Bioplyn vyrábějí z drůbežího trusu

Bioplynová elektrárna ve Vejprnicích produkuje, stejně jako jiné zemědělské bioplynové stanice, elektrický proud a teplo. Odlišností ale je, že jednou ze vstupních surovin je drůbeží trus. Tomu je přizpůsobena konstrukce fermentorů a způsob dávkování surovin.

Bioplynovou elektrárnu Vejprnice postavila firma Agri Fair, s. r. o., která působí na českém trhu již osmnáctým rokem a zastupuje známou německou firmu Biogas Hochreiter, GmbH. Investor, firma Š + L Drůbežárna Vejprnice, s. r. o., ročně v bioplynové elektrárně zpracuje asi 6000 t kukuřičné siláže, asi 1000 t chlévské mrvy a také asi 3000 t drůbežího trusu.

Stavba byla zahájena v dubnu 2008 a na počátku roku 2009 proběhlo nastartování kogenerační jednotky. Pak se její výkon postupně zvyšoval až na současných sto procent, to je 536 kWh, což je 4 290 000 kWh ročně. Vlastní spotřeba přitom činí asi pět procent vyrobené elektrické energie.

 

Speciální fermentor

Zvláštností drůbežího trusu je vyšší obsah organických látek s obsahem síry. Z hlediska technologie to znamená řešení vyššího obsahu nerozpustných anorganických látek, které tvoří na dně fermentoru usazeniny. Dno nádrže je třeba častěji čistit nebo instalovat speciální zařízení k odstranění usazenin. Při projektování bioplynové stanice se počítalo s vlastnostmi suroviny a byla zvolena spolehlivá koncepce, se kterou má firma Hochreiter již několikaleté zkušenosti.

Hlavní fermentor je železobetonový, zapuštěný, má průměr 30 m a hloubku 6 m. V jeho blízkosti je koncový sklad digestátu.

Další zapuštěná a zastřešená železobetonová nádrž o průměru 14 m a hloubce 6 m slouží speciálně pro fermentaci drůbežího hnoje. Má vlastní dávkovací zařízení a je vybavena patentovaným systémem shrabování a odstraňování nerozpustných usazenin. Probíhá v ní předfermentace a materiál se pak přepadem samovolně dopravuje do vnějšího kruhu hlavního fermentoru a promíchá se s materiálem vzniklým z fermentace kukuřičné siláže. Přitom již je zbaven nerozpustných usazenin.

V současné době se do hlavního fermentoru dávkuje kukuřičná siláž (18 t/den) a chlévská mrva (3 t/den). Do speciálního fermentoru se denně dávkuje 8 t drůbežího trusu. Nyní je tento fermentor již plný a zčásti zfermentovaný materiál se přepouští do hlavního fermentoru.

 

Dávkovací zařízení

V bioplynové elektrárně jsou umístěna dvě dávkovací zařízení: jedno na drůbeží trus, druhé na kukuřičnou siláž a chlévskou mrvu. Oba dávkovače jsou od německého výrobce Fliegl, kterou na českém trhu rovněž zastupuje firma Agri Fair.

Výrobky Fliegl jsou již ověřeny zemědělskou praxí a nyní se uplatňují také u bioplynových stanic. Je to například patentovaný šnekový rozdělovač aplikátoru kejdy, který dobře dávkuje i materiál s obsahem dlouhých stébel. Vzhledem k možnému vyššímu obsahu ligninu ve vstupních surovinách pro bioplynovou elektrárnu se mohou tato ne zcela zfermentovaná stébla vyskytovat i v digestátu a působit problémy při aplikaci na půdu. Systém Fliegl však funguje bez problémů. Přívěsy a návěsy Fliegl výborně poslouží i pro naskladňování silážních žlabů, neboť mají velký objem, možnost stlačení a stabilitu při vyskladňování.

Hlavní součástí dávkovacího zařízení jsou odolná polypropylenová vana, výtlačné čelo a odebírací a dávkovací šneky s velkým průměrem 456 mm. Mají dlouhou životnost a příkon jen 0,13 kW na metr krychlový dopraveného materiálu.

 

Nenáročná obsluha

Oba železobetonové fermentory Hochreiter jsou propojeny nerezovým plynovým potrubím, které vyrobený bioplyn přivádí do prostoru fóliového plynojemu a odtud přes vysokotlaké dmychadlo do kogenerační jednotky Deutz o výkonu 536 kW.

Zděná kogenerační budova je již dimenzována pro osazení dalšího motoru, neboť v budoucnu se počítá s navýšením výkonu BPE. Pro tento účel je v koncovém skladu vybudován středový sloup, aby bylo možné nádrž změnit na dofermentor.

Veškeré toky materiálů, provozní hodnoty, nastavení a funkce jednotlivých zařízení jsou ovládány z velínu pomocí vizualizace a dotykové obrazovky. Poruchové stavy se zobrazí i pomocí SMS zprávy na mobilní telefon.

Ve standardním provozu je náročnost na obsluhu této BPE velmi nízká: Nejvíce času zabere kontrola plnění obou dávkovacích zařízení, pak je nutné překontrolovat a upravit provozní parametry a provést jednoduchou údržbu. To vše trvá jednomu pracovníkovi asi čtyři hodiny denně.

 

Klíčové informace:

  • Ve Vejprnicich u Plzně je v provozu nová bioplynová elektrárna.
  • Součástí mixu vstupních surovin je i drůbeží trus, který ale vyžaduje zvláštní zpracování.
  • Technologie obsahuje dva typy fermentorů a dávkovacích zařízení.
  • Obsluha bioplynové elektrárny zabere jednomu pracovníkovi asi čtyři hodiny denně.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *