Budování důvěry vychází z kvality a spolehlivosti

ZOD Číčenice je příkladem klasického zemědělského podniku, který hospodaří v jižních Čechách v oblasti s nadmořskou výškou 380 metrů. Z celkové výměry 549 hektarů zemědělské půdy zabírají trvalé travní porosty jen 84 hektarů, zbývajících 465 hektarů činí plocha půdy orné. Z důvodu intenzivního chovu skotu se zaměřením na mléko je rostlinná výroba zaměřena na produkci objemných krmiv.

Patří k nim silážní kukuřice a jetel, které se v osevním postupu střídají s pšenicí a řepkou. Ozimou pšenici se daří produkovat v potravinářské kvalitě, ale pěstována je i pšenice jarní, sloužící také jako krycí plodina pro jetel.

Pro dosažení vysoké užitkovosti skotu je zapotřebí produkovat kvalitní krmivo. Kvalita začíná u sklizně, na níž se značnou měrou podílí závěsná technika rakouské firmy Pöttinger. Její předností je šetrné zacházení s pící a provozní spolehlivost. Sečení porostů trav a jetelů zabezpečuje čelně nesený žací stroj NovaCat 301 F ED v závěsu alpha-motion.

O zkušenosti s tímto strojem se s redakcí podělil předseda Ing. Hynek Zíka: „S tímto žacím strojem firmy Pöttinger se nám seká lépe než se staršími modely žacích strojů.  Dokáže velmi dobře vysekat i starou polehlou trávu. Také jeho kopírování terénu je na vynikající úrovni,“ řekl pochvalně. Intenzivní nasazení strojů vytváří vhodné podmínky pro testování techniky Pöttinger, které ZOD Číčenice provádí na základě spolupráce s vývojovým oddělením továrny ve Vodňanech.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 4/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *