Automatické řazení v traktorech Zetor

Práce traktoristy se dosti často skládá z velkého množství opakujících se úkonů. Při jízdě po silnici musí neustále řadit, při polních pracích řadí rovněž a mimoto při otáčení na souvrati zvedá nářadí, u secího stroje přehazuje znamenáky, reverzuje, otáčí pluh atd. Je jisté, že pokud tyto činnosti dělá chvíli je to zábavné, neb je to něco nového. Avšak když se traktorista věnujete třeba orbě celý měsíc, tak už to má sled těchto opakujících se úkonů k zábavě poněkud daleko.

A jen málokdo vydrží například při té již zmíněné orbě stále řadit stupně pod zatížením, a přizpůsobovat rychlost traktoru měnícím se půdním podmínkám a profilu terénu. V praxi to pak funguje tak, že traktorista si vybere vhodný převodový stupeň, na nějž zvládne traktor jet i v těch nejtěžších půdních podmínkách či do kopce, který se na poli vyskytuje, a dále již neřadí. A to je chyba, protože kdyby soupravu traktoru s pluhem při jízdě s kopce, nebo v místě kde půda neklade takový odpor zrychlil, dosáhnul by vyšší výkonnosti a mohl by mít práci dříve hotovou. Ale nejen to mohl by i ušetřit palivo, snížit provozní náklady, protože by natočil méně motohodin. Problémem je však to, že ho jistě nebaví neustále řadit a hlídat otáčky motoru. Není to jen z pohodlnosti, ale i proto, že při polních pracích musí sledovat i jiné věci než jen otáčky motoru.

I pro Zetor Forterra

Výrobci traktorů jsou si tohoto vědomi a tak nabízejí systémy automatického řazení, kdy se stupně řazené pod zatížením přeřazují automaticky. Berou se přitom v úvahu zejména otáčky motoru a dále též jeho zatížení a pak je to již jen na fantazii konstruktérů a na tom jak jsou schopni se vcítit do potřeb uživatelů traktoru a nabídnout jim takový sytím, který budou používat. Proč by jej nepoužívali když to má tolik výše uvedených výhod? Třeba proto, že pokud jsou limity pro řazení pevně nastaveny může se stát, že k řazení dochází podle gusta traktoristy moc brzo, nebo moc pozdě. Tedy při příliš vysokých, nebo příliš nízkých otáčkách motoru. Často je proto ideální, když si limity pro řazení může obsluha nastavit sama.
To je i případ novinky na našem trhu,. kterou je automatické řazení STEtronic určené pro traktory Zetor Forterra. Mohlo by se namítnout, že tři pod zatížením řazené stupně jsou málo pro automatiku. Jsou a nejsou. Jak ukazuje konkurence třeba v podobě traktoru Deutz Fahr řady K, nebo traktorů Valtra i tři stupně pod zatížením lze efektivně využít pro automatické řazení a tak zvýšit výkonnost traktoru.
Když se podržíme orby tak při jízdě Zetorem Forterra a zařazeném prvním rychlostním stupni je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším stupněm pod zatížením asi 2 km/h pojezdové rychlosti. Pro kvalitu orby přitom není až tak velký rozdíl zda souprava jede rychlostí 6, nebo 8 km/h. Pro výkonnost to však rozdíl je, a lze ji zvýšit až o 30 %. Když se přitom sníží i otáčky motoru a tento se posune do hospodárnějšího režimu, lze snížit i spotřebu paliva a to až o litry na hektar. Traktorista se přitom nemusí bát, že by motor traktoru jízdou v nízkých otáčkách zadusil, protože v případě zvýšené zátěže dojde ihned k přeřazení na nižší převodový stupeň. A dále je to již jen opakování toho co bylo napsáno v úvodu, tedy vyšší komfort jízdy, možnost soustředění na jiné činnosti než je řazení, nižší provozní náklady atd..
Automatické řazení STEtronic je přitom velmi jednoduché na ovládání s důrazem na to, že limity otáček motoru při nichž dojde k přeřazení násobiče si volí řidič a to podle svého uvážení, typu práce atd. Nemusí se přitom nikam přepínat, nic nahrávat, ale automatické řazení řadí vždy tak jak to prováděl traktorista naposledy. Stačí jej tedy zapnout a je jistota, že bude fungovat tak jak to traktoristovi vyhovuje.
Automatické řazení má tedy svoje nesporné výhody a při správném používání se investice do něj i rychle zaplatí. A v porovnání s cenou traktoru je tento náklad zanedbatelný. Komfort v ovládání traktorů jde stále kupředu a stejně tak se zvyšuje jejich vytížení. A systémy automatizace pronikají stále více do jejich řízení. Obsluha strojů si na vyšší komfort v řízení ráda zvyká. Kdo jednou jezdil v komfortně vybaveném traktoru, tomu se do stroje se spartánským vybavením již moc nechce. A automatické řazení STEtronic posunuje komfort ovládání traktorů Zetor Forterra zase o nějaký ten kousek dále. Více informací o tomto zařízení naleznete na internetových stránkách www.stetronic.cz , nebo u prodejců, kterými jsou známe firmy prodávající traktory Zetor a to N+N Košátky a BOHATEC, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *