Cesta k efektivní výrobě na těžkých půdách

V oblasti zpracování půdy je zapotřebí zvolit takovou technologii, s níž je možné v konkrétních podmínkách dosáhnout požadovaných výsledků. Nabídka závěsných strojů, ale i výkonných traktorů v současnosti dovoluje zvolit vhodnou technologii i pro hospodaření v obtížných podmínkách. Dokazují to i pěstitelské úspěchy, dosahované v podniku Zemědělská společnost Sloveč, a. s., ve středních Čechách.

Tento zemědělský podnik se věnuje klasickému zemědělství na výměře 3000 hektarů zemědělské půdy. Z obilnin pěstuje v největší míře ozimou pšenici a ozimý ječmen, z olejnin pak na ploše 400-500 hektarů ozimou řepku. Významnou tržní plodinou je cukrová řepa, pro niž je vyhrazeno 473 hektarů. V oblasti živočišné výroby se podnik stará o stádo 550 kusů dojného skotu, pro jehož výživu se na orné půdě pěstují silážní kukuřice a vojtěška.

Součástí rostlinné výroby jsou i pokusy se závěrečným vyhodnocením, které pak probíhá v rámci polních dnů veřejné sklizně kukuřice a cukrovky. Vzhledem ke specifickým půdním podmínkám hledali manažeři jiné varianty základního zpracování půdy než orbu. Pluhy byly nejprve nahrazeny těžkými talířovými podmítači. Cukrová řepa se postupně přestala pěstovat s využitím orby a konzervační technologie se od roku 2000 uplatňuje na celé výměře této významné tržní plodiny.

Při hledání vhodné techniky se vedení podniku obrátilo na ryze českého výrobce, společnost BEDNAR. Od ní byla pořízena polonesená varianta dlátového pluhu Terraland T0 6000 s vlastní nápravou, doplněná o dvoukomorový zásobník Ferti-Box FB 4400 s objemem 4400 l. Tato souprava provádí hluboké kypření půdy na téměř celé výměře orné půdy se současným ukládáním hnojiva při jedné jízdě.*

Více informací přinese časopis Mechanizace zemědělství 1/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *