Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Dopravní technika pro zemědělství

Přeprava různých materiálů hraje v zemědělských provozech zásadní roli. Jedná se jak o přepravu sypkých, objemných nebo tekutých hmot, tak o dopravní obslužnost technologických linek. Při zajišťování těchto úkolů se využívá traktorová a automobilová doprava. Oba zmíněné způsoby dopravy se často doplňují. Pro určité podmínky je vhodnější spíše využití traktorových...

Kategorie: Dopravní technika

Dopravní technika pro profesionály

Firma CRS Marketing, s. r. o., z Čížkovic u Lovosic, která působí na trhu již téměř čtvrt století, se specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první je prodej a servis zemědělské dopravní techniky, strojů pro aplikaci organických a minerálních hnojiv a postřikovačů, druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných...

Kategorie: Dopravní technika

Vertikální mulčovače

Mezi techniku užívanou k pravidelnému ošetřování luk a pastvin řadíme také vertikální mulčovače. Jejich označení vychází ze systému pohonu pracovních orgánů. V daném případě jde o jeden nebo více rotorů s vertikální, čili svislou osou rotace. Vertikální mulčovače se vyrábějí v neseném a závěsném provedení. Značnou popularitu si v našich...

Kategorie: Mulčovače

Zajímavé setkání na západě Čech

Společnost KLAS - BOHEMIA a. s., která zastupuje jako autorizovaný prodejce v Plzeňském, Karlovarském a částečně Středočeském a Ústeckém kraji firmy Claas, Väderstad a Kverneland, uspořádala 24. ledna ve svém středisku Zruč-Senec den otevřených dveří. Jak název Green days napovídá, byl zaměřen především na pícninářskou techniku Claas. Na stovky návštěvníků...

Kategorie: Den otevřených dveří

Pneumatická technika převažuje

K zakládání porostů polních plodin se využívají secí stroje různého provedení. Podíváme-li se na jejich konstrukci optikou způsobu distribuce osiva, rozdělujeme secí techniku na mechanickou a pneumatickou. S ohledem na požadavky stále větších pracovních záběrů a rovněž využití systémů precizního zemědělství dominují nabídce jednotlivých výrobců pneumatické modely secích strojů. Jejich...

Kategorie: Secí stroje

Výrobce s vlastní slévárnou

Ve dnech 15. a 16. ledna uspořádala společnost KUHN CENTER CZ a. s. pro regionální prodejce a jejich zákazníky návštěvu výrobního závodu Kuhn ve francouzském městě Saverne. Návštěvníci se seznámili s historií společnosti Kuhn a poté nahlédli do zákulisí výroby závěsné techniky, od odlitků ve slévárně přes výrobu přesných dílů...

Kategorie: Výroba zemědělské techniky

Horizontální mulčovací technika

Pastviny pravidelně udržujeme pomocí pasivního a aktivního nářadí. Mezi techniku s aktivními pracovními orgány řadíme především různé typy mulčovačů. Řada farmářů a zemědělských podniků preferuje horizontální modely mulčovačů. Jejich název vychází z provedení rotoru. V daném případě jde o rotor válcové konstrukce s vodorovnou, čili horizontální osou rotace. Z hlediska...

Kategorie: Mulčovače

Obnova trvalých travních porostů

Nikoho nepřekvapí, že bez investic do zvyšování intenzity rostlinné výroby na orné půdě dnes již nelze být úspěšný. Totéž však neplatí pro trvalé travní porosty (TTP). Ty jsou z tohoto pohledu mnohdy spíše na okraji zájmu hospodářů. Přitom se v těchto plochách skrývá velký potenciál. Navíc nedostatek krmiva, s nímž...

Kategorie: Secí stroje

Traktorové návěsy

Podíl dopravy zemědělských komodit a materiálů na celkovém objemu prací je značný. Řada podniků, farem, ale také poskytovatelů zemědělských služeb v dopravě využívá traktorové návěsy. V praxi se používá jednoúčelová dopravní technika a univerzální typy podvozků. První skupinu zastupují různé typy vanových a bočně sklápěných návěsů a cisterny různých kubatur....

Kategorie: Dopravní technika

Automobily nejen pro zemědělství

Využití nákladních automobilů v zemědělství má dlouhou historii. Dokonce některé z prvních traktorů vycházely právě z konstrukce nákladních vozidel. Technika, která se pohybuje na zemědělských pozemcích, však musí splňovat vybrané technické parametry. V zemědělství se setkáváme s využitím jak sólo vozidel, tak jejich souprav s návěsy a přívěsy. Některé nákladní...

Kategorie: Dopravní technika