Považujete automatické překládací asistenty u řezaček za přínosné?

Považujete automatické systémy plnění odvozních prostředků u řezaček za přínosné?

Petr Beneš, redakce Mechanizace zemědělství

Při sklizni pícnin je od řidiče sklízecí řezačky vyžadována vysoká pozornost. Kromě sledování jízdy v záběru je zodpovědný ještě za to, aby byl transportní prostředek, jedoucí vedle, rovnoměrně plněn řezankou, a to většinou nejprve v přední části, aby byl dotížen i agregovaný traktor. Jakmile se naplnění ložné plochy začne blížit svému maximu, vzrostou nároky na pozornost ještě více, aby se docílilo úplného naplnění návěsu. Přitom musí řidič ještě řídit svou řezačku tak, aby zajistil dostatečný přísun materiálu.

S tím, jak výkony řezaček stoupají, roste i průchodnost hmoty, a tím i objem píce, který je za stejnou dobu dopravován skrz výmetnou rouru. Roste i velikost a ložný objem u odvozních prostředků. Navíc v roce, kdy z důvodu nedostatku srážek mají porosty pícnin menší výnosy hmoty, mohou řezačky podstatně zvýšit pracovní rychlost.

Všechny tyto faktory nároky na jejich obsluhy ještě zvyšují. Automatické systémy plnění odvozních prostředků dokážou řidiči jeho úkoly a nutnost koncentrace usnadnit. Provádí automatické nastavení výmetné roury a její koncovky tak, aby průběh plnění ložné plochy odvozního prostředku byl optimální. Využívají k tomu ovšem zcela odlišné druhy senzorů, jako je stereokamera nebo 3-D kamerový systém, které se připevňují na výmetnou rouru. Fungují i za tmy. Další výhoda spočívá v tom, že řidič má na terminálu v kabině neustále obraz o situaci v ložné ploše návěsu, přenášený z instalovaných kamer. Podle tohoto obrazu se pak může rozhodnout i k manuálním korekcím polohy výmetné roury. Systémy si poradí s návěsy různé konstrukce či dokonce i s nákladním automobilem. Ve svých začátcích měly trochu problémy jen u souprav dvou přívěsů zapojených za sebe. V současnosti jsou tyto nedostatky již odstraněny.

Aby automatický systém pracoval skutečně optimálně, je důležité disciplinované chování řidiče traktoru s návěsem, který se má vedle řezačky pohybovat pokud možno konstantní rychlostí. Stačí, aby sledoval řezačku a držel s ní krok. Ani on se nemusí zároveň starat o to, jak probíhá plnění návěsu.

Ačkoli se jedná o výbavu, nabízenou výrobci sklízecích řezaček na přání, jsou automatické systémy plnění odvozních prostředků užitečným nástrojem pro zvýšení efektivity práce ve sklizňových řetězcích a ke snížení nároků na řidiče. Potvrzují to i mé zkušenosti z návštěvy Finska, kde jsou tímto zařízením vybaveny všechny nově prodané sklízecí řezačky. Případně bývá také možná i dodatečná instalace na stroje stávající.*

Luboš Stehno, redakce Mechanizace zemědělství

Ač nejsem nijak zběhlý v obsluze zemědělské techniky, měl jsme možnost již řadu strojů řídit. Jednoznačně nejobtížnější to bylo u samojízdných řezaček. Nutnost sledovat porost před sebou a zároveň to, zda řezanka padá správně do odvozního prostředku, přitom upravovat rychlost jízdy, držet si správné využití záběru sklizňového adaptéru a pohybovat nejen koncovkou, ale celým výmetným komínem, to není možné se naučit hned a chce to zkušenost.

Vždy si vzpomenu, jak jsem měl možnost jezdit s řezačkou s plošným kukuřičným adaptérem. Obsluha řezačky mne přesto nutila důsledně jezdit v řádcích, jako bych měl adaptér řádkový. Při rychlosti 10 km/h to byl úkol přesahující moje možnosti, a tak co chvíli letěla řezanka někam jinam nebo na poli zůstalo několik rostlin kukuřice stát. Po památné větě, komentující sklizňové ztráty slovy: „Tady v horách se toho moc neurodí,“ jsme se za volantem vystřídali.

Kdybych tehdy jezdil s řezačkou vybavenou automatickým systémem plnění, bylo by to bez problému. Automatika plnění je proto podle mne jednoznačně přínosná, a to nejen pro nezkušenou obsluhu, jako jsem já, ale i pro zkušené řidiče. Ti sice řízení stroje zvládají s přehledem, ale pokud jim odpadne neustálé sledování plnění odvozů, mohou se více soustředit na dění před sebou, a tím eliminovat problémy vzniklé kameny či jinými překážkami, které se v porostu mohou skrývat a poškodit adaptér, vkládací či řezací ústrojí.

Systémy automatického plnění nejsou nijak levnou záležitostí, ale v porovnání s cenou celé řezačky není jejich cena nepřekonatelná. Pokud mají dobou spolehlivost a životnost, pak se jejich pořízení určitě vyplatí, a to nejen pro zjednodušení práce řidiče řezačky, ale i pro lepší naplnění odvozních prostředků. Obsluha řezačky navíc do návěsu díky kameře vidí a proces plnění tak může dobře kontrolovat.

Domnívám se proto, že v blízké budoucnosti budou systémy automatického plnění nedílnou součástí všech vyráběných samojízdných sklízecích řezaček. Přínosy jsou zřejmé.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *