19.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Budvar znovu investuje a zvyšuje kvalitu piva

Deset nových nerezových přetlačných tanků kvalitativně zvýší podmínky stáčení piva do KEG sudů. Instalace těchto tanků je součástí dlouhodobého procesu modernizace a celkového zvýšení výstavu pivovaru, které má kladný dopad i na české zemědělství.

Neustálá expanze
Od začátku 20. století docházelo neustále ke zvyšování výrobní kapacity českobudějovického pivovaru. V předválečném roce 1913 jeho výstav činil 200140 hl. Meziválečné období znamenalo neočekávaný úspěch. Výstav neklesal pod 200 tis. hl a ani v letech velké hospodářské krize na přelomu 20. a 30.let nedošlo k vážnému ohrožení výroby.
Po druhé světové válce byl pivovar znárodněn. Díky své tradici, značce a kvalitě piva se orientoval také na export, proto v šedesátých letech bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci pivovaru s dokončením v roce 1982. Kapacita podniku se měla zvýšit z 300 tisíc na 650 tisíc a později až na 830 tisíc hl piva za rok. Bohužel modernizace neskončila ani v roce 1982, kdy pivovar vystavil 396 800 hl místo plánovaných 830 tisíc hl, a hotova nebyla ani v roce 1989. Přestože k obnově pivovaru došlo, modernizace podle původních záměrů nebyla nikdy dokončena. Na svůj opravdu dynamický rozvoj a expanzi si tedy Budějovický Budvar musel počkat až do doby po listopadové revoluci.
Probíhající modernizace
Proces modernizace pivovaru a zvyšování výroby započal již v roce 1991. Instalace přetlačných tanků je tak další fází tohoto dlouhodobého procesu. Instalace tanků znamená kvalitativní posun při procesu plnění KEG sudů. Nové přetlačné tanky jsou plně automatizovány a celý plnící proces je řízen a regulován počítačem. Iniciátory - čidla informují obsluhu na obrazovce o poloze klapek, nastavení cesty, průběhu sanitace a čištění. Dojde tak ke zlepšení pracovní organizace.
Budějovický Budvar se rozhodl vyměnit stávající ocelové tanky s inertním vnitřním nátěrem, které byly instalovány před 25 lety, za modernější nerezové tanky s izolací. Dochází také ke změně koncepce umístění tanků. Stávající tanky byly v horizontální poloze, která již nevyhovuje moderním parametrům péče o pivo. Nové tanky proto zaujímají vertikální polohu a jsou umístěny vně budovy v prvním patře objektu stáčírny.
Tanky o rozměrech 3,3m x 13m a hmotnosti 8t včetně izolace se instalují pomocí vysokotonážních jeřábů. Nosnost hlavního mobilního jeřábu je největší v České republice - 300t. Příjezd a instalace dalších 4 tanků proběhne do konce listopadu. Předpokládané předání stavby pak do 20. prosince. Pivo z nových přetlačných tanků bude v distribuce již na začátku příštího roku.
Instalací a stáčírnou sudů nás provedl a odborný výklad poskytl Ing. Dalibor Čáp, hlavní mechanik a energetik Budějovického Budvaru. Byli jsme svědky instalace prvních dvou z celkově deseti kusů přetlačných tanků. Jejich celková kapacita činí 10 tis. hl, do každého tanku se tedy vejde 1000 hl piva. Instalace probíhá v návaznosti na rekonstrukci a rozšíření kapacity stáčírny sudů KEG, která byla zprovozněna v březnu tohoto roku. Linka naplní 480 sudů za hodinu, což je 240 hl.
V dlouhodobém procesu rozvoje, zvyšování výstavu a s tím související kvality piva, byla tato akce jen malým zrnkem z celkového souboru opatření, které se v Budvaru odehrávají.
Podle zástupců Budvaru jsou probíhající změny a zvyšující se výstav pivovaru dobrým ukazatelem pro české zemědělce, protože bude třeba nakupovat větší množství sladovnického ječmene i chmele, kdy většina z nárůstu výstavu putuje za hranice republiky. K tomu je třeba ještě podotknout, že Budějovický Budvar využívá při výrobě piva výhradně českých surovin.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down