Filtr

Optimální samojízdná řezačka

Letos je tomu osmnáct let, co výrobní závod Maschinenfabrik Bernard Krone opustila první sklízecí řezačka Krone BiG X. Pro mnohé to bylo velkým překvapením a někteří brali nástup KRONE do segmentu sklízecích řezaček trochu se skepsí. Naštěstí se po čase ukázalo, že Krone má co nabídnout. Zcela nový kolektorový princip kukuřičného adaptéru, vkládací ústrojí se šesti vkládacími válci, velký průměr drtiče zrn a hydrostatický pohon vkládání i adaptéru. To byly inovativní prvky, které budily respekt i nedůvěru současně.

Kategorie: Komerční prezentace

Aktuální články

Dlouhá doba za volantem už nevadí

Celá léta se konstruktéři a výrobci traktorů věnovali především jejich technickým parametrům, které ovlivňují maximální výkon, nízkou spotřebu a spolehlivost. Požadavek zpracovat co nejvíce hektarů za krátkou dobu byl prvořadý. Na vlastní obsluhu toho nejdůležitějšího stroje v zemědělství se však zapomínalo. Například učebnice řidičů traktorů z roku 1963 věnuje na...

Kategorie: Komerční prezentace

Český výrobce umí reagovat na moderní trendy

Typickým příkladem zemědělského podniku se smíšeným zaměřením je ZD Sebranice. Spolu s dalšími dvěma podniky, kterými jsou ZD Radiměř a Květná, obhospodařuje výměru 3600 hektarů na okraji Vysočiny. ZD Radiměř se stará dohromady o 1500 hektarů zemědělské půdy, z čehož činí 280 hektarů luk a pastvin. Zabývá se pěstováním ozimých...

Kategorie: Zpracování půdy

V okolí jednoho ze sedmi divů

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku patří mezi sedm největších divů České republiky. Jejím hlavním úkolem je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro níž je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou elektřiny a výkonem dodávaným energetickými zdroji. K výrobě elektrické energie se využívají dvě největší reverzní Francisovy turbíny v Evropě,...

Kategorie: Komunální technika, Mulčovače

Profesionální nářadí k intenzivnímu nasazení

Univerzální mulčovače Kuhn Multi-Longer GII s výkonem rotoru 57 k jsou určeny k intenzivnímu využití. Jejich robustní konstrukce a velmi výkonné komponenty jsou zárukou kvality a dlouhé životnosti. Disponují bohatou základní výbavou, do níž například patří hydropneumatické odpružení, plovoucí poloha mulčovací jednotky, výkonný chladič, plně elektronické ovládání apod.

Kategorie: Komunální technika, Mulčovače

Technika splňující vysoké nároky

Při zpracování půdy lze jít různými cestami. S orbou, jako v Zemosu Zubčice, nebo bezorebně. Příprava půdy je však vždy spojena s řadou operací, při nichž je třeba zapravit hnojiva a posklizňové zbytky, odstranit zhutnělou vrstvu půdy, půdu provzdušnit či připravit seťové lože. A při všech těchto operacích je žádoucí...

Kategorie: Zpracování půdy

Specifika sklízecích mlátiček

Těsně před začátkem letošních žní se na Kolínsku konala prezentace sklízecích mlátiček John Deere s názvem Kombajn kemp. Návštěvníci akce se mohli seznámit jak s novinkami, tak s osvědčenými produkty ve sklizňové technice. Přednášející přitom neunavovali přítomné dlouhými technickými popisy a spíše se snažili zaměřit na zajímavosti, které jsou pro...

Kategorie: Sklizňové stroje

Jaká je přijatelná hodnota ztrát zrna

Při kontrole ztrát zrna z první jízdy sklízecí mlátičky Axial Flow 5140 na akci Agronomic Design bylo patrné, že výsledná hodnota není zrovna nízká. Vypovídá to o nevhodně zvoleném nastavení mlátičky. Ta sice sklízela ozimou pšenici, která byla i na programu dne při předvádění, ale na jiném poli a časně...

Kategorie: Sklizňové stroje

Vstříc moderním technologiím

Od začátku devadesátých let minulého století do současnosti stoupl význam podmítky. Tento trend souvisí s rozvojem bezorebných technologií hospodaření i se změnou osevních postupů. Zároveň se i zpřísnily požadavky na její včasné provedení, na celoplošné podříznutí strniště a promísení půdy s organickou hmotou. Dá se dokonce tvrdit, že v době...

Kategorie: Zpracování půdy

Správné nastavení ovlivňuje práci mlátiček

Rychlejší průběh žňových prací v letošním roce dovoluje zorganizovat polní předvádění sklízecích mlátiček ještě v době, kdy panuje letní, typické žňové počasí. Pro akci společnosti AgriCS to platilo dvojnásob – vyšla přesně na den, ohlášený jako nejteplejší v roce. Ovšem díky pohodlnému zázemí pro všechny návštěvníky v podobě prostorných stanů,...

Kategorie: Sklizňové stroje