Agri CS sídlí v Černíně

Na počátku roku jsme navštívili sídlo jednoho z významných importérů traktorů a to společnost Agri CS, a. s., a zeptali se výkonného ředitele Ing. Jiřího Dvořáka obligátní otázkou: Co je nového?

V průběhu druhého pololetí roku 2001 naše firma dokončila proces převzetí distribučních aktivit zemědělské techniky CASE IH od bývalého distributora firmy Motokov, a.s. Současně bylo budováno zázemí firmy v areálu AGP Beroun v Černíně u Zdic.
Od ledna 2002, v souladu s plánem konsolidace distribuční sítě, se Agri CS stal výhradním
importérem kromě zemědělské techniky CASE IH i traktorů Steyr. V souladu se záměry výrobce podpořit značku Steyr v tradičních teritoriích, mezi které se řadí i Česká republika, budeme věnovat pozornost rozvoji jak značky CASE IH, tak i Steyr. Již v loňském roce byl zahájen proces konsolidace a sbližování původně oddělených sítí CASE IH a Steyr v teritoriu.
Základem procesu je zajištění identických obchodních a distribučních podmínek pro jednotlivé prodejce včetně přístupu k sortimentu obou značek.
Jak známo, značky CASE IH a Steyr jsou po fúzi CASE IH a New Holland součástí seskupení CNH (CNH je označení seskupení, nikoli právní subjekt). I v rámci CNH probíhá
celá řada stmelovacích procesů, především ve výrobní a organizační sféře. Usilovně se pracuje na vývoji nového sortimentu využívajícího společnou komponentovou základnu.
Mezistupněm je doplňování sortimentu o výrobky „druhé barvy“ – příkladem může být řada TX mlátiček New Holland, která se pro rok 2002 objevuje v nabídce CASE IH pod modelovým značením CT 5060 až CT 5080. V organizační rovině se snaha o dosažení maximálního synergického efektu projevuje sjednocováním infrastruktury. Jako příklad lze uvést soustředění fakturace strojů CASE IH/Steyr a New Holland do jednoho místa, soustředění personální odpovědnosti za jednotlivé agendy pro modrou i červenou linii.
Je tedy jen přirozené, že tyto procesy vedou i k posílení vztahů mezi generálními dovozci značek CASE IH/Steyr a New Holland v našem teritoriu (firmy Agri CS a Agrotec). Snažíme se i na naší úrovni nalézt možnosti snížení nákladů odstraňováním některých zdvojených činností, získáváním lepších dodavatelských podmínek, spolupráci při zajišťování dovozů náhradních dílů apod. Všechny naše kroky jsou samozřejmě zaměřeny na to, aby se výsledek projevil výhodnějšími podmínkami pro konečného zákazníka. Opět příklad – obě značky přicházejí s bezkonkurenční nabídkou financování strojů (program Agro Finance), díky které se stroje z naší nabídky stávají přístupné té nejširší zemědělské veřejnosti. Při koordinaci distribučních činností značek CASE IH, Steyr a New Holland je snahou eliminovat zbytečné střety uvnitř seskupení CNH a zvýšit prodejní aktivity vůči ostatní konkurenci a posílení postavení CNH jako jedničky na trhu zemědělskými stroji v České republice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *