Automatický sběr dat

Požadavky na sběr dat získaných při zemědělských pracích se stále zvyšují. Čím větší je objem dat a s čím vyšší věrohodností je uživatel schopen je získat, tím větší mají takto získané informace následné uplatnění. Pro sběr dat byl vytvořen systém Farmdok, což je zemědělský software umožňující automatickou dokumentaci údajů pomocí mobilního telefonu, nebo tabletu. Algoritmus Farmdok TaskPredition měří parametry, včetně použitých provozních materiálů a strojů. Data, která se mají shromažďovat, jsou automaticky navržena na začátku každého pracovního místa a cyklu. Algoritmus WorkCognition se používá k spolehlivému zjišťování a určení obdělávané plochy pomocí analýzy jízd. To umožňuje rozlišovat silniční a terénní práci a počítat produktivní časy. Snadno ovladatelný systém nevyžaduje žádný dodatečný hardware a umožňuje tak levný vstup do digitalizace zemědělských záznamů pro zemědělské podniky, soukromé zemědělce i poskytovatele služeb. Farmdok získal na Agritechnice 2017 stříbrnou medaili.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *