Cena Zemědělce pro inteligentní systém

(fuk) – Během veletrhu Techagro byly uděleny ceny časopisů vydavatelství ProfiPress. Cenu týdeníku Zemědělec určenou exponátu, který má široké využití v zemědělské praxi, obdržel nový inteligentní systém CEMOS pro nastavení stroje od firmy Claas. Do soutěže Grand Prix ho přihlásila společnost AGRALL, zemědělská technika.

CEMOS (CLAAS Elektronischer Maschinen-Optimierungs-Service) je systém optimálního nastavení sklízecí mlátičky. Sleduje průběh sklizně a nabízí řidiči alternativní řešení, jak uzpůsobit nastavení stroje. Cílem je co nejvyšší průchodnosti při malých ztrátách zrna, dobrém čištění a malém poškození. CEMOS nejdříve formou interaktivního dialogu vyhodnotí všechny parametry od žacího adaptéru přes mláticí ústrojí až po řezání slámy a nabídne ty, které jsou důležité pro optimalizaci celého procesu. Po potvrzení obsluhou systém výběr následně převezme. Ve druhém kroku CEMOS vyhodnotí výsledek provedené změny v návaznosti na všechny sledované parametry. Podle výsledků vyzve obsluhu k převzetí aktuálního nastavení, popř. jí nabídne další změny. Komunikace se systémem CEMOS probíhá prostřednictvím barevného terminálu Cebis mobile.
Systém CEMOS zvyšuje kvalitu sklízeného produktu, zaručuje vyšší čistotu zrna a tím také lepší ekonomické zhodnocení produktu. Je možné nastavit i větší výkon stroje při stejné kvalitě sklizně. Vzhledem k efektivnějšímu využití kapacity mlátičky a upozornění na chybná nastavení se šetří spotřeba pohonných hmot. Má také velký význam pro obsluhu, neboť i začátečník dosáhne rychleji maximálního výkonu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *