Cesta k produktivitě

Není to tak dávno, co jste si mohli v našem týdeníku přečíst o prodejním středisku firmy Agrie Brno v Havlíčkově Brodě. Tam končil den, ve kterém jsem spolu s Ing. Miloslavem Fikarem navštívil několik zemědělských podniků Vysočiny. Všechny navštívené podniky používají ke svému hospodaření techniku rakouské značky Pöttinger. Jedním z nich byla i akciová společnost Dobrosev, a. s., Dobronín. O podniku a o strojích Pöttinger jsme hovořili s ředitelem a předsedou představenstva společnosti Ing. Josefem Neprašem.

Akciová společnost vznikla v roce 1996 transformací místního zemědělského družstva. V současné době obhospodařuje 2500 ha zemědělské půdy, chovají zde 1900 kusů skotu, z toho 700 dojnic s užitkovostí 8600 litrů, dále 7000 prasat a 10 000 brojlerů v jednom turnuse. Nosnými plodinami rostlinné výroby jsou brambory, řepka, obilniny a pícniny pro potřebu živočišné výroby.
Ředitel si je vědom, že dobré ekonomické výsledky celého podniku jsou založeny především na kvalitě a produktivitě práce. O tom, že se v Dobroníně daří produktivitu neustále zlepšovat, svědčí i ekonomický výsledek přepočtený na jednoho pracovníka. Ten v roce 2001 poprvé překročil hranici jednoho milionu korun. Tomuto příznivému trendu vedení společnosti napomáhá nákupem nové výkonné techniky. Jedním ze strojů, které plně splnily očekávání, byl senážní vůz Pöttinger Jumbo 6000 L.
Na nákup tohoto stroje byly v podniku různé názory. Zkušenosti s prací zapůjčeného vozu Europrofi, který po dva roky pomáhal zvládnout obrovské množství sklízené hmoty, byly velice dobré. K nim se přidal názor odborníků, kteří viděli dlouholetý problém dobronínského skotu s nízkým obsahem tuku v mléce v nedostatku strukturální vlákniny. A právě delší řezanka ze senážních vozů vytváří v krmné dávce onu strukturální vlákninu, která pomáhá obsah tuku zvyšovat. Snad proto se nákup senážního vozu Pöttinger Jumbo 6000 L podařilo prosadit. Loňský rok jednoznačně vyšel ve prospěch tohoto vozu. Vyřešil totiž problém s nízkým obsahem tuku v mléce a prokázal svoji výhodnost jak po stránce ekonomické, tak organizační. Vždyť při sklizni pícnin senážním vozem je potřeba pouze jednoho člověka, a tak je celá linka mnohem operativnější.
Přes všechny klady senážního vozu Jumbo 6000 L přiznal pan ředitel i jednu nevýhodu. Ta ale nepadá na vrub techniky, nýbrž vývoji celé akciové společnosti. Když se na počátku roku 2001 rozhodli, že Jumbo koupí, plánovali ho do soupravy s traktorem o výkonu 160 koní. Situace se ale výrazně změnila po nákupu traktoru s výkonem 260 koní. K takovému traktoru by více „slušel“ vůz o větším objemu. Podobný problém s postupem obměny strojového parku řeší i mnoho dalších podniků. Na otázku, zda začít nákupem energetického prostředku, nebo naopak agregovaného stroje není jednoznačná odpověď. Celý problém se dá přirovnat k mnohem známější otázce: byla dříve slepice, či vejce?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *