Maňovická zemědělská a. s. hospodaří na rozloze okolo 1700 ha, chová masný i dojný skot a rovněž prasata. I přes silnou živočišnou výrobu zvládá všechnu práci v necelých třiceti lidech. Produktivita práce je tak velmi vysoká. Jednou z podmínek k její dosažení je kvalitní zemědělská technika, ve které jsou kvalitní a spolehlivé stroje.

Klasický zemědělský podnik

Z 1700 ha, na kterých Maňovická zemědělská a. s. hospodaří, je necelý 1000 ha orná půda a zbytek jsou trvalé travní porosty. Na orné půdě pěstují převážně obiloviny (ječmen, pšenice, tritikale a oves), jež zaujímají plochu okolo 550 ha. Dále se pěstuje řepka na rozloze o velikosti cca 100 ha, přibližně na 250 ha kukuřice a 100 ha zaujímají luskovinoobilné směsky (hrách a pšenice).

V rámci živočišné výroby se podnik zabývá produkcí masa a mléka. Masný skot je plemene aberdeen angus je rozdělen do dvou padesátikusových stád a dále podnik chová 300 ks dojnic plemene červenostrakatého skotu.

Jako jeden z mála podniků v okolí také stále chová prasata a ročně jich vyprodukuje kolem 4000 ks. V současnosti má okolo 160 ks prasnic.

Fliegl KDS Tiefbett 140

Fliegl KDS Tiefbett 140 patří do rodiny řetězových rozmetadel a bylo do podniku pořízeno jako obměna za starší rozmetadla. Ačkoliv je v podniku zatím čerstvě, s jeho prací jsou spokojení. Líbí se jim jeho nízká hmotnost, dobrá stabilita, velká kola s dobrou průchodností a nízkým měrným tlakem na půdu a také jednoduchost konstrukce.

Náprava rozmetadla Fliegl KDS disponuje dvěma velkými koly s polními pneumatikami 28L 26. Velká kola znamenají menší valivý odpor a menší náročnost na tažný prostředek. V podniku Maňovická a. s. je rozmetadlo taženo traktorem s výkonem 250 koní, ale zvládl by to i slabší stroj.

V neposlední řadě je benefitem rozmetadla nízko položené těžiště, které přináší dobrou stabilitu stroje i v případě, že pracuje na svažitých pozemcích, ale na druhou stranu stále je zachována velká světlá výška zajišťující dobrou průchodnost.*

Rozmetadlo statkových hnojiv je v zemědělském podniku, který má rostlinnou i živočišnou výrobu, prakticky nezbytností. Zemědělský podnik Maňovická zemědělská a.s. v jejímž čele stojí Ing. Pavel Raška se svým synem Ing. Adamem Raškou, přesně takovým klasickým zemědělským podnikem je. A proto v rámci obměny zemědělské techniky zakoupil podnik před půl rokem nové rozmetadlo statkových hnojiv Fliegl KDS Tiefbett 140.

Obměna staršího stroje

Fliegl KDS Tiefbett 140 patří do rodiny řetězových rozmetadel a jak už bylo řečeno, bylo pořízeno jako obměna za starší rozmetadla. Důvodem proč se podnik Maňovická a.s. rozhodl pro koupi nového stroje byl nejen ten, že starší technika dosluhovala, ale navíc se rozšířil počet skotu a tím přibylo i množství hnoje. Podnik spolupracuje již dlouhá léta se společností Agrowest a.s., střediskem Přeštice zastoupené p. Václavem Krásným a má od ní mimo jiné i několik aplikačních cisteren značky Fliegl s jejichž prací je spokojen. Když potom poptávali rozmetadlo statkový hnojiv, nabídl jim prodejce právě model z rodiny konstrukčně jednoduchých, spolehlivých řetězových rozmetadel německého výrobce Fliegl.

Nízká hmotnost je výhodou

Řada profesionálních řetězových rozmetadel je k dispozici s jednonápravovým, tandemovým nebo tridemovým podvozkem a má ložný objem 12 m³ až 32 m³. Konkrétní model Fliegl KDS Tiefbett 140 je postaven na jednonápravovém podvozku a jeho ložná plocha pojme 14 m3. Výhodou konstrukce je nízká hmotnost, což dává stroji možnost vyššího zatížení a tím i větší výkon. Celková hmotnost činí 13 tun, přičemž 10000 kg připadá na zatížení nápravy a 3000 kg na zatížení oje. Rozmetadlo má už ve standardu hydraulicky odpruženou oj a výšku zavěšení je možné upravit. K dispozici je též sklopná opěrná noha, na které rozmetadlo může parkovat po odpojení od traktoru.

Vysokou využitelnost vozu Fliegl ASW během celého roku nabízí možnost výměnných zadních agregátů, kdy místo zadního čela je vůz opatřen rozmetacím ústrojím, případně přeskladňovacím šnekem. Výměna zabere jen několik málo minut. U klasických výměnných systémů se většinou mění celá korba a zůstává jen podvozek.

Ladislav Chmelík hospodaří na 530 ha a zabývá se klasickou rostlinnou výrobou. Všechny práce zvládají ve třech lidech a kvalitní výkonná technika je proto nepostradatelná. V loňském roce přibyl do vozového parku multifunkční návěs s výtlačným čelem Fliegl AWS 391.

Návěs je vybaven výměnným systémem zadních agregátů, takže je možné ho využívat nejen ke klasické dopravě, ale také jako rozmetadlo nebo překládací vůz.

V případě překládacího šneku je k dispozici několik různých variant. Ladislav Chmelík zvolil průměr překládacího šneku 400 mm, který se hodí nejlépe na obiloviny a řepku, které dokáže přeložit rychlostí 7,5 tuny za minutu.

Také rozmetací ústrojí je k dispozici ve více variantách. Ladislav Chmelík má provedení Profi, které umožňuje plynule regulovat rychlost posuvu výtlačného čela a nedochází k zahlcení rozmetacích válců. Rozmetací systém tvoří dva vertikální rozmetací válce a pod nimi se nachází ještě kotouče s lopatkami. Systém má zadní stěnu, která může být buď zcela otevřena, například pokud je materiál pro rozmetání vlhký, anebo zavřena v případě suchého materiálu.*

Černá barva je elegantní. A když jí zkombinujete se stříbrnou a bílou, strojům to prostě sluší. Návěs Fliegl AWS 391 bývá sice z výroby stříbrný, ale Ladislav Chmelík si své stroje rád ladí do soukromé limitované edice „Black Agrotechnics“. Fliegl AWS 391 proto také nechal obléknout do slušivé černé a v agregaci s vyšperkovaným Black Beauty Fendtem 936 Vario je to pastva pro oči. Stroje se zkrátka Ladislavu Chmelíkovi musí líbit, ale samozřejmě se mu musí líbit i jejich práce.

Ladislav Chmelík hospodaří na 530 ha a zabývá se klasickou rostlinnou výrobou. Všechny práce zvládají ve třech lidech a kvalitní výkonná technika je proto nepostradatelná. V loňském roce přibyl do vozového parku multifunkční návěs s výtlačným čelem Fliegl ASW 391.

Oblíbené vozy ASW

Návěs Fliegl ASW 391  používá k vyprazdňování patentovaný systém výtlačného čela. Právě díky výtlačnému čelu si tyto vozy získaly velkou popularitu. Oproti klasickým sklopným systémům přináší systém výtlačného čela rychlejší a bezpečnější vykládku, a navíc vyložení může proběhnout i tam, kde je problém s prostorem například v nízkých budovách. Oproti systémům s podlahovým řetězovým dopravníkem je systém výtlačného čela spolehlivější a možná je i přeprava širší palety materiálů.

Dalšími benefity vozu Fliegl ASW 391 je nízké těžiště, a to jak při přepravě, tak při vykládce, takže bezpečně lze vyložit materiál i ve svahu a také nízká vlastní hmotnost vozu (8720 kg) díky samonosné konstrukci. Přípustná celková hmotnost vozu je 29 000 kg.

Na třech nápravách

Podvozek u vozů ASW může být buď dvounápravový, nebo třínápravový a k dispozici je též různé odpružení. Model ASW 391 je vybaven třemi nápravami BPW a Ladislav Chmelík si vybral pneumaticky odpružený podvozek. První a třetí náprava je řiditelná, podvozek je osazen nuceným řízením. Fliegl ASW 391 si rozumí s traktory od výkonu 250 koní, což mu Fendt 936 Vario může s přehledem nabídnout.

Na podvozku je posazena korba z pozinkovaného plechu s výškou bočnic dva metry. Délka korby činí něco málo přes 9 m a šířka 2,38 m. Objem korby se pak rovná 45 m3.

K dispozici je také řada integrovaných systémů pro zaplachtování korby. Jednou z nich je i posuvná plachta, kterou je možné překrýt celou korbu jednoduše a rychle ze země a je voděodolná.*

Nákladní automobily v zemědělství vždycky byly a nejspíš i budou. Při přepravě na dlouhé vzdálenosti jsou nezastupitelné, neboť nabízí vzhledem ve srovnání s traktory větší efektivitu a také vyšší komfort. Ve společnostech Agro Hybrálec s. r. o. a Agro Monet a. s., které spadají do jedné skupiny, mají dva nákladní automobily Tatra s výměnným systémem nástaveb homologované jako traktory. Nástavbami je cisterna AgroStar a korba na převoz siláže od společnosti Fliegl.

Společnost Agro Hybrálec leží na Vysočině nedaleko Jihlavy a její hlavní činností je rostlinná výroba, i když chová i masný skot a do budoucna se zamýšlí i nad chovem mléčného skotu. Na středisku ZD Štoky kromě rostlinné výroby chovají také skot bez tržní produkce mléka.
Téměř všechen vozový park patří pod středisko Agro Hybrálec s. r. o. Za posledních pět let došlo k jeho téměř kompletní obměně, což znamenalo investice více než 60 milionů korun. Strategií firmy je hospodaření s moderní technikou, tak aby byla zajištěna maximální efektivita.

Tatrovky už v historii

Jednou z takových investic byla i koupě Tatry Phoenix s výměnným systémem nástaveb. Primárním podnětem přitom byla spolupráce s bioplynovými stanicemi a potřeba odvozu digestátu. Nákladní vozy Tatra jsou v  Agro Hybrálec jako doma. V historii dopravu zajišťovaly tři vozy, z toho jeden je stále v provozu. Díky tomu měla při výběru nosiče nástaveb Tatra v Hybrálci dveře otevřené. Navíc, jak říká Jan Myslivec, mechanizátor farmy Agro Hybrálec: „Tatra nabízí opravdu komfortní svezení. Není komfortnější kabina, než je kabina vozů Tatra, a to i pokud sedíte na místě spolujezdce.“

Je to dáno unikátním konceptem podvozku, jehož základem je robustní nosná roura, ke které je uchyceno pohonné ústrojí. Výkyvné polonápravy dovolují každému kolu zvlášť kopírovat terénní nerovnosti a pneumatické odpružení dovršuje komfortní svezení.

Podvozek Tatra Phoenix není přepracovaným silničním podvozkem nýbrž je od začátku koncipován jako podvozek pro mimosilniční vozidla a homologovaný je jako traktor. V Agro Hybrálec má čtyři nápravy první a poslední řiditelnou, ale obdobný stroj na středisku Agro Monet Moutenice je řešen jako 8 x 8.

Výkon poskytuje motor Paccar s výkonem 480 koní, ale v Agro Hybrálec si na přání nechali vůz vybavit motorem s výkonem 510 koní. Dále je stroj osazen manuální převodovkou ZF s šestnácti stupni.*

Fliegl je německá rodinná společnost, která ctí tradice, dává důraz na inovace a vyzdvihuje hodnoty, jako je rodina, přátelství, důvěra, vášeň a solidarita. Přes čtyřicet let se zabývá vývojem a výrobou dopravní a aplikační techniky, která si získala oblibu nejen doma, ale i za hranicemi. Techniku Fliegl zastupuje v České republice společnost Agrozet České Budějovice a. s.

Společnost Agro Hybrálec s. r. o. a Agro Monet a. s., které spadají do jedné skupiny, nedávno pořídily dva nákladní automobily Tatra s výměnným systémem nástaveb homologované jako traktory.
Vzhledem k tomu, že klíčovým podnětem pro koupi vozu Tatra byl odvoz digestátu z bioplynové stanice, je jednou z nástaveb cisterna AgroStar. Druhou využívanou nástavbou je korba Fliegl ASW pro přepravu siláže a dalších materiálů od společnosti Fliegl. Její délka je 7,1 m a standardní výška 2,2 m, ale s nástavky lze zvýšit ještě o 20 cm. Nástavba se vyznačuje robustností a její boky jsou k sobě sešroubované, což nabízí velkou tuhost. V Agru Hybrálec hledali korbu, která není sklopná, ale má výtlačné čelo. Přesně to nástavba Fliegl ASW nabízí. Kromě hydraulicky posuvné čelní strany se uvnitř korby nachází i posuvný stůl. Nejde o klasický podlahový dopravník, nýbrž o stůl uložený na dno do poloviny délky celé korby. Část materiálu je tak nejdříve vynesena a teprve následně je zbytek vytlačen čelním čelem. Materiál je díky této konstrukci vykládán plynule a nedochází k jeho pěchování na bocích korby.
Výhodou řešení s výtlačným čelem oproti sklopné korbě je větší stabilita. Navíc všechny budovy, kam v Agru Hybrálec komodity uskladňují, jsou nízké a nákladní vůz se sklopnou korbou by materiál jen těžko vyložil.
Zatímco s Tatrou mají v Hybrálci dlouhodobé zkušenosti, nástavba Fliegl ASW byla první technikou této značky. Fliegl se osvědčil, a tak k nástavbě brzy přibyl ještě klasický traktorový návěs ASW 271.*

Společnost Fliegl na Agritechnice představila své novinky v segmentu aplikační techniky. Novinkou je například systém variabilní změny dávky při aplikaci tekutých hnojiv, nová technologie řízení krabím chodem pro snížení negativního dopadu na půdu nebo speciální dvojité botky aplikátoru.

Požadavky na přesnou aplikaci hnojiv stále rostou a společnost Fliegl na ně odpovídá systémem FlexFlow pro aplikaci variabilní dávky tekutých hnojiv.

Novinkou je též dvojitá aplikační botka Twin na hadicovém aplikátoru. Její výhodou je lepší rozvrstvení kejdy na povrch, a tím i lepší infiltrace do půdy a méně zbytků. Systém se skládá z koncových botek ve tvaru Y. Zatímco u klasického aplikátoru je hnojivo aplikováno v řádkách 250 mm od sebe díky Twin botkám se zmenší vzdálenost na 125 mm. Dávka je ale přitom stále stejná, což přináší menší vrstvu v jednom řádku a tím lepší prostupnost půdou. Menší riziko kontaminace krmiva zase chrání zdraví zvířat.

Dalším problémem dnešního zemědělství, na které hledá společnost Fliegl řešení, je velká hmotnost souprav, jako je traktor a aplikační cisterna. Vyvinula proto jednonápravovou aplikační cisternu Twist, která se po poli pohybuje krabím chodem, a tudíž kola cisterny jedou mimo dráhu kol traktoru, a tím pádem je hmotnost rozložena na větší plochu.*

 

Společnost Fliegl se zabývá především dopravní a aplikační technikou a na výstavě Agritechnica představila spoustu novinek. Byly to například vůz na balíky se systémem přímého naložení ve směru jízdy vozu. Při nakládání a svážení balíku z pole je vedle produktivity a efektivity práce jedním z nejdůležitějších požadavků jemné zacházení s balíky tak, aby nedošlo k poškození jeho obalu nebo balíku samotného. Například poškozením fólie u siláže totiž dochází k nežádoucí aerobním procesům a zhoršením kvality krmiva. Společnost Fliegl proto vyvinula nový samonakládácí vůz Picker na válcové balíky, který tyto požadavky splňuje.

Samonakládací vůz

Většina konkurenčních producentů má nakládací systém lokalizovaný na boku stroje nebo vzadu, a navíc přiblížení k balíku musí probíhat v ose rotace při tvorbě balíku tzn. kolmo na jízdu lisu. Balíky jsou následně největší plochou postaveny na vůz a skládány na sebe, což přináší tření a fólie se v těchto místech může snadno poškodit. Samonakládací vůz Fliegl Picker volí proto naprosto jinou strategii. Nakládací systém je umístění vepředu vozu a jde o systém sběracích rotorů spolu s nakládacím ramenem do písmene L. Balík je naložen ve směru jízdy lisu a pomocí dopravníku je dopraven do zadní části vozu. Když je celý náklad naložen, sběrací systém se složí a rameno slouží k přidržování balíků při transportu. Vůz je vybaven otočnou ojí a tím pádem může být tažen mimo dráhu tažného prostředku, čímž se snižuje negativní dopad na půdu.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down