Centrum obchodu, servisu a vzdělání

V dubna uspořádala společnost STAKO MF ve Veselíčku na Písecku již sedmý výstavní a prodejní den strojů Massey Ferguson. Kromě šedočervených traktorů a mlátičky bylo pro návštěvníky připraveno i velké množství závěsné techniky, mezi níž dominovala francouzská značka Kuhn. Pro toto významné jihočeské centrum obchodu a servisu je příznačná ještě jedna neobvyklá, přitom však velice záslužná skutečnost. S firmou STAKO MF je úzce spjato zemědělské školství, konkrétně SOŠ a SOU Milevsko. Její vedení a žáci se zároveň podíleli na přípravě i vlastním pořádání výstavního dne. „Obchodní firmy nejen prodávají moderní techniku a zajišťují u ní servis, ale jsou i nositelem technického pokroku v zemědělství,“ řekl týdeníku Zemědělec Jiří Kotrba, jednatel a ředitel společnosti STAKO MF. „Do zemědělské praxe zavádějí nové technologie a školí pracovníky. Ve Veselíčku s těmito moderními technologiemi seznamujeme navíc i žáky integrované školy, kteří zde mají odloučené pracoviště. Jako se kladou obrovské nároky na vzdělávání manažerů obchodních a servisních společností, tak obdobné nároky jsou dnes kladeny na zemědělské školství. A ve Veselíčku dokážeme obě tyto formy na jednom pracovišti propojit, s nejmodernějšími poznatky se zde seznamují i učitelé a jejich žáci.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *