Budete pořizovat nakladač?

Rozhodujete se, zda-li si do podniku pořídíte nakladač? Pokud jde o nakladač čelní, měli jste do nedávné doby dvě možnosti a to čelní nakladač instalovaný na traktoru nebo manipulátor. V současnosti je tu ještě třetí možnost. Tou je stroj nazvaný Multifarmer.

Abychom vám rozhodování při výběru nakladače usnadnili, navštívili jsme firmu, která nabízí všechny tři alternativy a to teleskopické manipulátory Merlo, čelní nakladače Mailleux a samozřejmě také kombinovaný stroj Multifarmer.
Nyní postupně k jednotlivým skupinám strojů. Jako první se podíváme na technické prvky a možnosti manipulátorů.
Manipulátor
Konkrétně manipulátory Merlo se vyrábí již více jak 20 let. Po celou dobu je Merlo věrné určitému konstrukčnímu řešení stroje a to zejména hydrostatickému pojezdu. V současnosti továrna produkuje 27 modelů typu Panoramic od nejmenší 26.6 (tj. nosnost 2,6 t, dosah 6 m) po 100.10. Rameno stroje může mít dosah podle typu až 16 m. Dalších devět modelů nese označení Roto, které jsou určeny převážně do stavebnictví. Pak už záleží jen na zákazníkovi, jakou kategorii stroje potřebuje a zvolí.
Typickými znaky manipulátorů Merlo je minimum plastových dílů, robusní rám z plného materiálu kolem celého stroje – ten je schopen absorbovat většinu případných nárazů, čímž chrání stroj i obsluhu, zároveň stroj dotěžuje a snižuje jeho těžiště. Dalším bezpečnostním prvkem jsou pneumatiky, které nepatrně přesahují obrys stroje a tím jej chrání.
V současnosti již standardním prvkem je uložení motoru na pravém boku stroje, díky čemuž došlo k zvýšení stability stroje a zlepšení výhledu obsluhy. Tu nyní „omezují“ pouze sloupky kabiny.
Hydrostatický systém pojezdu je schopen přenášet kroutící moment i při nízkých otáčkách motoru. Specialitou Merlo je tzv. Inching pedal, česky zpomalovací pedál. Najdeme jej na místě spojky. Nefunguje však jako spojka, neboť ta není u hydropojezdu třeba. Pedál se používá ke zpomalení jízdy právě v té chvíli, kdy potřebuji vysoké otáčky motoru pro rychlou práci teleskopu a zároveň potřebuji jet pomalu. Pedál tedy dává elektronický pokyn ke snížení dodávky oleje k hydromotoru. V hydrostatickém okruhu pojezdu se nachází pouze 12 litrů oleje.
Teleskopické rameno je svařováno ze dvou U profilů, kdy se svár nachází v nejméně namáhaném místě. Veškeré hadice najdeme uvnitř ramene, nehrozí tak jejich poškození.
Samostatnou kapitolou jsou pak adaptéry, které jsou určeny na všechny práce v zemědělství. Při jejich výměně musí obsluha opouštět kabinu pouze jedná-li se o aktivní adaptéry, u nichž je nutné připojit nebo odpojit hydraulické hadice.
Ovládání stroje probíhá z komfortní kabiny. Rameno lze ovládat joystickem nebo pákami podle volby zákazníka. K dispozici jsou známé tři způsoby zatáčení. Přední náprava stroje je na rozdíl od traktorů pevná, zadní kyvná. Zároveň je možné vybavit stroj svahovým vyrovnáváním a bočním posuvem. Světlost podvozku činí podle pneumatik od 45 cm výše.
Pojezd zajišťují motory Perkins, resp. u vyšších výkonových kategorií motory Deutz. K dispozici jsou dva převodové stupně řazené za klidu. Automatika sama podle terénních podmínek nastavuje sklon desek v hydromotorech, tzn. kroutící moment, čímž se za konstantních otáček motoru mění pojezdová rychlost. Její maximum činí 40 km/h.
Z hlediska zájmu zákazníků se nejvíce prodávají typy s nosností kolem 3,5 t.
Multifarmer 30.6
Již z názvu stroje je patrné jeho mnohostranné využití. To spočívá jednak ve využití jako teleskopický manipulátor a dále jako běžný zemědělský traktor. Na první pohled se stroj od standardního teleskopického manipulátoru neliší. Když se však podíváme na stroj podrobněji, najdeme nejeden rozdíl.
Konstrukčně stroj navazuje na ostatní manipulátory. Disponuje teleskopem o nosnosti 3 t a dosahu 6 m. Prvním rozdílem proti manipulátorům jsou nápravy. Ty jsou obě uloženy kyvně s tím, že jako pevná se chová náprava zadní. Právě pomocí zadní nápravy, resp. pomocí hydraulického válce zle naklápět nebo svahově vyrovnávat celý stroj. Přední náprava i její hydraulický válec se volně pohybují podle terénních podmínek. Pokud to situace vyžaduje, lze i přední válec zafixovat a zvýšit tím stabilitu stroje.
I na běžný manipulátor lze instalovat tříbodový závěs, Multifarmer ho však má standardně. Dále jsou to dva okruhy vnější hydrauliky i vývodový hřídel, který je vybaven hydraulickou zátěžovou spojkou. Tu lze nastavit podle aktuálního potřebného příkonu stroje a následně předejít poruše při jeho přetížení. Možný je i čelní vývodový hřídel. Stroj je pak upnut přímo na místo pracovního adaptéru.
Multifarmer je možné využít i jako tažný prostředek a to i po pozemních komunikacích.
Motor stroje je stejně jako u manipulátorů umístěn na boku. V tomto případě nese značku Deutz. Jeho otáčková charakteristika se od motoru manipulátorového přibližuje traktorovému. Samotný motor je umístěn na otočné konzole, která umožňuje lehce provádět servisní úkony či opravy.
Pojezd stroje je také hydrostatický, opět s dvoustupňovou převodovkou, tentokrát však řazenou pod zatížením. Hydraulické okruhy pracují za pomoci dvou zubových čerpadel – jedno pro teleskop, druhé pro zadní tříbodový závěs, jež je vybaven EHR. Pokud není závěs využit, je možné prostřednictvím tlačítka na joysticku sloučit dodávku oleje jen pro teleskop. Tím se postupně dostáváme k ovládání stroje. To je podobné, jako u ostatních manipulátorů s jednou podstatnou inovací. Tou je ovládací jednotka Merlin (Merlo local interaktive network). Pomocí tohoto zařízení se ovládají téměř veškeré funkce stroje. Jednoduší je popsat funkce ovládané jinak, neboť Merlin je opravdový počítač zabudovaný do stroje.
Standardně, tedy pákami se ovládá teleskop, vnější okruhy, tříbodový závěs, svahové vyrovnávání, způsob zatáčení. Vlevo pod volantem je pak páka k volbě směru jízdy, vpravo pod volantem ovládání světel a stěrače. Ostatní funkce, včetně diagnostiky poruch umí Merlin. Panel je rozdělen na dvě části. Horní část tvoří kontrolky funkcí, spodní část ovládací panel. Jeho ovládání tvoří menu podobně jako u počítače. Základní zobrazení tvoří graficky zpracované údaje o běžných hodnotách, jako je rychlost jízdy, otáčky motoru, teplota chladící kapaliny apod. Dále je zde možné aktivovat parkovací brzdu, uzávěrku diferenciálu, pracovní světla a zvolit první či druhý rychlostní stupeň.
Při volbě dalších menu se zobrazí operační menu. Zde lze seřídit a uložit do paměti procentuelní tempomat, zapnout vývodový hřídel, seřídit rychlost zdvihu a klesání ramen hydrauliky, zablokovat výkyv přední nápravy nebo se posunout do operačního menu 2. Toto menu umožňuje nastavení ovládání citlivosti zadní hydrauliky a zatížení vývodového hřídele.
Systém Merlin umožňuje přepnutí ještě do menu seřízení vlastního monitoru, menu diagnostiky závad a menu programu údržby. Předpokladem pro ovládání tohoto systému řízení stroje je velice důkladné nastudování manuálu a určitá praxe. Systém umožňuje velice komfortní ovládání, avšak za cenu nutnosti naučit se se systémem pracovat. Multifarmer tak není strojem, do kterého by „skočil“ kdejaký traktorista, ale vyžaduje ke svému provozu znalou obsluhu, podobně jako všechny moderní stroje pracující s elektronickými prvky.
Čelní nakladač
Zde vezmeme za příklad čelní nakladač Mailleux, s nímž jsme měli možnost se seznámit. Jde o celou řadu nakladačů pod označením MX 40 až MX 155 s nosností od jedné do téměř tří tun a výškou zdvihu od 3,5 do 4,5 metru, vhodných pro všechny výkonové třídy optimálně podle označení. Všechny typy je možné při rovně nastavené lopatě zahloubit vůči postavení traktoru o 15 cm. Stroj, resp. připojovací konzolu lze namontovat na téměř všechny existující typy traktorů (např. i na Zetor 50 Super). Zákazník si může zvolit nakladač bez paralelogramu nebo s mechanickým či hydraulickým paralelogramem.
Jedná se o nakladač standardní konstrukce, který disponuje ve standardu nebo na přání řadou dobrých technických řešení či vylepšení nesoucích obchodní názvy charakterizující ono zařízení. Jedním z nich je Fit lock system, což je automatické připojení nakladače na traktor. To umožňuje šikmá kolejnice, která je součástí konzoly instalované napevno na traktoru. Po ní se nakladač i při nepřesném najetí nasměruje přesně do správné pozice pro připojení. Po najetí až do připojovací pozice dojde k zapadnutí jistícího kolíku. Ten je připraven již od posledního odpojení. Pak už jen stačí nasadit hydrauliku a elektriku. O to se stará Mach system. Jedná se o hromadné spojení hydraulických i elektrických ovládání. Po odklopení krytu se hlavice nasadí na své místo a zatlačí pomocí páky. Připojení lze provést i pod tlakem.
Další zařízení se stará o připojení adaptérů. Je to mechanické – Master attach system, který umožňuje po mechanickém vysunutí dvou čepů o průměru 30 mm a odložení nářadí opětovné automatické zajištění dalšího nabraného adaptéru nebo hydraulické zařízení – Fast Lock, jenž umožňuje odpojení nářadí bez nutnosti opouštět kabinu.
Nakladač Mailleux umožňuje samozřejmě připojení aktivního nářadí. Pro snadnější připojování hydraulických okruhů nářadí lze stroj vybavit Mach 2 systémem, jenž umožňuje podobně jako Mach system rychle a najednou spojit všechny rychlospojky.
Shock eliminator je název zařízení, které zajišťuje díky dusíkovému akumulátoru snížení přenášení rázů z nakladače na traktor a opačně. PCH system je název hydraulického paralelogramu. Ten umožňuje zvolit dvě pracovní polohy a to polohu určenou pro práci s paletami a polohu určenou pro práci s materiálem v lopatě. Kromě komfortnějšího ovládání nakladače je paralelogram výhodný i z toho důvodu, že zvyšuje i zvedací sílu stroje.
Více komfortu do ovládání přináší i ACS. Tento systém umožňuje automatický návrat lopaty do výchozí zvolené pozice po jejím vyklopení. Ten samozřejmě musí spolupracovat s celým ovládáním nakladače. Tím je do joysticku implantovaný Pro Pilot system, jenž je vybaven všemi funkcemi, aby se v případě dokoupení nářadí nemusel doplňovat. Dvě základní funkce jsou ovládány bovdeny na vnějším rozvaděči, další dvě funkce mají svůj elektrorozvaděč přímo na výložníku.
Všechny popsané systémy velice usnadňují ovládání a zlepšují práci nakladače. Zároveň se jedná o velice jednoduchá zařízení, s nimiž se obsluha naučí velice rychle, víceméně intuitivně pracovat.
Výběr
Jaký stroj tedy zvolit? Prvním krokem po důkladném seznámení se s parametry jednotlivých možných typů nakladačů a jejich možností, protože znát parametry stroje, jenž si případně nepořídím není „k zahození“, je stanovení si priorit využití. Zde je třeba vzít v potaz veškeré možné varianty využití a potřeb (činnosti, prostory pohybu stroje, průchodnost, vzdálenost jednotlivých pracovišť,…). V českých podmínkách hraje vzdálenost pracovišť někdy dost podstatnou úlohu. Mohlo by se totiž stát, že jeden specializovaný manipulátor bude sice při své práci velice produktivní, ale podstatnou část pracovní doby stráví přejezdy. Naopak bude-li třeba překládat obilí z vaků do sečky, nemůže to vykonávat traktor jež nese zmíněnou sečku.
Po důkladném rozboru prací a využití přichází na řadu cenové srovnání. Tento článek záměrně nehovoří o parametrech traktoru a možnostech adaptérů, neboť traktor je prvním předpokladem instalace čelního nakladače a lze předpokládat, že každý zemědělský podnik traktor vlastní. Pracovní adaptéry lze postupně dokupovat podle potřeb zákazníka a jsou třeba jak v případě manipulátoru i čelního nakladače na traktoru.
Je jistě možné sestavit tabulku pořizovacích nákladů. Ta však nemůže zahrnout veškeré možnosti a konkrétní podmínky podniku. Proto je nutné pracovat s konkrétními údaji.
A nyní samotný výběr. Pokud již v počátcích nerozhodnou finance, je třeba vše bedlivě zvážit. Pokud totiž potřebuji naložit „několik“ balíků za rok, stačí mi určitě čelní nakladač a po zbytek času traktor může obstarávat ostatní práce. Je-li potřeba manipulace s materiálem velká, dejme tomu celoroční, bude specializovaný manipulátor při své práci podstatně produktivnější. Je-li podíl nakládacích prací s ostatními činnostmi vyrovnaný, je dobrou variantou Multifarmer.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *