší změny lze zaznamenat u secích strojů určených pro setí do minimálně zpracované a do nezpracované půdy.

Kategorie: Nezařazené

Historie, která sahá do současnosti

Ze všech osmi výrobních závodů traktorů John Deere je ten nejstarší ve Waterloo, v americkém státě Iowa. Tato oblast s úrodnou půdou, na které se pěstuje převážně jen kukuřice, byla a je i úrodnou půdou pro traktory John Deere.

Kategorie: Nezařazené

S manipulátorem rychle a přesně

Jízdy zručnosti se těší značné oblibě diváků. Jistě víte že časopis MZ pravidelně pořádá jízdu zručnosti s traktorem a přívěsem. Pro letošní rok jsme si však vymysleli i něco jiného. V průběhu konání Dne Zemědělce v Kasejovicích jsme postavili soutěžní trať, na níž své řidičské umění vyzkoušelo postupně šest jezdců,...

Kategorie: Nezařazené

Energetika v zemědělství

Zemědělství je proti ostatním odvětvím národního hospodářství, mimo odvětví těžby paliv a výroby energie, značně odlišné. Všechna odvětví energii především spotřebovávají. Zemědělství je na jedné straně rovněž spotřebitelem energií, na druhé zajišťuje transformaci sluneční i dodatkové energie na biologickou hmotu, která poskytuje energii k výživě lidí pro zajištění jejich činností,...

Kategorie: Nezařazené