Asistent pro pneumatické secí stroje

Secí stroje Cirrus firmy Amazone umí kromě setí také ukládat hnojivo do půdy. Při manuálním vypínání secího stroje při každé jízdě na souvrati dochází k přesahům a k přesévání v těchto oblastech. Tento nedostatek firma Amazone řeší pomocí systému GPS-Switch.

S využitím signálu GPS o poloze dochází automaticky k vypínání a zapínání secího stroje na hranici souvratí. Systém představuje usnadnění práce pro řidiče traktoru, vyžaduje ovšem nejpřesnější signál RTK. Pokud je Cirrus osazen dvěma dávkovacími hlavami, jsou obě spínány samostatně a práce je ještě preciznější.

U pneumatických secích strojů je osivo od dávkovacího zařízení transportováno až k secím botkám po delší dráze. Dobu, kterou pro tuto cestu zrna potřebují, lze vypočítat, a zároveň jsou známé informace o pojezdové rychlosti. Systém GPS-Switch s funkcí AutoPoint provádí automatický přepočet času spínání výsevu podle aktuální pojezdové rychlosti, čímž je dosaženo optimálního sladění setí s pracovní rychlostí. Odpadá kontrola a kalibrace secího stroje na poli, čímž se ušetří hodně času. Zároveň je zaručeno precizní navazování všech řádků na souvratích a v klínech, protože elektronika před dojetím ke hranici souvratě setí vypne a po otočení soupravy jej zase s předstihem zapne.

Stále větší počet nejen secích strojů, ale i rozmetadel a postřikovačů značky Amazone je možné ovládat prostřednictvím ISOBUS. S tím se zároveň otevírají i další možnosti: využití signálu GPS pro zpřesnění činnosti, výměna souborů a dat v rámci informačního systému, plánování pracovních úloh, vedení elektronické dokumentace prací a zapojení senzorů. Závěsná technika firmy Amazone se tak stává inteligentní a může se v plné míře zapojit do moderních systémů, označovaných jako Smart Farming.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *