Filtrovat

ARCHIV RUBRIKY:

Zpracování půdy

12.01.2015 | 09:58

Pro mělké i hluboké zpracování půdy

POMONA Těšetice a. s. hospodaří na pozemcích nedaleko Znojma, v oblasti trpící nedostatkem srážek i půdní vláhy. Technika na zpracování půdy musí tedy v tomto podniku splňovat dvě důležitá kritéria. Musí být výkonná a musí půdu zpracovat tak, aby nedocházelo k dalším ztrátám životodárné tekutiny. Firma POMONA Těšetice a. s. vznikla v roce 1998 po zániku bývalého AGRO – Práče, a. s. V současnosti je členem zemědělské skupiny AGRO Měřín. Působí v katastrech okresů Znojmo a Břeclav a obhospodařuje 2150 ha zemědělské půdy. Od mnoha jiných zemědělských podniků se Těšetičtí liší poměrně značnou diverzifikací výroby. Kromě klasické živočišné a rostlinné výroby má POMONA také své sady (170 ha) a vinice. Skupina AGRO Měřín zdůrazňuje, že je výrobcem kvalitních tuzemských potravin. Nejsou v ní jen zemědělské podniky, ale i potravinářské, a tak vzniká sortiment zpracované zeleniny a salátů, masa, mléčných výrobků, do něhož POMONA přispívá výrobou moštů z vlastní produkce jablek. Vinařství zase dodává kvalitní odrůdová vína. Bylo proto logické, že skupina AGRO Měřín začala budovat síť jednotných prodejen (pod názvem Rynek), v nichž si spotřebitelé mohou tyto kvalitní potraviny zakoupit. Jedna taková prodejna, v pořadí třináctá, byla nedávno otevřena také přímo v Těšeticích. Výroba mléka a tržních plodin Ve firmě POMONA je zastoupene jak živočišná, tak i rostlinná výroba. V živočišné výrobě se podnik zaměřil na chov mléčného skotu holštýnského plemene. V chovu je 560 dojnic, s ostatními kategoriemi má stádo více než 1000 kusů. Veškerý skot je ustájen na farmě Purkrábka. Stěžejní je ale v Těšeticích polní rostlinná výroba. Na výměře 1870 ha orné půdy podnik pěstuje ozimou pšenici (705 ha), kukuřici (540 ha), řepku (116 ha), hrách (124 ha), ječmen (121 ha), vojtěšku (232 ha) a na 30 ha pod závlahou také brambory. Část produkce je určena na výrobu objemných krmiv. Pokud počasí Těšetickým přeje, dosahují velmi dobrých výnosů. V takových letech dává například pšenice 8,5 tuny z hektaru a kukuřice více než 10 t suchého zrna. Hospodaření s půdní vláhou je prioritou „Klimatické podmínky jsou u nás v posledních letech velmi proměnlivé, přibývá meteorologických extrémů. Nacházíme se v suché oblasti a bojujeme s nedostatkem srážek. Naše pozemky se nachází v oblasti Dyjskosvrateckého úvalu v nadmořské výšce kolem 250 m s úhrnem srážek 430 mm a průměrnou teplotou 10 °C. Dlouhodobě ve zdejší oblasti dochází k oteplování a úbytku srážek,“ charakterizuje klima ve zdejší oblasti ředitel společnosti Bc. Ivo Pokorný a přechází k vlastnostem půd: „Hospodaříme na středně těžkých, písčito-hlinitých půdách. Ty obsahují kolem 2,2 % humusu, jsou velmi dobře zásobené draslíkem a hořčíkem a jsou alkalické.“ Jedním z důležitých úkolů agronoma je proto hospodaření s půdní vláhou. Při plánování agrotechnických zákroků musí mít tento faktor stále na paměti. Podnik se orbě nebrání a v určité omezené míře jí také stále využívá, ale kvůli výše uvedeným okolnostem a z důvodu zvyšování produktivity práce stále více využívá zpracování půdy bez orby. V roce 2002 se vedení podniku rozhodlo vybrat vhodný stroj pro novou technologii zpracování půdy. Z mnoha potenciálních adeptů nakonec vybralo kypřič Köckerling Vario s pracovním záběrem 5,7 m. Dnes pracuje v podniku více strojů této značky.* Celý článek najdete v regionální příloze týdeníku Zemědělec věnované Jihomoravskému kraji.
Kategorie: 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down