Bezporuchovost je k nezaplacení

Zemědělský podnik Zeas Lysice patří k nejvýznamnějším na Blanensku. Zabývá se vedle dalších činností také chovem skotu. Na farmě v Býkovicích má výkrmnu pro tisícovku býků a téměř čtyři stovky krav. K míchání a podávání krmiva tam zootechnici již třetí rok používají dvoušnekový krmný vůz Luclar Star. Podnik ho zakoupil od dodavatelské firmy Lukrom Zlín, a.s.

Jeden vůz na celý chov

Novým a modernějším vozem nahradili starší, ještě čtyřšnekový horizontální vůz stejné značky, který zakoupili v roce 1996 rovněž od firmy Lukrom. Ten jim vydržel plných šest let a to při jeho plném pracovním vytížení. Přesně taková je obvyklá životnost krmných vozů. Na farmě v Býkovicích byl čtyřšnekový Luclar tažený za traktorem nasazován denně s pracovní dobou od čtyř hodin ráno do půl osmé večer, vždy jen s tří hodinovou přestávkou kolem poledne. Za den musel stihnout celkem třináct fůr pro 1360 kusů hovězího dobytka.
„Za celou dobu se ani jednou nestalo, že by v nějaký den nevyjel ke krmení,“ pochvaluje si starý vůz Jiří Šafář z mechanizace podniku. „Nějaké drobné závady se sice občas objevily, ale vždy jsme na ně stačili sami a nikdy nenarušili program krmení. Myslím si, že přednostní těchto vozů je právě jejich bezporuchovost. Alespoň my s nimi máme takovou zkušenost.“

Dvoušnek je úspornější

Když v roce 2002 stál podnik před otázkou, zda starý vůz repasovat či zakoupit zcela nový a rozhodl se pro druhou možnost, bylo víceméně jasné, že zůstane u osvědčené značky. Firma Lukrom mu tehdy nabídla nový typ a to dvoušnekový Luclar Star, který byl v té době již zařazen do prodejního programu. Vyrábí se v objemech 5 až 15 m3. Zeas Lysice zakoupily menší model tohoto vozu s objemem 6 m3, který plně stačí pro potřeby podniku.
Dvoušnek má oproti čtyřšneku řadu výhod. Největší spočívá v tom, že je hospodárnější. Dva šneky se v něm totiž točí proti sobě a tím zamíchají jakékoliv množství krmení. Snadno si poradí i se zpracováním balíků a zařazením dlouhostéblého suchého materiálu do krmiva. U čtyřšneku neprobíhalo zamíchávání krmiva tak snadno a občas část materiálu přišla vniveč. Nový systém je úspornější a zpracuje veškerý naložený materiál.

Horizontální versus vertikální

Když se vedení podniku Zeas Lysice rozhodlo pro koupi nového krmného vozu značky Luclar, řešili zootechnici podle Jiřího Šafáře pouze otázku, zda-li by měl tento vůz být vertikální či horizontální. Starší čtyřšnek byl horizontální a možná i proto se nakonec rozhodli u tohoto osvědčeného typu zůstat.
U vertikálních vozů totiž vznikají hned dva problémy: Tyto pracovní stroje jsou vyšší, což může občas omezovat jejich pohyb po kravínech i po nádvořích podniků. To by však konkrétně na farmě v Býkovicích tolik nevadilo, protože zdejší hospodářská zařízení prošla v posledních letech rekonstrukcemi, jejichž součástí bylo i zlepšení jejich průjezdnosti.
Pro horizontální typ spíše rozhodl fakt, že podnik měl zájem o pouze tažený vůz. Jeho vertikálního model ale není vybaven zařízením na nakládání. Naproti tomu horizontální vůz tuto přednost má. Plnění probíhá pomocí speciální frézy, která má řezací nože a kryt uspořádané tak, aby krmivo směřovalo přímo do středu korby. Fréza je přitom schopna odebírat všechny typy krmiv. Dokonce i lisované a sypké materiály a to při zachování hladkého řezu stěny. Tím zvyšuje zachování stabilní struktury zakonzervovaného skladovaného materiálu.
Hydraulický podvozek umožňuje jeho spuštění na zem a tím usnadňuje dokonalé vybírání hmoty frézou a přesné vážní nakládaných krmných dávek.

Plné využití

„Nás podnik využívá krmný vůz Luclar opravdu v maximálním rozsahu možného pracovního vytížení,“ vysvětluje Jiří Šafář s tím, že této bez moderní techniky by se podnik Zeas Lysice dnes již neobešel a nemohl by udržet krok s konkurencí.
„Tento vůz nám skutečně šetří náklady. Mimo jiné i díky dokonalému vážícímu systému při nakládání. Sám navíc stačí na obsluhu dobytka na celé stanici v Býkovicích.“
Podnik Zeas Lysice si většinu krmení produkuje sám z vlastních zdrojů. Hospodaří na 2100 hektarech, přičemž na nich pěstuje především obilniny,cukrovku, osiva a krmné plodiny jako kukuřici a vojtěšku. Zabývá se však také zatravňováním, protože část pozemků leží ve vyšších nadmořských výškách. Součástí rostlinné výroby podniku je dokonce i sadovnictví. Součástí hospodářství jsou jabloňové sady a keře rybízu.
Hlavním předmětem živočišné výroby je ale již zmíněný chov hovězího dobytka. Kromě farmy v Býkovicích má podnik ještě další chov asi sto dvaceti krav s odchovnou, od telat po jalovice, a dále vlastní uzavřený rozmnožovací chov prasat, produkující plemenné prasničky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *