Co veletrh, to novinka

Na významných zemědělských výstavách a veletrzích mají vystavovatelé snahu předvést návštěvníkům především svoje nové produkty. Ne vždy se to daří, často se prezentují novinky předešlého roku či starší stroje a zařízení. I když to nebyl jen tento důvod, přešla proto většina velkých výstav na dvouletý cyklus. Jsou však firmy, které pružně reagují na požadavky zemědělské praxe a nové výrobky u nich „rostou“ jako houby po dešti. Jednou z nich je i Agrico Třeboň.

Firma Agrico Třeboň na loňské výstavě Země živitelka poprvé představila Agrialarm, který upozorňuje chovatele na mezní stavy a poruchy u všech technologických systémů ve stáji. Zařízení nejdříve signalizuje na akustickém či světelném zařízení v kanceláři zootechnika, že se děje něco nad rámec normálního provozu. Pokud na podnět řídicí jednotky nikdo v určité časové prodlevě nereaguje, je v systému naprogramováno několik čísel mobilních telefonů, na něž Agrialarm s vlastním zdrojem energie vyšle SMS zprávu o tom, že je něco v nepořádku. Systém má i zpětnou vazbu, prostřednictvím mobilního telefonu se lze zpětně dotazovat na funkce jednotlivých technologických systémů ve stáji. O toto zařízení je mezi chovateli značný zájem.
Již na letošním jarním mezinárodním veletrhu Techagro prezentovala třeboňská společnost další tři novinky. Jednak nový model kotce IKL pro individuální ustájení prasnic po připuštění do období zjištění březosti, který je příkladem toho, jak lze díky konstrukci snížit podíl ocele. Druhou novinkou byl kotec PKKH s odlišnou konstrukcí bočnice určený pro kojící prasnice. U něj lze nastavovat různou šířku podle tělesného rámce matky a vytvořit tak selatům větší prostor při kojení. Třetí novinkou, která vzbudila mezi našimi a zahraničními chovateli prasat velkou pozornost, byl samopoutací individuální kotec IKF s automatickým zavíráním pro jalové a zapouštěné prasnice. Prasnice sama ovládá speciální mechanismus tak, aby mohla být fixována a nerušena při přijmu krmiva, nebo naopak může být klec cíleně otevřena a pak slouží jako kombi box. Zadní část branky je uzpůsobena pro automatickou inseminaci bez účasti člověka.
Kdo čekal, že během pěti měsíců, které uplynuly mezi veletrhem Techagro a letošní živitelkou, nemůže Agrico přijít s dalšími novinkami, ten se zmýlil. Na českobudějovickém výstavišti představila třeboňská společnost další dva nové výrobky. Nešlo o pouhá dílčí vylepšení dosavadních zařízení, ale o zcela nové produkty.

Přepravník sypkých hmot
„Letos jsme na výstavě Země živitelka představili novinku, která doplňuje sortiment našich stacionárních výrobků týkajících se zpracování, skladování a dopravy zrna,“ řekl vedoucí prodeje Ing. Michal Karmazín. „Jde o mobilní přepravník sypkých hmot určený nejen pro různá odvětví v zemědělství, ale i potravinářství, neboť má požadovaný atest. Nechci si hrát na sudičku, ale jeho specifické vlastnosti mu předurčují zajímavou budoucnost. Oproti jiným obdobným výrobkům má totiž vlastní nasávání dopravovaného materiálu, takže se s ním nemusí najíždět pod podjezdová sila, což vede k jednodušší a ekonomičtější manipulaci. Tento jednonápravový přepravník je určen k přepravě zrnin nebo krmných směsí na kratší vzdálenosti, kde nahrazuje přepravu automobily. Na rozdíl od nich se však u něj neplatí silniční daň. Použité dmychadlo nemá ztrátové mazání, takže s krmivem nebo potravinou nemůže přijít do styku žádný olej.“
Podle kapacity míchárny a zásobníků lze zvolit různý objem sklolaminátové nádrže od 2 do 8 m3. Sklolaminát je lehký, takže bylo možné použít i odlehčený podvozek, čímž se snížila konečná cena proti konkurenčním výrobkům. Tento druh materiálu se svými vlastnostmi blíží k oceli, na rozdíl od ní však nerezne a je opět výrazně levnější. Další výhodou této tlakové nádoby silné 12 mm je skutečnost, že na stěně nic neulpívá. Vývěvu a dmychadlo pohání spodní vývodový hřídel s výkonem 1000 n/min, převodem se tyto otáčky dostávají na dmychadlo, kde je třeba přibližně 2200 n/min. Dmychadlo pracuje do tlaku jedné atmosféry s tím, že výtlačná výška je maximálně deset metrů.

Pásový separátor kejdy
Druhou novinkou byl pásový separátor kejdy, který je v současné době ve fázi zkoušek, ale také již prvního nasazení. Technicky jednoduché zařízení je schopné odseparovat až 5 m3 kejdy za hodinu při minimálních energetických nákladech. U pásového separátoru se velice jednoduchým způsobem – pomocí vibrací –odděluje tuhá část, která se vynáší na přepravník či hromadu, od fugátu, který pak odtéká do sběrné jímky. „Jde o určitý technický protiklad proti používaným šnekovým separátorům s excentrickým šnekem, které jsou energeticky náročné a náchylné na poškození cizím předmětem, který se v separovaném materiálu může nacházet,“ vysvětlil nám Michal Karmazín. „Dovolím si tvrdit, že energetická náročnost pásového separátoru je na rozdíl od jiných systémů čtvrtinová.“
„Expozice naší společnosti byla na letošní výstavě Země živitelka ve srovnání s předcházejícími ročníky větší, neboť stále máme našim zákazníkům, kterých je již dnes více než tisíc, co nabídnout,“ pochlubil se závěrem vedoucí prodeje Michal Karmazín. „Nejen pro ně jsme u příležitosti této výstavy připravili novou formu našich www stránek, kde naleznou řadu zajímavých informací včetně finančního poradenství.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *