01.11.2022 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Červený koberec: Zaměřeno na kombajny

Červený koberec. Spojení těchto slov vyvolává emoci filmového festivalu, předávání ocenění nebo návštěvy významné osobnosti. Když ale zabrousíme do ranku sklizňové techniky, můžeme si představit i něco jiného. Například sklízecí mlátičky Case IH. A právě jim byla věnována akce s názvem Red Carpet, která se koná po celém světě a v rámci ČR proběhla v zemědělském podniku Ageko spol s. r. o. Dušníky.

Tedy přímo v zemědělském podniku to nebylo, ale v zrekonstruovaném zemědělském arealu , který dnes slouží k ubytování a provozuje restauraci, jež návštěvníkům předkládá kvalitní pokrmy. Ale dříve tomu tak nebylo. Mohu to sám potvrdit, neb jsem tam koncem osmdesátých let trávil jednu ze svých letních aktivit, těsně než jsem nastoupil na VŠZ. Tehdy se jednalo o zemědělský podnik s klasickým vybavením té doby a kvanty ruční práce.

Od roku 1991 v Dušníkách hospodaří firma AGEKO spol. s r. o majitele Ing. Petra Hurdíka a v současné době jeho firma obdělává asi 800 hektarů zemědělské půdy a k tomu 41 ha chmelnic. Mimoto provozuje penzion s restaurací „STATEK 1738“

Přes těžké začátky v devadesátých letech a krizový rok 2002, kdy velkou část pozemků zasáhly povodně, vede dnes stabilní podnik. A tomu mu pomáhá i technika Case IH. Dvě sklízecí mlátičky a šestice traktorů.

A co je to ten Red Carpet? Neformální setkání zákazníků a prodejců techniky Case IH s cílem utužení vzájemných kontaktů i načerpání provozních zkušeností. A také představení benefitů sklizňové techniky Case IH, včetně reálných výsledků z praxe.

Prodávají kombajny

„Ty už to všechno znáš, viď?“ říká mi Pavel Novák, produktový manažer pro traktory Case IH, když pozoruje, jak si na prezentaci zapisuji jen krátké poznámky. No ledacos znám, ale vždy se mohu něco dozvědět. Když začnu tím, co znám a je to tedy obecně známé, tak musím zmínit hlavní přednosti, jimiž se kombajny Case IH vyznačují. V Agri CS rádi říkají kombajny, a to proto, že v nabídce nemají jiný než jednorotorový axiální systém výmlatu a následné separace zbytkového zrna. Proto základem každé prezentace je vždy připomenutí faktu, že zrno se z klasů uvolňuje nikoliv úderem a rázem jako u tangenciálních sklízecích mlátiček, ale hlavně vytíráním, tedy s využitím odstředivé síly. Faktem tedy je, že i na rotoru jsou v jeho mláticí části mlatky, ale šetrnost sklizně se nedá upřít všem axiálům, Case IH z toho nevyjímaje. Proto jsou často poptávány podniky pěstujícími osiva nebo jarní ječmen, tedy plodiny, u nichž záleží na následné klíčivosti.

Zajímavé je to, že se šetrností souvisí i ztráty zrna. Ty jsou dány hlavně správným seřízením kombajnu a vhodnou rychlostí pojezdu, ale i poškození zrna má na ně vliv. Jde totiž o to, že úlomky zrn jsou lehké, a tudíž z kombajnu snadno vyfouknuté během čištění a tím jsou nenávratně ztraceny (jedná se asi o 1/3 z poškozených zrn). Takže čím nižší je poškození zrna, tím více se promítá i do následných ztrát.

Od šetrnosti výmlatu se můžeme posunout k další základní přednosti, kterou axiální kombajny Case IH mají. A tou je průchodnost. Průchodnost je axiálním systémům vlastní a měla by se snoubit i s nízkou spotřebou pohonných hmot. Prodejci těchto kombajnů je to vysvětlováno tak, že pohon jednoho rotoru je vždy méně energeticky náročný než dvou, a dále třeba tím, že tok hmoty ze šikmého dopravníku pokračuje víceméně v ose rotorového mechanismu. A jak známo, čím méně změn směru v pohybu hmoty, tím menší energetické ztráty.

Celý článek najdete v Mechanizaci zemědělství 11/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down