Rakouské návěsy ve službách ekologické farmy

V malé obci Strašice v západních Čechách vede své hospodářství Jiří Stupka. Rodinná farma je zaměřena na chov skotu s produkcí mléka a masa. V nadmořské výšce 575 m zaujímá z celkové výměry 275 hektarů půdy orná půda 75 hektarů a 200 hektarů trvalé travní porosty. Hospodaření využívá správného střídání plodin v osevním postupu v kombinaci s kvalitní orbou, zcela bez používání pesticidů. Farma se pyšní německou certifikací ekologického hospodaření.

Hospodaření začínalo v roce 1990 se shodným zaměřením s postupným rozšiřováním výměry půdy. V současnosti je produkce rostlinné výroby zaměřena na pokrytí potřeby krmiva pro skot – zrno ozimého i jarního triticale či ozimé a jarní pšenice. Značnou výměru zaujímají pícniny na orné půdě – trávy a jetelotrávy.

Pro sklizeň pícnin z těchto pozemků a z výměry luk slouží technika firmy Pöttinger. Kariéru těchto strojů na farmě odstartoval samosběrací návěs Europrofi 3D. Nástupci prvního modelu jsou dva senážní návěsy Jumbo – modely Jumbo 6600 L a Jumbo 8010 L.

Jetelotravní nebo luskovinoobilní senáž je základem krmné dávky především v zimním období. Po zbytek roku se skot živí na pastvě, anebo zeleným krmením. Pro jeho sklizeň slouží od roku 2016 samosběrací návěs Pöttinger Euroboss 330 DH. Je sice opatřen nástavbou na suchou hmotu, ale ta je hydraulicky sklopná, takže vůz dosahuje nízké průjezdní výšky. Spolu s traktorem Deutz-Fahr Agrotron 105 MK2, osazeným čelně neseným žacím strojem NovaCat 306 F v závěsu alpha-motion, sklízí denně dvě fůry jetele nebo jetelotrávy. Každou fůru rozdělí na dvakrát a založí do žlabu pomocí příčného vykládacího dopravníku. Přihrnování píce zvířatům pak provádí automatický přihrnovač Juno firmy Lely.*

Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *