Filtr

Know-how u žacích strojů

Jedním z podniků se specializací na produkci mléka v jižních Čechách je ZD Mojné. Nasekávání pícnin v tomto podniku provádí žací stroje firmy Pöttinger. Spolu s traktorem Massey Ferguson pracuje kombinace žacích strojů NovaCat 302 ED v zadním závěsu a čelně neseného stroje NovaCat 351 F ED Alpha Motion.

Kategorie: Sklizeň pícnin

Aktuální články

Propracovaná eliminace znečištění

Ozimé žito je pícnina, pěstovaná na orné půdě, takže při její sklizni má ještě větší význam eliminace možného znečištění. Pícninářská technika firmy Pöttinger má v tomto ohledu řadu vydařených řešení, a zkušenosti ze ZD Mojné to potvrzují.

Kategorie: Sklizeň pícnin

Stroje rakouského výrobce zajišťují chod farmy

Jedním z podniků se specializací na produkci mléka v jižních Čechách je ZD Mojné. Celkem 17 pracovníků hospodaří na 470 hektarech zemědělské půdy a zároveň se stará o 400 kusů skotu, z toho 200 dojných krav. Také díky pečlivě zvolenému sytému výroby objemné píce dosahuje průměrná dojivost celých 9100 l...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Světová premiéra výkonného sklízeče

Nejžhavější představenou novinkou v rámci tradiční Grimme Technica byl tažený a k půdě šetrný dvouřádkový sklízeč Grimme EVO 280, který převzal design ze sklízeče EVO 290. Tři rozdružovadla s větší prosévací plochou a tím i větším výkonem doplněná zásobníkem o objemu 8 t zaručují rychlejší sklizeň a lepší kvalitu hlíz....

Kategorie: Sklizeň brambor

Další evoluce při sklizni brambor

Během dnů otevřených dveří, které pod názvem Grimme Technica uspořádala na konci loňského roku německá společnost Grimme, byla návštěvníkům z celého světa představena řada novinek. Inovace, které se týkaly jak techniky pro pěstování a sklizeň brambor, tak i cukrové řepy či zeleniny, přispívají k vyhlášené charakteristice techniky Grimme. Tu lze...

Kategorie: Sklizeň brambor

Výkonné podmítače i univerzální secí stroje

Podmítače s talíři o velkém průměru jsou někdy již právem označované jako kypřiče, protože dokážou pracovat v hloubkách doposud dostupných výhradně pro radličkové kypřiče – až 20 cm. Nicméně s tím souvisejí i další konstrukční změny, jako je překonstruování a výrazné zesílení slupic, instalace druhé vinuté pružiny do elementů nonstop...

Kategorie: Zpracování půdy

Předpoklad špičkových výnosů

Jestliže má být dosahováno špičkových výnosů, je to možné jedině tehdy, když budou všechny rostliny produkovat zrno se stejnou efektivitou. Měly by tedy být vytvořeny jednotné podmínky pro jednotlivé rostliny. Při ideální meziřádkové vzdálenosti obilnin je dosahováno pěkných výnosů, protože nedochází k neproduktivnímu odnožování a současně stoupá počet zrn v...

Kategorie: Secí stroje

Pro nejvýznamnější operaci kvalitní techniku

Secí stroje pro zakládání porostů polních plodin jsou k dispozici v široké paletě provedení. Měly by zajistit, pokud možno, rovnoměrné rozdělení osiva na ploše při dodržování jednotné hloubky záběru. Z pěstitelského hlediska je důležité, aby byly při daném počtu jedinců na ploše vytvořeny dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými rostlinami. Tím bude...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Zpracování půdy a setí má za sebou rychlý vývoj

Půda je nejcennější výrobní kapitál v zemědělství. Dovoluje rostlinám využívat jejich fyzikální, chemický i biologický potenciál v plné míře. Úkolem techniky na zpracování půdy je přispívat k tomu, aby rostliny dokázaly využívat z půdy to nejcennější. Základní zpracování a předseťová příprava půdy „spolknou“ na zemědělských podnicích téměř třetinu výrobních nákladů....

Kategorie: Nezařazené

Firma připravená na budoucnost

Firma LEMKEN klade velký důraz na soustavný vývoj a inovativnost. Se svou technikou chce zemědělcům učinit život snadnějším, a zároveň být svým zákazníkům i silným partnerem. Umí nabídnout ucelený sortiment strojů pro zpracování půdy, setí a ochranu i výživu rostlin, ale i kvalifikovaný servis.

Kategorie: Zpracování půdy