Co je to UTIPA?

Centrum precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze představuje Uživatelsko-technologický index precizního zemědělství (User-Technological Index of Precision Agriculture - UTIPA). Jedná se o ucelený systém, jehož hlavním cílem je na základě vypočteného indexu hodnocení technologií (metod) precizního zemědělství, kdy je hodnocen princip technologií, ne konkrétní produkty a výrobci.

Jedním z benefitů je pak propojení jednotlivých zájmových skupin – zemědělců, dodavatelů technologií a služeb, akademické sféry a odborné veřejnosti. Význam to má především pro prezentaci potenciálu precizního zemědělství, plánování rozvoje a zejména pro nalezení vztahu mezi technologickou inovativností a užitečností pro praxi.

Zemědělci se tak mohou dozvědět, jestli je pro ně nabízená technologie užitečná a zda má její využití význam. Dodavatelé často potřebují vědět, co jejich zákazníci (zemědělci) chtějí nebo očekávají, ale i jak se na jejich technologie dívají. Pro akademickou sféru může být zdrojem dat pro vědu a výzkum. V neposlední řadě může přispět k rozšíření povědomí o technologiích precizního zemědělství pro odbornou veřejnost.

Jádrem celého systému jsou webové stránky a aplikace na www.utipa.info. Zde je možné hodnotit jednotlivé technologie, ale i procházet výsledky. UTIPA.info funguje na principu „jaká data poskytnu, k takovým mám následně přístup“. Na rozdíl od řady běžných dotazníků, kde se člověk často výsledky vůbec nedozví, jsou zde k dispozici okamžitě a stále aktuální.

Hodnocení technologií

UTIPA je komplexní systém hodnocení technologií precizního zemědělství založený na vzájemném sdílení názorů a zkušeností oborově zaměřenou komunitou lidí se vztahem k preciznímu zemědělství. Hlavním přínosem je na základě vypočteného indexu porovnání úrovně využití technologií (metod) precizního zemědělství navzájem, podle různých skupin uživatelů, států a regionů, plodin apod. Hodnotí se princip technologií, nikoli konkrétní produkty a výrobce.

Telematika u traktorů a dalších zemědělských strojů
Řízená jízda traktorů a zemědělské techniky po pozemku
Řízená jízda traktorů a zemědělské techniky po pozemku s přesností na 2 cm
Využití informací z družicových snímků k managementu rostlinné výroby
Tvorba aplikačních map pro základní hnojení
Automatická regulace dávky hnojiva podle mapy hnojení
Nastavení dávky hnojení podle okamžitého stavu porostu
Automatická regulace řádkového setí podle mapy výsevu
Využití dronů při aplikaci prostředků ochrany rostlin
Autonomní navádění zemědělské techniky

Přehled technologií – základní klasifikace, která je postupně rozšiřována

 

Každou technologii je možné ohodnotit na pětibodové stupnici z pohledu technologické vyspělosti a užitečnosti pro zemědělskou praxi. Hodnocení vychází z individuálních poznatků a zkušeností respondentů. Významnou charakteristikou hodnocených technologií je i jejich (ne)známost mezi respondenty. Je tedy možné zvolit i možnost „nedovedu posoudit“.

Ze získaných dat je ke každé technologii vypočítán index UTIPA. Do výpočtů nejsou primárně zahrnuta data od laické veřejnosti, která mohou být kvůli neznalosti zavádějící. Index se skládá ze dvou částí, číselné hodnoty a doplňujícího znaku. Číselná část indexu nabývá hodnot v rozmezí 0 až 1 a vyjadřuje míru užitečnosti a vyspělosti technologie. Číselná hodnota může být doplněna znakem nabývajícím hodnot u nebo t a vyjadřuje lepší hodnocení ve prospěch užitečnosti pro praxi nebo technologické vyspělosti.

Jak to celé funguje?

Využívat shromážděných dat a poznatků může každý, kdo má o problematiku precizního zemědělství zájem a kdo přispěje svým hodnocením několika vybraných metod. Registrace funguje ve čtyřech jednoduchých krocích. Nejprve je nutné vyplnit vstupní dotazník na www.utipa.info/pruzkum. Stačí ohodnotit několik technologií, vyplnit e-mail a své zaměření. Následně je nutné zadaný e-mail ověřit a vytvořit si heslo. Poté se již stačí přihlásit a procházet výsledky.*

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., ČZU v Praze

Celý článek v časopise Mechanizace zemědělství 5/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *