Ucelený sortiment na jednom místě

V průběhu polního dne společnosti BEDNAR byla k vidění také technika výrobce John Deere. Firma STROM Praha připravila pro návštěvníky polního dne řadu stanovišť, zaměřených na prezentaci předností jednotlivých skupin těchto strojů.

Na společném stanovišti byly prezentovány systémy precizního zemědělství a systém Harvest Lab. Tento systém využívá NIR senzoru, umístěného ve výfukovém komínu řezačky, ke zjišťování obsahu živin v protékající řezačce.

V základním vybavení umí řezačky JD 8000i podle údajů o obsahu sušiny automaticky regulovat délku řezanky. Po pořízení terminálu GS 2630 získává obsluha řezačky i její provozovatel velké množství informací o objemu a složení píce, sklizené na konkrétním pozemku. Jakmile je sklizeň pole dokončena, data mohou být automaticky odeslána na operační středisko MyJohnDeere. Tam si je může přečíst například vedoucí pracovník v podniku či zootechnik a rozhodnout, jak bude sklizeň z určitého pole využita – jako krmivo pro skot anebo spíše jako substrát pro bioplynovou stanici. John Deere nabízí také speciální aplikaci MyJobs, fungující zatím na inteligentním mobilním telefonu. Před začátkem sklizně si obsluha řezačky vytvoří na telefonu přesný seznam pozemků, které je zapotřebí sklidit; jakmile je jeden pozemek hotový, aplikace mu přesně zobrazí tvar a polohu pole následujícího. Tím je vyloučena možnost záměny pozemků.

Zástupci firmy STROM Praha prezentovali také možnost lokálně variabilní aplikace hnojiv pomocí zásobníkového systému Ferti-Box. A to s pomocí předpisových map, vytvořených na základě rozborů vzorků půdy z pozemku. Zásobníky jsou ovládány pomocí ISOBUS.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 8/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *