Univerzální pomocníci na farmě

Ekofarma v Keplích je založena na živočišné výrobě a obhospodařování luk a pastvin. Je tedy logické, že potřeba manipulační techniky je opravdu vysoká. Praxe ukázala, že malé kloubové nakladače jsou vhodnější než teleskopické manipulátory, zejména svými rozměry a poloměrem otáčení. V mnoha činnostech úspěšně nahrazují i traktory.

Ekofarma Ing. Bílka leží v jižní části okresu Klatovy na samotě Keply, v centrální oblasti Šumavy. Pozemky farmy se nacházejí v nadmořské výšce 750 až 1000 m. Hospodaření v této oblasti je podmíněno šetrným přístupem a respektem k přírodě.

„Snažíme se dělat zemědělství trochu jinak než ostatní,“ říká Ing. Václav Bílek, CSc., a pokračuje: „Provozujeme několik činností. V prvé řadě na naší ekofarmě chováme masná plemena skotu a rozvíjíme chov ovcí. Dále se živíme údržbou krajiny, protože část našich pozemků zasahuje do národního parku a částečně do chráněné krajinné oblasti. Doplňkovou činností pak je provozování agroturistiky, poskytování ubytování a seznamování turistů se životem na farmě.“

Práce v živočišné výrobě je vždy spojena s manipulací velkého objemu hmot. Nejinak tomu je i na farmě Keply. Vyvážení hnoje ze stájí, navážení krmiva, úklid venkovních ploch, manipulace s balíky, ale i stavebním materiálem, zkrátka manipulační technika se na farmě skutečně nezastaví. První nakladač značky Weidemann se objevil na farmě v roce 2008. V roce 2015 si na farmu v Keplích pořídili ještě dva další nakladače stejné značky.*

Celý článek vyjde v květnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *