Volba vhodného podmítače

Podmítka je významná agrotechnická operace, s níž po sklizni hlavní plodiny začíná následující pěstitelský cyklus. Způsob zpracování půdy a zapravení rostlinných zbytků mají velký vliv na kvalitu práce dalších prací na poli. V bezorebných technologiích hospodaření zastupuje podmítka základní zpracování půdy. Proto je třeba věnovat dostatečnou pozornost správné volbě techniky pro tuto činnost.

Intenzita zpracování půdy má velký vliv na půdní úrodnost neboli schopnost poskytovat výnosy. Rozhodující vliv na výši úrodnosti má vysoký obsah humusu, vysoká biologická aktivita a nízká úroveň eroze půdy.

Konzervační technologie pěstování má pozitivní vliv na zachování půdní vláhy. Každý způsob zpracování půdy vede k určitým ztrátám vlhkosti, protože se vlhká půda dostává na povrch, kde může rychleji osychat. Posklizňové zbytky, nacházející se na povrchu půdy, slouží jako ochrana před vysycháním.

Zpracováním půdy se množství těchto zbytků na povrchu půdy redukuje, takže se intenzita vysychání zvyšuje.  Volbou vhodného typu nářadí je možné ovlivnit podíl slámy, který zůstává na povrchu pozemku, a tím i její působení proti vysychání a jako ochrana před větrnou a vodní erozí. Se snižující se intenzitou zpracování půdy klesá zároveň i míra odnosu půdy.  Dříve byla eroze vnímána jako problém, který se týkal mimoevropských regionů, například Jižní či Severní Ameriky nebo Číny. Nicméně také v evropských zemích způsobuje eroze velké škody na orné půdě.*

 Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *