Claydon – od farmářů pro farmáře

Každý produkt, který je vyvíjen v těsném spojení s koncovým uživatelem, má velkou naději, že se v praxi osvědčí. A v zemědělství to platí nadvakrát. Stroje na zpracování půdy a setí od firmy Claydon mají v tomto ohledu štěstí. Jsou vyvíjeny a vyráběny pro farmáře samotnými farmáři a než se vůbec dostanou na trh, jsou nejdříve pečlivě odzkoušeny v reálných podmínkách farmy. Na veletrhu Techagro si mohli návštěvníci stroje Claydon prohlédnout v expozici společnosti TOKO Agri a. s., která je zastupuje v České republice. Jejich domovem je Velká Británie, konkrétně farma Jefferyho Claydona v Suffolku.

Systém Claydon od sklizně po setí

Pro dosažení co možná nejlepších výnosů a optimalizaci nákladů nabízí společnost Claydon celý systém. Hned po sklizni je třeba provést podmítku. Společnost Claydon nabízí k tomuto účelu prstové Slámové brány s malou pracovní hloubkou a velkou efektivitou. Následuje zpracování půdy a zasetí v pásech pomocí stroje Claydon Drill, který může být vybaven ještě přihnojením, pak jde o Claydon Hybrid Drill a konečně nezbytné zpětné utužení půdy pomocí válců. Všechny stroje Claydon se vyznačují jednoduchostí s minimem pohyblivých i opotřebitelných dílů, což je předurčuje k dlouhověkosti. Celý systém pak nabízí oproti konvenční orebné technologii úsporu času i nákladů a navíc menší zaplevelení, kvalitnější porost, a tím i vyšší výnos. Společnost Claydon věří, že její patentovaný systém pásového zpracování půdy a výsevu do pásů přispívá k udržitelnému zemědělství Západní Evropy a že použitím této technologie je možné dosáhnout nadprůměrných výnosů bez nutnosti zařazení dalších časově a finančně náročných operací. Pokud dnes z odstupu 16 let hodnotí Claydonovi používání systému na své farmě, mohou říct, že výnosy jsou stále o 10 % vyšší, než byly před zavedením uvedené technologie. Stejné zkušenosti mají i další farmáři, kteří se vydali stejnou cestou. Největší rozdíl je vidět při používání technologie na těžkých půdách nebo erozně ohrožených půdách, ale výsledky jsou viditelné i na půdách lehčích.*

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *