Automat pro telata

Zanedbat odchov telat se rozhodně nevyplácí, to potvrdí každý sedlák. Jak je možné v této oblasti chovu skotu s využitím počítačových systémů kladech minimalizovat riziko jsme se zajeli podívat do okresu Strakonice.

Zemědělské obchodní družstvo Nemětice se nachází v blízkosti Strakonic. Podle slov výkonného ředitele Ing. Josefa Šůny hospodaří družstvo nyní na výměře přibližně 1200 hektarů zemědělské půdy. Při procesu trasformace sice přišli družstevníci o cca 200 hektarů, z tohoto počtu je již ale 50 zpět a s nejvyšší pravděpodobností se do majetku ZOD „vrátí“ i zbytek původní výměry.
Filosofie představenstva družstva Nemětice je jednoduchá: co nejšiřší záběr činností v oblasti rostlinné i živočišné výroby. Výkonný ředitel jako důvod uvádí: „Zemědělství je obor, v němž si nikdy nemůžete být stoprocentně jisti, která komodita bude ten který rok na výši. Kde se podaří výnos nebo přírůstky a zároveň bude nakloněn i trh. Proto se soustřeďujeme na téměř všechny zemědělské komodity.“ Na poli zdejšího ZOD tak najdeme kromě stěžejních brambor i obiloviny, řepku a krmné plodiny, v oblasti živočišné výroby se uplatní chov skotu, ovcí (500 bahnic), prasat (45 prasnic a výkrm s kapacitou 400 ks) i drůbeže, kde se nemětičtí pyšní dokonce rozmnožovacím chovem nosných kuřic.

Skot – jedině straky!
Družstvo pod vedením ing. Šůny zůstalo v této oblasti věrné tradicím. Vzhledem k místním výrobním a klimatickým podmínkám chovají převážně červenostrakatý skot v počtu 220 krav s vlastním obratem stáda. Snaží se zlepšit a udržet kromě mléčné i masnou užitkovost, protože podle názoru výkonného ředitele není trh s masem ani mlékem příliš stabilní a potencionální ztráty v jedné oblasti se dají následně vyvážit ziskem v oblasti druhé.
Ve stájích pro skot proběhla před dvěma roky ve spolupráci s firmou Bauer – Agromilk Pelhřimov celková rekonstrukce, z původně dvou vazných kravínů – dvouřadého v Neměticích a čtyřřadého v blízké Úlehli –zůstal pro skot zachován jenom čtyřřadý, který byl přestaven na moderní provoz se stlanými individuálními boxy. Jednou z původních kompromisních variant byly i „kombi – boxy“, které ale nezaručují takovou pohodu dojnic jako boxy individuální a tak chovatelé od této myšlenky upustili. Dnes mají veškerý skot včetně mladého soustředěný na farmě v Úlehli.
Dojnicím s užitkovostí přes 5000 kilogramů mléka slouží kompletně vybavená rybinová dojírna 2 x 6. Všechny krávy jsou vybaveny automatickou identifikací včetně pedometrů. Tento systém si velmi pochvaluje i hlavní zootechnik Václav Novák: „Od té doby, co používáme tuto identifikaci, nemáme prakticky problém s reprodukcí. Při zachycování říjí používáme dnes výhradně pedometry a počítačový program Afifarm. Průběh pohybové aktivity každé dojnice se ukládá do paměti počítače a vyhodnocuje se ve srovnání s průměrnou desetidenní hodnotou. Plemenice s vysokou aktivitou pohybu je pak zařazena do jiného souboru jako „podezřelá“ na říji. Úspěšnost tohoto systému dosvědčuje i současná hodnota servis periody, pohybující se kolem 95.“

Krmný automat pro telata
Předpokladem vysoké produkce v chovu skotu je bezpochyby kvalitní odchov telat a mladého skotu. Telata musí být zdravá při zachování rovnoměrného růstu a vývinu. Jednou ze základních složek krmné dávky v tomto období je mléko nebo jeho ekvivalenty, tzv. mléčné krmné náhražky. V našich podmínkách se většinou tele krátce po porodu odebere od matky a je krmeno mlezivem, které obsahem imunoglobulínů zaručuje dobrou imunitu mláděte. Po skončení mlezivového období se tele začíná přikrmovat startérem a dostává odpadní mléko nebo mléčnou krmnou náhražku. Tyto složky potravy jsou v případě venkovního odchovu v boudách většinou podávány do kbelíku. Je tak opomíjen přirozený způsob sání telete se zvednutou hlavou a následně hrozí vniknutí tekuté části potravy do bachoru, kam fyziologicky nepatří.
Pro vyřešení této problematiky začali na farmě Úlehle používat napájecí automat řízený počítačem. Automat umožňuje dávkování syrového mléka nebo mléčné náhražky nebo kombinaci obou složek v poměru 10 až 90 procent dle potřeb chovatele. Zařízení zabezpečuje krmení přibližně 80 telat. Po příchodu telete do boxu proběhne jeho identifikace podle responderu na krku. Počítač zabezpečí správné složení krmiva a přesné dávkování a porovnává plánovanou dávku se skutečností. Mléčná směs má stálou teplotu 40 C, denní dávka je rozdělena do několika menších, z nichž minimální je 1,5 a maximální 2,5 litru. Podle zkušeností chovatelů vede takovéto rozdělení tekutého krmiva k časnějšímu příjmu startéru a tím i k dřívějšímu zahájení přípravy bachoru a sliznic zažívacího traktu na rostlinnou stravu.

Vybrané technické součásti a parametry automatu:
Příkon – 2,7 – 3,8 kW(dle typu), 400 V
Termostat pro minimální pracovní teplotu
Plastové nebo nerezové mléčné čerpadlo(dle typu)
Kapacita násypky cca 35 kg
Ventil na výstupu z míchadla
Stop ventil pro jednu výdejní stanici
Ručně ovládané čerpadlo na krmení s tlačítkem

Postup odchovu telat je následující: po porodu jsou odebrána od matky a umístěna do boudiček nebo v případě extrémně nepříznivého počasí do krmné chodby ve stáji. Ve věku 10 až 14 dnů se přesunují ke krmnému automatu, kde zůstávají až do cca 3 měsíců, tedy do věku, v němž začíná období rostlinné výživy. V případě zdravotních potíží telat se do směsi v automatu přidávají medikamenty v práškové nebo tekuté formě. Kromě mléčné směsi mají mláďata k dispozici i vodu v temperované napáječce a startér ad libitum.
V Úlehli je krmný automat nainstalován v ocelové hale vysoké 4 až 5 metrů, kde technologicky navazuje na skupinové kotce pro telata. Skupinový odchov telat umožňuje volný pohyb zvířat a má kladný vliv na kvalitu končetin. Jediný problém může být v tomto prostoru způsoben vysokými mrazy, což chovatele potkalo letos v zimě. Při teplotě okolo –20 C nastaly problémy se zdravotním stavem telat do věku 1 měsíce, které končily i úhynem. Ing. Šůna to operativně vyřešil zhotovením „sklápěcího doupěte“, které chrání telata před povětrnostními vlivy. „Doupě“ je sestaveno ze zbytkových koberců a je umístěno v kotci. Výsledek je vynikající, na telata neprší, protože jsou pod střechou a zároveň se pod koberci utvoří vhodné mikroklima, zaručující vyšší teplotu než v okolním prostředí.
Použití krmného automatu pro telata si představenstvo družstva chválí: „Přístroj nám zvýšil přírůstky, snížil průjmy, telata jsou více v pohodě. Navíc jsme zaznamenali snížení nákladů na krmení a pracovní sílu. Investice do nových technologií se zkrátka vyplácí,“ uzavřel ing. Šůna.

Jana Doktorová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *