Bez dobrého servisu není prodej

Letošní ladovská zima za sebou zanechala pořádnou sněhovou nadílku. Zemědělci hospodařící v Moravskoslezském kraji typickém svými rozlehlými loukami a pastvinami se proto brzy budou potýkat s plísní sněžnou. Na jaře po roztání sněhové pokrývky budou některé travní porosty napadené touto chorobou značně oslabeny nebo budou odumírat a vytvoří se mezerovitý porost. Jak tedy odstranit následky tuhé zimy, která se podepsala na stavu trvalých travních porostů? Nejlépe přísevem.

Speciální secí stroje na přísev luk a pastvin Vredo z Nizozemí nabízí zemědělcům již šestým rokem společnost Agrotrans Otice s. r. o. sídlící ve Štáblovicích na Opavsku. Zmíněná technika byla vyvinuta výlučně pro setí a přísev na pevném nezoraném povrchu. Využívá se zejména na loukách, travnatých a parkových plochách, ale i na sportovních a golfových hřištích. Její předností je, že při setí pomocí diskových kotoučů nedochází k poškození stávajícího travního drnu a osivo se dostane přesně na místo určení.

Jak Vredo funguje
Dva řezací disky ve tvaru písmene V vyříznou drážku, do které je osivo přesně nadávkováno. Každá secí jednotka je odpružená speciální pružinou se značným přítlakem. Navíc mechanické osevní ústrojí dokáže na pozemek dopravit osivo nejen běžných trav, ale i trav trojštětového typu. Stroj je schopen přesně dávkovat i směsi s jetelovinami nebo čisté jeteloviny. Součástí stroje je opěrný a přítlačný válec, který právě zaseté osivo přitlačí a dojde tak k rychlému kontaktu s půdní vláhou, takže jsou vytvořeny vhodné podmínky pro vzcházení porostu a zaručena úspěšnost přísevu. Hloubku výsevu je možné nastavit na 0,5 až 2,5 cm. Také intenzitu přiválení integrovaným válcem lze regulovat podle požadavků obsluhy. „Výsledkem použití tohoto stoje pro přísev luk a pastvin je 90 až 95% vzcházivost travního porostu,“ uvedl Ing. Vladimír Poštulka, jednatel společnosti Agrotrans Otice s. r. o.

Pracovní záběr a meziřádková vzdálenost

Stroje Vredo jsou konstruovány se širokým záběrem a velkou kapacitou zásobníku, která může mít objem od 321 do 466 l. Pracovní záběr je 0,8 až 2,9 m. Přičemž při zakládání parků se používají stroje o pracovním záběru 0,8 až 1,8 m, na fotbalových a golfových hřištích je nejčastěji využíván záběr 1,4 až 2,2 m a na loukách a pastvinách se uplatňuje záběr od 2,2
do 2,9 m. Pro polní nasazení jsou optimální rozteče řádků 7,5 nebo 10 cm (tuto větu odstranit).
Na přisévání luk a pastvin se používají secí stroje s meziřádkovou vzdáleností 7,5 cm. Na parky, fotbalová a golfová hřiště se používá meziřádková vzdálenost 5 až 3,5 cm (výsevní sekce jsou řazeny ve dvou řadách za sebou). „V případě zájmu je možné dodat i taženou verzi stroje s vlastním podvozkem, zejména pokud zákazník disponuje menším traktorem,“ podotkl jednatel společnosti Agrotrans Otice s. r. o. V zásobníku osiva je zabudován čechrač, který neustále osivo promíchává tak, aby nedošlo k sesypávání těžších a lehčích semen.

Bez předchozího zpracování půdy

Nízké náklady na provoz strojů Vredo mohou farmáři využít nejen na jaře po zimě, ale i po suchém létě, kdy porosty často trpí mezerovitostí z důvodu nedostatku vláhy. Také při prosté obnově trvalých travních porostů lze stroj kdykoliv v průběhu vegetačního období využít. Mezi výhody této bezorebné technologie patří i to, že nedochází k vynášení kamenů na povrch půdy a nemusí se proto následně pracně odstraňovat. „Pokud zákazník plánuje založit novou louku či pastvinu, pak lze využít secí stoje pro přísev bez předchozího zpracování půdy,“ upozornil Ing. Poštulka. Dále připomněl, že po pěti až sedmi letech odejdou z porostu kulturní trávy a nahradí je méně výkonné nebo plevelné. Proto je třeba věnovat podle slov Ing. Poštulky velkou pozornost obnově TTP.

Nepřeruší hru

Stroj sice není úplně nejlevnější, ale vzhledem k ceně osiva lučních a pastevních směsí je žádoucí, aby osivo bylo dopraveno do správné hloubky. Tam je schopno klíčit, je zajištěna optimální půdní vlhkost, nedojde k odfouknutí větrem, ani neslouží jako snadno dostupné krmivo pro ptáky. Stroje jsou speciálně konstruované na přísevy nebo na zakládání parkových, golfových trávníků a fotbalových hřišť, aniž by muselo dojít k přerušení hry. Totéž platí pro přísevy na loukách a pastvinách. Sečení nebo pastva nemusí být přerušeny, naopak je žádoucí sečení nebo pasení provádět neustále.
Využijte i vy možností secích strojů Vredo. Firma Agrotrans Otice s.r.o. stroje prodává, provádí služby setí nebo zprostředkuje kontakt na nejbližšího majitele Vreda v dané oblasti, který by mohl práci-službu provést.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *