Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

V Prosečném vybírají stroje pečlivě

Rodinná farma Basařovi s. r. o. leží v obci Prosečné, v malebné podkrkonošské krajině. Kromě rostlinné a živočišné výroby zde provozují také bioplynovou stanici. Vzhledem k tomu, že provoz farmy zajišťuje rodina převážně vlastními silami, je pro ni nezbytná kvalitní a výkonná technika. Novodobá historie Farmy Basařovi s. r. o....

Kategorie: Zpracování půdy

Nabídka intenzivních kypřičů

Nářadí pro základní zpracování půdy nahrazující orbu mají dnes ve svém programu takřka všichni výrobci techniky pro zpracování půdy a zakládání porostů. Strojů pro intenzivní kypření půdy existuje celá řada, článek se zaměřuje na provedení osazená pevným typem slupic nebo jejich kombinací s různými typy diskových sekcí. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Různá provedení techniky pro orbu

Orba má v našem zemědělství dlouholetou tradici a představuje v konvenčních technologiích zpracování půdy a zakládání porostů základní agrotechnické opatření. Z pohledu vlastního zpracování půdy kombinuje různé možnosti zacházení s půdou, kdy hovoříme o kypření, míchání, drobení a obracení. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Možnosti sklizně slámy

Se sklizní obilnin souvisí úklid slámy. Ta představuje cenný zdroj steliva, je součástí krmné dávky a využívá se k energetickým účelům. Z pohledu technologie rozeznáváme dva směry – sklizeň slámy volné a lisované. První směr předpokládá využití sběracích vozů nebo různých zejména závěsných a samojízdných řezaček. Někteří výrobci sběracích vozů...

Kategorie: Sklizňové stroje

Stručný přehled sklízecích mlátiček

Sklízecí mlátičky zajišťují sklizeň obilnin, olejnin a dalších plodin za účelem získání zrna či semen. Standardními sklízecími mlátičkami jsou dnes samojízdné modely, v minulosti jsme se mohli setkávat také s mlátičkami nesenými a závěsnými. Jednotlivá provedení se liší kromě výkonnosti, která je úměrná pracovnímu záběru a výkonu motoru, také systémem...

Kategorie: Sklizňové stroje

Technika pro lisování do vaků

Firma EURO BAGGING, s. r. o., z Velkého Meziříčí je rodinnou firmou s dvacetiletou historií. Téměř stejnou dobu pravidelně vystavuje své výrobky na brněnském veletrhu zemědělské techniky Techagro. Výrobní program firmy tvoří především stroje pro lisování senáže a siláže do vaků, spotřební materiál potřebný pro jejich provoz a další produkty....

Kategorie: Sklizeň pícnin

Technika pro kvalitní zpracování půdy

Zemědělský podnik MORAS akciová společnost z Moravan v Pardubickém kraji hospodaří na 2453 ha zemědělské půdy, z nichž je 2425 ha půdy orné. Její zpracování a příprava na setí plodin vyžadují nejen kvalitně pracující, ale také výkonnou a spolehlivou techniku. Všechny zmíněné nároky v Moravanech splňují stroje značky Köckerling. ...

Kategorie: Zpracování půdy

U Holčáků nesedlají jenom koně

V malebném prostředí valašské obce Velké Karlovice provozují dostihové stáje František a Radek Holčákovi. Široké veřejnosti jsou známi jako špičkoví trenéři dostihových koní, s nimiž slaví mnoho úspěchů. Oba jsou však také hospodáři, kteří pracují se zemědělskou technikou, navíc mnohdy v extrémních podmínkách. ...

Kategorie: Sklizeň pícnin

K novému traktoru výkonnější technika

Farma Čermákovi s. r. o. leží v obci Přelouč Lhota v Pardubickém kraji. Hospodaří na ní sourozenci Jiří a Petr Čermákovi. Chtějí-li zvládat všechny práce na farmě s minimem zaměstnanců, musí být vybaveni výkonnou technikou. A chtějí-li dosahovat dobrých výsledků, zmíněná technika musí také velmi kvalitně pracovat. K silnému traktoru...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Na návštěvě ve Schwandorfu

Společnost AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. uspořádala ve dnech 24. a 25. května návštěvu bavorského města Schwandorf, v němž sídlí výrobce zemědělské techniky Horsch Maschinen GmbH. Setkání s vedením a zaměstnanci společnosti Horsch nebylo zaměřeno na prohlídku výrobního závodu, ale na praktické předvádění techniky a konzultace v otázkách pěstování...

Kategorie: Aplikační technika, Polní den, Posklizňové linky, Secí stroje, Zpracování půdy