Agritechnica bohatší na medaile

Letošní Agritechnica zaplnila na hannoverském výstavišti 13 hal, což představovalo takřka 120 000 čtverečních metrů, na nichž mělo své expozice 1387 firem. Asi dvě třetiny z nich bylo německých (935) a zbylá třetina (452) zahraničních. Především tu byli vystavovatelé z Itálie (107), Holandska (57), Rakouska (48) a Francie (41). Potěšitelná byla i skutečnost, že do první desítky co do počtu vystavujících zahraničních firem se vešla i Česká republika. Tradiční součástí evropských veletrhů jsou i ocenění v podobě zlatých medailí, které mohou získat stroje nebo konstrukční řešení přínosná jak pro uživatele, neboť vylepšují ekonomiku provozu stroje, zvyšují kvalitu práce, či snižují poruchovost, nebo přinášejí zlepšení pro životní prostředí atd. Zatímco při minulém ročníku veletrhu Agritechnica byly uděleny jen tři zlaté medaile, v letošním roce jich odborná porota rozdala hned sedm.

Výsevek na metr čtvereční
U obilnin je zvykem udávat výsevek v kg/ha, i když je ve skutečnosti důležité, kolik zrn se vyseje na 1 m2. Proto firma Lemken přichází s kalibrací výsevku podle množství vysévaných semen. Určujícím v tomto případě není výsevek v kg/ha, ale zadává se v počtu semen na 1 m2. Výsevní ústrojí je ale stále stejné, klasické válečkové. Jak se tedy dá zjistit počet semen na plochu? Při kalibraci se přepne výstup z výsevního ústrojí, který pak nejde do rozdělovací hlavy, ale do počítadla semen. Pokud známe ujetou vzdálenost (ostruhové kolo), záběr (počet botek a meziřádková vzdálenost) a počet semen, která byla vyseta (integrované počítadlo semen), je znám i výsevek v počtu semen. Při každé změně osiva je pak nutné secí stroj kalibrovat, ale není přitom nutné dělat výsevní zkoušku, protože secí stroj si sám díky elektropohonu výsevního ústrojí upraví výsevek tak, aby byl počet semen na 1 m2 dodržen.

Kaskádovitá secí botka
Zajímavým, i když na první pohled nepostřehnutelným prvkem na secím stroji Kuhn s pneumatickou distribucí osiva je kaskádové vedení osiva v secí botce. Proud vzduchu, který unáší osivo semenovodem, je vyfukován nad secí botku. Osivo pak s využitím gravitace prochází přes šikmou kaskádu, kde dochází k tomu, že se jednotlivá zrna srovnají do řady za sebe a vlastní výsev je pak rovnoměrnější. S pomocí této botky se tedy zpřesní výsevek a vysévané množství lze snížit o 10 až 15 %.

Detektor kamenů
Kameny jsou tradičním problémem pro sklízecí mlátičky a ne vždy je instalovaný lapač kamenů dokáže pochytat. Na sklízecích mlátičkách New Holland CR je instalováno zařízení ASD (Advanced Stone Detector), které kameny dokáže oddělit od sklízeného rostlinného materiálu. Princip spočívá již v konstrukci šikmého dopravníku, ten má spodní hřídel proveden v podobě plného válce, na nějž případné kameny narážejí, což způsobuje typický zvuk, který je snímán akustickým senzorem. Na základě signálu ze senzoru je pak otevřena část dna šikmého dopravníku, kudy kámen vypadne. Toto zařízení získalo mimo jiné i stříbrnou medaili na veletrhu SIMA, který se konal letos na jaře v Paříži. Za detektorem kamenů jsou uloženy dva výkonné axiální mláticí rotory, které mají v první části mláticí a dále též separační funkci.
Nízkotlaké pneumatiky na silnici i pole
Nové traktorové pneumatiky Michelin XeoBib umožňují bez problémů dosahovat dvou protikladných požadavků kladených zemědělci. Je to na jedné straně vyšší pojezdová rychlost (50 km/h), avšak s nízkým tlakem, a na druhé straně vysoká zátěž na ornou půdu opět s nízkým tlakem a bez poškozování půdní struktury. Nová pneumatika požadavky zajišťuje i bez přídavného zařízení na regulaci tlaku v ní. Rovnoměrné a pravidelná rozložení tlaku na podložku umožňuje kombinace použité směsi a materiálů jak po stranách, tak v běhounu. Dlouhověkost, pevnost i pružnost nového typu je přitom zcela srovnatelná s dosavadními typy. Nezanedbatelné není ani zvýšení bezpečnosti při vyšších rychlostech provozu.

Sklizeň chřestu mechanizací
Tažený stroj od výrobce HMF zajišťuje plně mechanizovanou sklizeň bílého chřestu. Jediným momentem, kdy do procesu zasahuje člověk, resp. jeho ruka, je při odebrání očištěného kořene na konci procesu. Hlavním problémem bylo, jak ho vyzvednout a zbavit zeminy. Vyřešila ho zakřivená výkyvná pohybující se čepel, která nabírá zeminu spolu s chřestem na sítový dopravník prosévající zeminu zpět na řádek, kde ji urovnají formovací talíře a plechy. Chřest je spolu se zbytky a kamínky podáván na příčný dopravník, kde jej odebere lidská ruka. Nežádoucí příměsi pak pokračují a jsou dopravníkem odkládány mimo řádek. Díky rychlosti sklizně ji lze načasovat v intervalech pět až deset dnů.

Postřikovač s automatickým nastavením funkcí
Zařízení instalované na postřikovači Dammann umožňuje automatické nastavení dávky postřiku na základě pojezdové rychlosti, klimatických a povětrnostních podmínek, ale také vzhledem k práci blízko vodních zdrojů. Může pracovat i s využitím GIS a samozřejmě GPS. Ve chvíli, kdy je stroj blízko vodního zdroje přepne automaticky na nízkotlaké trysky v souladu s minimální požadovanou vzdáleností ochranných pásem. Bezpečnostní požadavky jsou obsluze signalizovány opticky i akusticky s dostatečným předstihem. Všechna shromážděná data je pak možné přenést do stolního počítače, kde se s nimi dá dále pracovat.
Jedinci místo kilogramů
Také firma Amazone zareagovala na požadavky zemědělců a nahradila dosavadní způsob počítání výsevku v kilogramech na hektar přesnější variantou umožňující sít přesný počet jedinců na metr. Zlatou medailí bylo oceněno zařízení na počítání zrn z její vývojové dílny.
Lze jej namontovat na semenovod jakékoli pneumatické sečky. Při začátku setí a nižší rychlosti je tok semen menší, a tak jejich průběh stihne zaznamenat senzor, který sleduje jednotlivá zrna. Po přidání rychlosti, a tím i dávky, se zvětšuje proud semen, který je polarizován tak, aby sčítání zrn bylo co nejpřesnější. Souvislý proud zrn zaznamenává další senzor. Při opětovném přidání výsevné dávky ztrácí první ze senzorů na významu, jelikož nestihne zaznamenávat jednotlivá zrna a jako počítadlo funguje pouze druhý. Vyhodnocování probíhá buď z prvního nebo druhého senzoru, ale možné je i současně z obou. Software dává v každém okamžiku obsluze informaci o přesném počtu jedinců setých na metr čtverečný. Výsevek lze upravovat podle konkrétního stavu pozemku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *