Budoucí opraváři strojů soutěžili

Národní kolo soutěže odborných dovedností žáků učebního oboru Opravář zemědělských strojů se uskutečnilo na začátku května v Novém Strašecí. Soutěž pro žáky třetích ročníků vyhlásil Středočeský kraj, který na ni poskytl i grant, organizace se pak ujalo místní střední odborné učiliště.

Kvalifikovaní absolventi oboru Opravář zemědělských strojů nacházejí uplatnění v řadě odvětví, a to nejen zemědělském, neboť jejich příprava je poměrně široká. Jsou snadno přizpůsobiví daným podmínkám a jejich zapracování nevyžaduje příliš dlouhou dobu, což současná praxe potřebuje ze všeho nejvíc. Rozhodující je jejich praktická připravenost, úzce teoretické vědomosti jsou zpravidla v praxi druhotnou záležitostí.
V minulé době se zájemci o učební obor Opravář zemědělských strojů mohli přihlásit ke studiu snad v každém okrese. Zemědělská učiliště patřila pod ministerstvo zemědělství, které každým rokem pořádalo pro budoucí opraváře zemědělské techniky tradiční soutěže dovednosti, ať již školní, okresní, krajská či celostátní kola. Naposledy se dovednostní soutěž pod patronací ministerstva zemědělství uskutečnila v roce 2001 v SOŠ a SOU Podbořany. Změnou zřizovatele učilišť, které přešly pod kraje, však tato dlouholetá tradice skončila.

Obnovená tradice
Obnovit tuto tradici se rozhodlo SOU Chvaletice, které v loňském roce uspořádalo obdobnou soutěž pro opraváře zemědělské techniky ze Středočeského kraje. Zájem byl veliký a nejlepší učně vyslaly do Chvaletic i učiliště z jiných krajů, dokonce také ze zahraničí. Tehdy se představitelé zúčastněných učilišť dohodli, že by měla tato dovednostní soutěž pokračovat. Střední odborné učiliště v Novém Strašecí se nabídlo, že uspořádá druhý ročník, tentokrát již celostátní soutěže. A nutno dodat, že se mu to podařilo.
Střední odborné učiliště v Novém Strašecí vzniklo v roce 1959 jako podnikové učiliště STS Olešná. Základním oborem byl opravář zemědělských strojů, který měl v průběhu času různé názvy. Tento tradiční učební obor dnes připravuje absolventy na náročnou a různorodou práci nejen v zemědělství, ale i v ostatních technicky zaměřených oborech. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech zemědělských strojů, spalovacích motorů, svařování plamenem a elektrickým obloukem, strojního i ručního obrábění, kovářství a klempířských prací. Absolventi také získávají zdarma řidičský průkaz na osobní a nákladní automobil. V roce 1993 přibyl v učilišti obor automechanik a dvouleté nástavbové studium provozní technik, které umožňuje absolventům učebních oborů s dobrými studijními výsledky získat úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Střední odborné učiliště v Novém Strašecí má každý rok kolem 300 žáků, z toho jednu třídu tvoří žáci v oboru Opravář zemědělských strojů.

Deset disciplín
„Na začátku dubna jsme oslovili 52 učilišť, kde se ještě obor Opravář zemědělských strojů vyučuje,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Josef Kutílek, zástupce ředitele SOU Nové Strašecí pro praktické vyučování a hlavní rozhodčí soutěže. „Učilišť, které vyučují obor Opravář zemědělských strojů v plném rozsahu, je asi polovina. Do druhého ročníku novodobé soutěže se přihlásilo 32 učilišť a nakonec dorazilo 29 zástupců, kdy každé učiliště reprezentoval jeden žák. Jde o velmi vysokou účast, neboť mnohá učiliště vyučují v oboru opravář zemědělských strojů třeba jen polovinu třídy. Aby nevzniklo podezření z manipulace s výsledky, soutěže se již tradičně nezúčastňuje zástupce pořadatelského učiliště.“
Vlastní jednodenní soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část začala testem z řízení motorových vozidel. Potom se soutěžící rozdělili na dvě skupiny. Jedna dělala poznávací test, kdy žáci museli přesně identifikovat součástky podle katalogových názvů, druhá podstoupila vědomostní test ze znalostí motorových vozidel, zemědělských strojů a technologie oprav. Následovala praktická část na sedmi pracovištích, z nichž pět se nacházelo v montážní hale, kde se soutěžilo v opravách motorových vozidel a strojních skupin zemědělské techniky. Šlo o zapojení elektrozástrčky, seřizování motoru, montáž a demontáž motoru, montáž a demontáž hydraulických zařízení zemědělských strojů a poslední, pátou disciplínou, byla výměna ložiska a kontrola stavu akumulátoru. Celou soutěž uzavíralo strojní obrábění na hrotovém soustruhu a ruční kování za tepla. Deset disciplín představovalo průřez učivem opravář zemědělských strojů za tři roky studia.
„Naše učiliště spolupracuje na projetu Kvalita I, který je v patronaci Národního ústavu odborného vzdělávání,“ vysvětlil nám během soutěže Ing. Kutílek. „Tento projekt se snaží sjednotit zkoušky v učebním oboru Opravář zemědělských strojů v rámci Evropské unie. Zatím jde o zkušební období, letos však již budou poprvé probíhat závěrečné zkoušky podle tohoto projektu.“

Hodnocení podle projektu Kvalita I
Podle projektu Kvalita I se posuzovala i soutěž budoucích opravářů zemědělských strojů. Jednotlivé soutěžní úkoly bodově hodnotili členové soutěžní poroty z řad učitelů odborného výcviku a teoretického vyučování SOU Nové Strašecí. Výsledné pořadí bylo určeno na základě součtu bodů získaných při plnění jednotlivých úkolů. Za teoretickou část mohli žáci získat maximálně 71 bodů, za praktickou část 100 bodů. V případě rovnosti bodů na prvních třech místech byl dalším kritériem čas potřebný ke splnění praktických disciplín. Soutěž byla anonymní, žáci soutěžili pod startovními čísly, které si ráno vylosovali.
V soutěži odborných dovedností žáků učebního oboru Opravář zemědělských strojů se na prvním místě umístil Jonáš Kučera ze SOU Chvaletice, který získal celkem 137 bodů. Na pomyslný stříbrný stupínek vystoupil s celkovým počtem 134 body Zdeněk Obdržálek ze COP Kroměříž. Třetí skončil Michal Kratochvíl ze SOU a OU Radotín, který byl ohodnocen 132 body.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *