17.01.2001 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Běžící pás - nekonečné možnosti tahové síly ?

Dostanou tradiční kolové traktory konkurenci v podobě pásového ústrojí – poté, co standardní kolo dlouho v zemědělství vytlačovalo své příbuzné s pásy? Hlavní motiv pro odstartování tohoto závodu leží v pochybnostech nad velkotraktory s výkonem nad 200 kW. Jejich celková hmotnost dosahuje nevídaných rozměrů, tím stoupá zatížení a tlak v pneumatikách u jednotlivých kol. A dále je obtížné přenést vysoký výkon traktoru přes čtyři kola na půdu.

Zatížení půdy

V případě pásů – jako příklad je zde vybrána firma Claas – jsou jednotlivé články pokládány postupně na půdu, stejně jako kolejnice, a po následném přejetí je traktor opět zvedá. Pás je v kontaktu s půdou přes své profilové zuby, hnací kolo jej táhne po celé kontaktní ploše. Styčná plocha pásu s půdou je velmi dlouhá a široká, což zaručuje vysokou smykovou odolnost a nízký prokluz.
Vysoká pevnost v tahu je výsledkem působení hmotnosti stroje, která přitiskne pás k zemi. V průběhu otáčení je pás veden ještě pomocí opěrných kladek, které sedí po dvou vedle středových vodících nosníků. Nedosahují až k okraji kol pásu s vnějším ozubením. Mezi řídícími koly je integrováno po třech nebo po čtyřech párech kladek. V jednoduchém provedení jsou připevněny přímo na rám stroje, dražší verze využívá tandemovou konstrukci s odpružením. Od toho se pak odvíjí jízdní vlastnosti. Na nerovnostech nesou pevně instalovaná kola celou váhu stroje. Traktor potom jede na polní cestě nebo na silnici zřetelně neklidně.

Šetří pásový traktor půdu více, než klasický ?

Zatížení půdy je výsledek vysoké hmotnosti, která je nutná pro přenos tažné síly. Šetrný přístup k půdě vyplývá z velké kontaktní plochy. Proto se v praxi prosazují zdvojené montáže kol a širokoprofilové pneumatiky. Pásové ústrojí nyní nabízí možnost zvýšení styčné plochy nejenom šířkou, ale také délkou. Z toho vyplývá příznivý plošný tlak, který vyvíjí hmotnost stroje na plochu pásu.

Rozdílné rozložení tlaku na půdu

Při srovnatelné celkové hmotnosti je půdní tlak jednoduchých kol vyšší než u podvozku s pásy. S přibývající hloubkou se tlak způsobený pásy zřetelně snižuje, a v podloží je již neměřitelný. Avšak tlak v blízkosti povrchu je ve skutečnosti dvojnásobně tak vysoký, než vypočtená hodnota: výsledek vodících kladek. Tento rozdíl v tlaku je závislý na půdě. Na kypré půdě jej přenáší přirozeně celý pás, a traktor se méně propadá. Na nerovném povrchu , např. po orbě, vyrovnává široký pás nerovnosti pole.
U dvoumontáže tyto rozdíly odpadají. Koeficient tažné síly narůstá oproti standardnímu obutí více než o čtvrtinu. Pro dvoumontáže, stejně jako pro pásy, platí: tlak se pohybuje v blízkosti 0,1 MPa, tedy na hranici, u níž se nedají očekávat žádné ekologické škody.

Pásy táhnou o mnoho více

Na pevné suché půdě vykazují pásy vyšší tažnou sílu, než pneumatiky. Při práci na kypré půdě leží celková úroveň podstatně níže. Srovnáme-li gumový pásový podvozek s dvoumontáží, zjistíme, že traktor s 10% prokluzem táhne stejně jako pásový stroj s prokluzem 5 %. Tato data jsou v souladu s udávaným rozmezím prokluzu 10 – 20 % pro traktory a 5 % pro pásy. V průměru se pohybuje kolový traktor s prokluzem o 5 až 10 procent vyšším, pásový stroj jede tedy při stejném výkonu motoru o 10 % rychleji. V případě velmi vlhkého a mazlavého povrchu může ovšem gumový pás selhat, protože zuby pásu neproniknou dostatečně hluboko do půdy, aby se patřičně zařízly. To ukazují jednotlivá pozorování z praxe.

Nepohodlná jízda po silnici

Pásový traktor je určen pro práci na poli, nikoli pro silniční transport. Je přesto této jízdy technicky schopen, může se proto bezproblému přemísťovat mezi jednotlivými pozemky. U klasického traktoru naproti tomu je nutné demontovat, a následně zpětně připojovat zdvojené pneumatiky.
Přesto pásový podvozek nezaručuje zrovna jedinečný jízdní komfort. Řidič pociťuje na polní cestě přejížděné nerovnosti . Kabina proto musí být zavěšena na pružících prvcích.
Naproti tomu při polní práci ukáže tento typ traktoru své přednosti. Ať v roli tahače návěsů, nebo pouze jako odvozce řepy či obilí k okraji pole. Mezi způsoby využití dominuje též zpracování půdy s kypřičem nebo pluhem. Avšak tradiční orba v brázdě není obvyklá, ale v případě potřeby možná. Pás sice není širší než pneumatika, ale nepřizpůsobuje se vhodně tvaru brázdy. Zakulacený tvar pneumatiky je proti tomu pro práci v brázdě vhodnější. Výhoda klasických traktorů zde neplatí: pás není veden stěnou brázdy, řidič se proto musí neustále věnovat řízení.

Podmítat je jednodušší než orat

K pásovému traktoru patří speciální on-line-pluh, především v nejvyšší výkonové třídě nad 200 kW. Proto je jednodušší realizace plošného zpracování půdy: kypřič pro podmítku, nebo kombinované nářadí pro přípravu půdy a setí. K výsevu jsou vhodné menší typy od firmy Claas, vybavené vývodovým hřídelem a tříbodovým závěsem včetně odpovídajícího dotížení traktoru. Takto vzniká konkurence traktorům, jejichž dvoumontáž zajišťuje zpětné utužení půdy po celé pracovní šířce.
Pro předseťovou přípravu půdy taženým nářadím potřebuje velký zemědělský podnik tahač s vysokým výkonem, aby dokázal trvale udržet pracovní rychlost kolem 10 km/h. Je rozhodující skutečnost, že pásové ústrojí vyrovnává hrubé nerovnosti povrchu, takže stroj se pohybuje klidně? Nebo se tato přednost lépe realizuje u traktorů s velkorysým obutím? Zde se názory praktiků rozcházejí.
Hloubkový kypřič je doménou spíše pásové techniky, požaduje však vysoký tažný výkon. Traktory s motory 200 kW zde nejspíše narazí na problém, jak přenést svůj výkon na půdu. Zde se nyní diskutuje o trojmontáži - tedy řešení, kterému může díky jeho ceně a šířce stroje pásový podvozek suverénně konkurovat.
Hospodárnost

V půdoochranných postupech neexistuje při řádném vybavení žádný rozhodující rozdíl. Ve hře zůstává cena spolu s provozními náklady.
Současný trh nabízí pro kolové traktory široké spektrum cen. Ve srovnání s pásy jsou na výběr typy s vysokou úrovní vybavení kabiny, motoru a převodovky.
Ceny pásových traktorů jsou jednoduše závislé na poptávce.

Klasický traktor je mnohostrannější

Pro srovnání nám pomohou ještě skutečná čísla. Vyberme proto pro kolové traktory třídy 150 kW cenu 200 000 DM, pro pásový stroj 240 000 DM. Specifická cena leží na 1350 DM/kW u standardního řešení, u pásu o 250 DM/kW výše.
Cenový rozdíl se snižuje o 15 000 DM za dvoumontáž na obou nápravách. V třídě nad 250 kW vstupuje do úvahy ještě trojmontáž. Přesto je cena za pásový podvozek vyšší, vzhledem ke specifickým technickým řešením, které se nakonec projeví i ve vyšší vlastní hmotnosti.
Životnost pásů se udává v rozmezí 4 000 až 5 000 provozních hodin. Stejně dlouho vydrží i pneumatiky, je-li traktor nasazován rovněž pouze pro polní práce.
Se zřetelem na 10 % zvýšení plošné výkonnosti může být pásový stroj v zásadě dražší, bereme-li v úvahu shodné ostatní náklady na řidiče, provoz a opravy. Ovšem rozsah využitelnosti kolového traktoru je širší. Investice se tak rozdělují na více motohodin.

Kolik hodin má pásový traktor pracovat ?

Zde je vhodné rozdělit modely CLAAS na malé (od 156 kW) a velké (231kW). Vychází se z představy pěti pracovních dnů v týdnu o osmi až dvanácti hodinách. Podle přehledu č.1 leží možnosti ročního využití při střídmém nasazení v rozsahu od 2 000 ha.
Plocha nasazení za rok je dána i potřebou vyrovnání investičních nákladů. Zde se jeví jako reálná hodnota 3000 ha za rok. Ovšem ta platí jak pro pásové, tak i pro klasické traktory.

Závěrem ...
... je vhodné poznamenat, že pásové traktory nejsou žádnou nově objevenou náhražkou za kolové tahače. Jedná se o speciální stroje pro konkrétní využití, které díky svým výrazným a specifickým přednostem doplňují technický park velkých zemědělských podniků.

Ze zahraničních materiálů, Petr Beneš

Obr. č. 1 : Pásový traktor je vynikající polní vozidlo. Při orbě je nejvýhodnější agregace s pluhem, který dovoluje jízdu mimo brázdu

Dor č2
Příprava půdy, agregace se secími stroji. To jsou činnosti, které pásovým traktorům nejlépe sedí

Ing. Petr Beneš

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down