Červený výměnný systém má zelenou

Ještě zvýšit výkonnost sklízecí mlátičky nebo jakéhokoli jiného sklizňového stroje. To je záležitost, s kterou bojuje řada zemědělců. Samozřejmě nemůže být řeč o nějakém enormním zvýšení výkonu stroje samotného, ale spíše o zlepšení podmínek, za kterých sklizeň probíhá.

Podmínek, které se dají zlepšit, je řada, zaměřme se ale na logistiku a dopravu. Ve většině případů je v průběhu žní na polích vidět nákladní automobil. Jeho nespornou výhodou proti klasickým traktorům s vlekem je jednak jeho vyšší přepravní rychlost, jednak schopnost naráz přepravit i větší objem hmoty.
Jeho nevýhodou je naopak nemožnost pohybovat se po poli. Proto stojí na okrajích pozemků a mlátičky se mu musí přizpůsobit. Když mlátička jezdí v porostu, musí délku obrátky přizpůsobit tak, aby vysýpání proběhlo právě na souvrati. Dochází tedy buď k nucenému „zkrácení“ pozemku, tedy k tomu, že se pole přesekne a vytvoří se další souvrať, a nebo kombajnér vysypává ne zcela naplněnou násypku. V obou případech se při sklizni značně ztrácí čas.

Nákladní, nebo velkoobjemový vůz?

Nad otázkou, zda si pořídit nákladní, nebo velkoobjemový vůz, se již řada zemědských podniků zamýšlí. Variant pro řešení tohoto problému se nabízí několik. První je z nich je překládací vůz, který se pohybuje po pozemku a mlátičky do něho vyprazdňují během jízdy. To výrazně zvyšuje jejich výkonnost a na souvrati potom tento překládací vůz plní přistavené nákladní automobily.
Existuje ještě další varianta – velkoobjemové vozy. Tyto vozy se již v dnešní době mohou bez problémů pohybovat po pozemních komunikacích rychlostí 40 km/h, což je jistě nižší rychlost, než kterou vyvine nákladní auto, nicméně traktor s vozem má mnohem větší manévrovatelnost i akceleraci, proto na kratší vzdálenosti není rozdíl v dopravních časech tolik výrazný.

Základem je kvalitní podvozek

Pro zemědělce je ještě mnohem zajímavější řešení – výměnný systém. Krom velkoobjemové korby se nechá využít pro rozmetání hnojiv nebo jako cisterna, popřípadě lze využít překládací nástavbu.
Na trhu je nyní dostupných několik takových výměnných systémů. Za zmínku stojí výměnné systémy německého výrobce Annaburger. Základem těchto výměnných systémů je robustní podvozek, vybavený tandemovým, nebo u největší verze tridemovým podvozkem, jehož nápravy jsou dimenzovány na pracovní rychlosti do 50 km/h.

Více než deset let zkušeností

Výměnné systémy Annaburger využívá řada zemědělských podniků. Jedním z nich je ZOD Potěhy Kutnohorsku, které má s vozy Annaburger více než desetileté zkušenosti. Podnik hospodaří na výměře asi 3300 ha. Pěstuje na nich v převážné míře obilniny, silážní kukuřici a cukrovou řepu.
Problémy s dopravou řeší ZOD Potěhy několik let. První vůz Annaburger koupili v roce 1997, tenkrát ještě nešlo o výměnný systém, ale o klasický 7,5 m dlouhý návěs s výškou bočnic 1,4 m. Druhý vůz si pořídili o tři roky později, v roce 2000. Tentokrát to byl výměnný systém, ovšem ještě ve starším provedení, kdy při výměně korby za rozmetadlo bylo nutné na rámu posunout nápravu. Velice dobré zkušenosti s oběma předchozími vozy vedly k rozhodnutí koupit v roce 2005 ještě třetí vůz Annaburger. Tento vůz je vybaven výměnným systémem Multiland, díky němuž je výměna nástaveb tak jednoduchou záležitostí, že nezabere více než hodinu.

Tři vozy na poli

V hlavní sezóně tři vozy Annaburger zajišťují v Potěhách odvoz obilí od dvou mlátiček John Deere CTS. Veškeré obilí se sváží přímo do podniku, kde se dále zpracovává na kompletní posklizňové lince. V současné době díky třetímu vozu již není nutné u mlátiček John Deere využívat jiných dopravních prostředků, což výrazně zvýšilo jejich výkonnost, hlavně vzhledem k možnosti vysýpání za jízdy. Po žních jsou pak následně na dva novější vozy namontována rozmetadla, která pracují přibližně šest i více týdnů.
Nejnovější vůz HTS 20.79 je agregován s traktorem Case s výkonem 200 k a dva starší vozy jsou agregovány s traktory, které jsou právě v daném okamžiku volné. Jeden čas byl nejstarší vůz využíván i s traktorem Zetor 161 45. Měl pouze jeden problém, a tím bylo málo výkonné hydraulické čerpadlo, které velmi významně prodlužovalo dobu vysýpání.

Předchozí zkušenosti byly rozhodující

Při koupi nového vozu v Potěhách vlastně ani o jiném výrobci neuvažovali. Podle slov hlavního mechanizátora rostlinné výroby Ing. Xxxxxx Popílka, hrála hlavní roli hlavně velice dobrá zkušenost jak s vozy samotnými, tak s jejich servisem a dostupností veškerých náhradních dílů.
Čížkovická firma CRS – Marketing, která vozy Annaburger na český trh prodává a následně zajišťuje i jejich servis, disponuje zároveň i velice dobře zásobeným skladem náhradních dílů, potvrdil Ing. Popílek. Podle něj snad není součástka, kterou by v Čížkovicích neměli na skladě. Právě dostupnost náhradních dílů hraje v sezóně důležitou roli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *