Citlivý dopravní systém

Inovativní dopravní systém, trubkový tlačný dopravník Tubo, předvedla ve své expozici na veletrhu Techagro švýcarská společnost Bühler.

 

Přihlásilo jej také do soutěže o Grand Prix Techagro. Uvádí k němu, že sypký materiál dopravuje v uzavřeném potrubí bez řetězu pomocí tlačného prvku Tubit. Sytém Tubo má nízké tření, což výrazně snižuje spotřebu energie v porovnání s typickými dopravními systémy. Sytém potřebuje menší počet předávacích míst a umožňuje flexibilní konstrukce v provozu, přičemž vyžaduje podstatně méně prostoru. Zároveň zajišťuje dopravu produktu bez zbytků a úplně vyprazdňuje potrubí. Dopravní systém Tubo by tak mohl být zajímavý například pro sladovny, které jsou zvláště citlivé na šetrnou dopravu. Při návrhu dopravního systému není nutné se omezovat jen na kombinaci vertikální a horizontální dopravy, ale potrubí lze upravit přímo na míru podle potřeby – šikmo, rovně nebo svisle. Je ale potřeba počítat s tím, že jde o uzavřený okruh a dopravní segmenty se musejí vracet zpátky. Systém funguje tak, že jednotlivé segmenty jsou uzavřeny v potrubí, materiál spadne do prostoru, který ohraničují. Pomaloběžná pohonná jednotka tlačí tyto segmenty potrubím. Dopravovaný materiál se pouze tře o stěny trubky, nedochází k nárazům či úderům. Podle údajů společnosti takto lze dopravovat materiál na vzdálenost 30 m. Výkon za hodinu se liší podle rychlosti zařízení a dopravovaného materiálu, maximum je kolem 18 t/h.
Druhým vystaveným exponátem byl válcový šrotovací mlýn. Základem jsou dva rýhované válce, které se otáčejí různou rychlostí, takže je semeno vystaveno působení více účinků, trhání, střihu a mačkání. Výsledná hrubost se nastavuje šířkou mlecí spáry, zařízení má i další možnosti. V krmivářství ho lze využít tehdy, když je potřeba zachovat celistvou strukturu obalové části zpracovávané komodity. Po průchodu zařízením bude mít materiál jemnou granulaci, kterou krmiváři potřebují kvůli průchodu organismem zvířat. Zařízení má automatický systém podávání, aby se mlýn nezahltil. Jakmile by docházelo k většímu zatížení, tak si dávkovací jednotka ubere. Sytém je modulární, segmenty mohou být dva i tři nad sebou.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *