Automatické navádění je už standard

Dnes jsme součástí procesu čtvrté průmyslové revoluce, která se vyznačuje automatizací procesů a hlavně sběrem a využíváním dat. Nové trendy se jasně projevují v sofistikovaných systémech, které navyšují přidanou hodnotu moderního zemědělského stroje. Zákazník si tak nekupuje pouze stroj, ale z velké části také technologii a podporu. Přestože se na první pohled může zdát vše přetechnizované, cílem konstruktérů a vývojářů je vždy a pouze zjednodušit a zefektivnit jednotlivé procesy tak, aby se celkově zvýšil výkon a provozuschopnost a zároveň se snížily náklady.

Navigace je pro nás standardem

Základem efektivního využití stroje, ale také efektivního hospodaření, je využívání automatických naváděcích systémů. Firma John Deere, která je otcem i matkou používání navigačních systémů v zemědělství, už dnes považuje schopnost stroje fungovat s automatickým naváděním jako standard. Většinu techniky John Deere již dnes bez této přípravy v základu ani nepořídíte a na zbytek ji lze zvolit jako stupeň výbavy. Dlužno dodat, že navigace John Deere jsou pro své kvality jak v zahraničí, tak u nás stále více vídány i na strojích jiných značek.

Přestože by se mohlo zdát, že jde jen o to, jezdit po přímce nebo po křivce tam a zpět, John Deere používá ve svých systémech jiné principy než ostatní hráči na trhu a ukazuje se, že tato jiná cesta je v mnoha případech daleko funkčnější a spolehlivější.

Inovace v oblasti integrovaných řešení

Současným trendem je integrace. Stroje John Deere mají integrovány přípravy na navigace i navigace samotné, ISOBUS standard je skutečně naším standardem a například displej Green­Star 2630 byl celkově prvním, který získal plnou ISOBUS certifikaci od sdružení AEF. Proto si stále více zemědělců pořizuje novou závěsovinu právě ISOBUS ready. Sečky, rozmetadla, postřikovače, lisy, pícninářskou techniku, ale třeba i výměnný systém Annaburger, to vše pak můžete jednoduše ovládat z displeje navigace nebo z integrovaného displeje CommandCenter v loketní opěrce.

Právě s příchodem nových CommandCenter 4. generace dostává pojem integrace další rozměry. Nabízí totiž jedinečné prostředí, jehož vzhled si může obsluha libovolně přizpůsobit, které v základu integruje vše, co si moderní zemědělec může přát. Ať už je to výše zmíněné zobrazování ISOBUS nářadí, ovládání sekcí rozmetadel, seček či postřikovačů podle GPS pozice (a to pro všechny značky závěsoviny), používání předpisových aplikačních map, tvorba a správa hranic pozemků, nebo dokumentace práce, vstupy pro kamery a samozřejmě integrovaná navigace a ovládání stroje.

Nedílnou součástí je dnes už také integrované připojení k aplikaci pro správu farmy a možnost bezdrátového přenosu dat přímo z pole. A nepotřebujete k tomu žádné další displeje a změť kabelů v kabině.

Společně na jednom poli

Zajímavá může být i letošní ino­vace pro displeje GS3 2630 ve strojích vybavených telematickou bránou JDLink, která umožňuje komunikaci mezi takto vybavenými stroji na jednom poli. Ty si tak dokážou mezi sebou na jedno kliknutí poslat navigační linie (třeba skupinka kombajnů i odvozců) a umí mezi sebou online přenášet záznam pokrytí, a tak kupříkladu sekční kontrola jednoho stroje se bude vypínat na souvratích, které objel druhý stroj.

Vše na jednom místě

Ale dnes už to není jen „železo“, je třeba se dívat ještě trochu dál, protože možnosti aktuálních technologií tím teprve začínají a firma John Deere se na problematiku precizního zemědělství snaží dívat komplexně. Proto také vznikl webový portál Myjohndeere.com, který již dnes nabízí řadu velmi užitečných nástrojů a další neustále přibývají. Základem je sys­tém telematiky, která o stroji neustále shromažďuje a do internetového prohlížeče farmáře posílá data o provozu stroje. Tato data lze pak při znalosti aktuálních podmínek využít k zefektivnění práce, protože přehledně odhalí případné problémy v nastavení či využívání jednotlivých funkcí.

Ukáže ale také například trhliny v logistice sklizně. Zde si farmář může velmi jednoduše prohlédnout, kudy jeho stroje jezdí nebo kde se právě který nachází. Systém jde ale dál a jednoduše ukáže mapu setí, mapu aplikace produktu i výnosovou mapu, a to vše s možnostmi porovnání. Je možné odtud předem připravit data i s úkoly pro navigace a ty pak třeba i bezdrátově zaslat do vybraných strojů, stejně jako si od jiných strojů jejich aktuální data o práci stáhnout a zobrazit.

Pokud není daný stroj vybaven z výroby pro bezdrátový přenos dat, John Deere vyvinul „chytrou USB klíčenku“ pod názvem Mobile Data Transfer. Tu stačí jednoduše vložit do displeje a poslat si data do aplikace svého mobilního telefonu a následně je pak synchronizovat s daty na Myjohndeere.com.

Detailní pohled díky telematice

Aplikace JDLink vedle sledování provozních dat umožňuje pomocí funkce Service Advisor Remote i vzdálený přístup a diagnostiku stroje servisním technikem. Tato funkce šetří čas a zkracuje neproduktivní dobu stroje, protože servisní technik může řadu závad diagnostikovat ještě před samotným výjezdem ke stroji.

Vedle této funkce aplikace poskytuje interpretaci výše uvedených provozních dat do přehledných grafů a tabulek. Jedná se zejména o údaje o spotřebě paliva a hospodaření s ním, faktor efektivního zatížení motoru, monitoring otáček vztažených k jednotlivým provozním stavům. Ale lze získat i data o míře využití AMS prvků nebo třeba souvraťové automatiky.

Skutečné středisko vašich operací

Aplikace Operační středisko přináší funkce, jako je vyhodnocení v minulosti do displeje zaznamenaných polních prací včetně přehledného porovnávání agronomických dat ze setí, aplikace a sklizně, historie polohy stroje až 60 dní nazpět, správce a bezpečné úložiště agronomických dat a souborů a mnohé další. Operační středisko pomůže s přehledem polí a jejich hranic, obsahuje správu navádění a kontrolu úkolů. Nově pak Operační středisko nabízí kompatibilitu pro přenos dat z displeje 1800 a 2600. Tím se doplňuje seznam o již kompatibilní displeje 2630 a displeje generace 4.

Dalším vylepšením je uvolnění funkce pro správu hranic polí, a tak je nyní možné vytvořit hranici pole „kreslením“.

Skutečně velmi zajímavá je funkce tvorby předpisových map. Nepotřebujete tak již externího dodavatele, ale vytvoříte si předpisovou mapu pro postřikovač nebo rozmetadlo třeba podle výnosové mapy z kombajnu z předchozí sklizně. A navíc lze díky technologii „připojených strojů“ data na dálku stáhnout nebo na několik kliknutí jednoduše zaslat přímo na pole.

Vždy o službu navíc – FarmSight

Na vrcholu tohoto pomyslného „potravního řetězce“ stojí služba John Deere FarmSight. Ta pro zákazníka zastřešuje vše výše zmíněné a s využitím moderních AMS prvků a připojených strojů značky John Deere pomáhá zákazníkům s nastavením a optimalizací strojů. Poskytuje nejen telefonickou podporu pro obsluhu strojů, která potřebuje aktuálně pomoci. Farm­Sight konzultant předvede možnosti využití webového prostředí Myjohndeere.com a nastaví účet zákazníkovi podle jeho potřeb. Po dobu spolupráce je zákazník informován o všech novinkách, které jsou spojeny s moderními technologiemi značky JohnDeere.

V pravidelných, domluvených návštěvách u zákazníka provádí konzultant aktualizaci AMS prvků a proškoluje nové obsluhy. Sleduje a vyhodnocuje provozní data stroje a v případě potřeby se zákazníkem projedná servisní zásah, který za zákazníka objedná jako preferenční servisní zásah.

Technika John Deere, stejně jako její dealerská síť, jsou připraveny na nové výzvy, které s sebou přináší doba i potřeby dnešní a budoucí generace zemědělců. Novou cestou totiž není jen zvyšování výkonů a záběrů strojů, ale hlavně využití možností, které moderní technika nabízí.

 

 Jiří Ptáčník

 produktový manažer

 STROM PRAHA

Foto:

Integrovaný displej CommandCenter 4. generace, který je nyní v každém traktoru řady R, nyní nabízí veškeré funkce, jež moderní zemědělec může potřebovat – automatická navigace, sekční kontrola, podpora ISOBUS nářadí, aplikace podle předpisových map, tvorba a správa hranic a linií navádění, bezdrátový přenos dat, vstupy až pro čtyři kamery a mnoho dalšího

Analýza polí a agronomických dat v jednom rozhraní spolu s dalšími funkcemi včetně telematických dat celé flotily, to je správa farmy, která se vám vejde do kapsy

MyJohnDeere.com – jedno webové rozhraní, ze kterého se dostanete ke všemu potřebnému v rámci správy techniky i polí

V aplikaci Operační centrum se mimo jiné uchovávají data o pohybu strojů, ke kterým se lze zpětně vrátit a případně je analyzovat podle aktuálních potřeb

Stále více moderních zemědělců si uvědomuje výhody jednoho displeje, který zvládne veškeré potřeby a hlavně spolehlivě funguje ve chvíli, kdy potřebujete pracovat. Za tím vším pak stojí i jedinečná podpora ze strany dealerů John Deere

Zcela nový přijímač StarFire nabízí vyšší rychlost i přesnost, novou SF3 korekci signálu bez posunu linií v rámci jedné sezóny, čtyřikrát rychlejší dobu načtení plné přesnosti signálu a také samozřejmě rozšířené možnosti RTK jako například zachování přesnosti RTK při ztrátě signálu na dva týdny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *