Den pro krmné vozy – I.

Letošní poslední Den Zemědělce v Kralovicích byl zaměřen na praktické předvedení krmných míchacích vozů. V areálu Hadačka mohli návštěvníci porovnat plnění, míchání vyskladňování a namíchanou krmnou dávku téměř u dvaceti vozů, další technika se nacházela v expozicích jednotlivých vystavovatelů. Svou práci předvedly i tři rozdružovače balíků slámy, ale také kloubové a smykem řízené nakladače.

Úkolem každého krmného míchací vozu bylo namíchat směsnou krmnou dávku, kterou podle objemu vany tvořilo 20 nebo 30 kg slámy, 100 či 150 kg senáže a 100 nebo 150 kg kukuřičné siláže. Strukturu a homogenitu zamíchaných krmných dávek vizuálně zhodnotil u každého předvedeného stroje Ing. Václav Kudrna, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Vzhledem k tomu, že kvalitu směsné krmné dávky ovlivňuje nejen krmný míchací vůz a systém míchání, ale především obsluha, v porovnání s obdobným Dnem Zemědělce v Želivi před dvěma lety pracovali letos s vozy vesměs zkušení řidiči. Pracovníci Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze pak u každé namíchané krmné dávky odebírali tři vzorky nezbytné k testu homogenity pomocí síťových separátorů, jehož výsledky přineseme v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Stabilní dávka po celý rok
Úkolem krmných míchacích vozů je příprava komplexní směsné krmné dávky, která obsahuje všechny krmiva a živiny, jež byly do krmné dávky naprogramovány. Taková krmná dávka je zárukou maximální stability bachorového prostředí, což je důležité zejména u dojnic s vysokou užitkovostí. Je také základem rozvoje mikrobiálních kultur, které se nacházejí v předžaludcích přežvýkavců, kde produkují vysoce kvalitní mikrobiální protein se špičkovým složením aminokyselin. Denně dokážou vyprodukovat dva až pět kilogramů těkavých mastných kyselin, které jsou hlavním zdrojem energie. Vzhledem k tomu, že se doporučuje krmit toto směsnou krmnou dávkou zvířata po celý rok, neobejdou se chovatelé skotu bez konzervovaných krmiv.
A jaké jsou hlavní výhody homogenních krmných dávek? Především je to stabilita krmné dávky a následně i mikrobiálních procesů, která zaručuje lepší využití živin – energie a dusíkatých látek a zlepšuje zdravotní stav zvířat. Stoupá i příjem sušiny o 10, ale až 30 %, což má vliv na vyšší užitkovost. Nemusí se také kupovat průmyslové směsi. Aby se tyto výhody v praxi projevily, je nutné, aby krmná dávka na papíře odpovídala krmné dávce ve žlabu. A kde se dělají nejčastější chyby? Obsluha krmného vozu nedodržuje předepsané hmotnosti jednotlivých komponentů, či pořadí jednotlivých krmiv stanovených výrobcem vozu. Velká pozornost se musí věnovat také době míchání, která může celý proces krmení znehodnotit.

Krmné míchací vozy s vykusovačem
V této kategorii byly předvedeny dva vertikální krmné míchací vozy Trioliet, které do České republiky dováží společnost HZT Technik z Týna nad Vltavou. Nizozemský výrobce nabízí krmné míchací vozy s objemem od 5 do 48 m3, ty největší se třemi šneky a řízenou přední i zadní nápravou jsou určeny především pro americký trh.
Jako první byl předveden krmný míchací vůz s vertikálním šnekem a vzadu umístěným aktivním vyřezávacím štítem Trioliet Gigant 900 MK (1) o objemu 9 m3. Maximální dosah vyřezávacího štítu s protiběžnými noži, jež zároveň slouží jako stěrka, kterou se v jámě dočišťuje odběrové místo, je 4,3 m. Deska štítu fungující zároveň jako zadní kryt vozu vykusuje celou „třísku“, takže nedochází k degradaci struktury krmné dávky. Tímto systémem lze nakládat kulaté i hranaté balíky, popřípadě jejich část i volně ložené seno, stejně jako jiný materiál z vaků či z volně ložené hromady. Pokud pracuje vyřezávací štít, míchací šnek se netočí. U jednošnekového míchacího systému trvá namíchání směsné krmné dávky 5 až 7 minut. K pohonu hydraulických funkcí slouží okruh hydrauliky traktoru, což je výhodou především v zimě, kdy vůz pracuje neustále s teplým olejem. K vyprazdňování se používají dva boční šíbry. Vůz lze vybavit elektronickým vážicím systémem Datatransfer s programovatelným počítačem a možností připojení k PC nebo tiskárně. Tento systém umožňuje obsluze kontrolovat krmnou dávku a pořídit časový snímek práce krmiče. Vůz je krátký, což má vliv na jeho dobrou manévrovatelnost, zadní nápravu lze vybavit odpružením. Traktor nemusí pracovat v maximálních otáčkách, neboť k pohonu tohoto systému stačí výkon hydraulického čerpadla kolem 25 l za minutu, čímž se spoří až 40 % pohonných hmot. K agregaci je možné použít traktor již od výkonu motoru 50 koní.
Druhým předvedeným krmným vozem se vzadu umístěným vykusovačem s aktivními noži byl Trioliet Triomix 2, 1200 (2) o objemu 12 m3. Vykusovač je schopen nabrat najednou až 3000 kg hmoty z maximální výšky 4,5 m, která se váží v jeho kapse. Předvedený vůz je vybaven dvěma vertikálními šneky s patentovaným systémem Twin stream, který urychluje míchání, směsnou krmnou dávku lze namíchat za tři až čtyři minuty, čímž se výrazně snižuje spotřeba pohonných hmot u traktoru s výkonem kolem 100 koní. Triomix 2 je určen především pro velkovýrobní podmínky, vzhledem k rozložení hmotnosti je vybaven tandemovou nápravou, takže se třetina hmotnosti přenáší na traktor. Vyskladňovací dopravník může být vybaven regulací otáček, takže lze ovlivňovat dálku rozhozu krmiva. Vážicí zařízení se dodává ve třech variantách včetně systému Datatransfer.

Krmné míchací vozy s frézou
Lukrom Zlín předvedl krmný míchací vůz italské firmy Luclar Orion Vorax 9 MC (3) s horizontálním systémem míchání dvěma šneky s protichůdnými šnekovicemi. Vůz, zavěšený do spodního závěsu, má samostatný rám s hydraulicky otočnou nápravou. Je vybaven vážicím systémem se třemi senzory, vážicí jednotky lze měnit podle požadavků uživatele,od jednoduchých systémů až k systémům s přenosem informací pomocí počítače. Lze tak kontrolovat nejen činnost samotného krmného míchacího vozu, ale prostřednictvím časového snímku i obsluhu krmného vozu. Vůz Luclar Orion Vorax je vybaven 150 cm širokou frézou o průměru 55 cm s dosahem 4,5 m, která se velmi osvědčila. Fréza se osvědčuje zejména tam, kde se objemná píce sklízí sběracími vozy. Krmný míchací vůz Orion Vorax 9 je vybaven bočním vyskladňováním vpravo uloženým řetězovým dopravníkem s výškou vyskladňování 50 cm.
Společnost Moreau Agri předvedla na Dnu Zemědělce krmný míchací vůz Storti Labrador DS90 (4) o objemu 9 m3 s horizontálním systémem míchání. Vůz je vybaven tříšnekovým systémem, pohon centrálního spodního šneku a dvou menších horních šneků, které vracejí směsnou dávku zpět, je zajištěn řetězovým mechanismem. Díky konstrukčnímu tvaru centrálního míchacího a řezacího šneku s plochým profilem lopatek s nastavitelným ostřím zaručuje Labrador uživateli homogenní směsnou krmnou dávku v načechrané podobě při sníženém vnitřním otěru. To má za následek zvýšení životnosti nejvíce opotřebitelných částí, navíc je zesílena tloušťka stěny míchací vany na 12 mm, v horní části na 10 mm. Ve vozu bezrámové konstrukce s velkou světlostí probíhá míchání homogenně při malém i velkém objemu. Náprava krmného vozu je uložena ve středu vozu, což má vliv na ideální rozložení hmotnosti a otáčení s malým poloměrem. Dvourychlostní fréza se zpětným chodem je široká 1500 mm nebo 1800 mm, její maximální výškový dosah byl speciálně pro český trh zvětšen ze standardních 4,3 m na 4,9 m. Vynášecí dopravník v přední části napravo se ovládá elektronicky z kabiny. V současné době se vozy dodávají s elektrohydraulickou spojkou, která při zvednuté fréze rozpojuje pohon hlavního míchacího šneku a pokud se fréza dostane do nižší části vozu, šnek se automaticky sepíná. Vzadu vozu je štít, který umožňuje dofrézovat celou senážní stěnu. Ve standardní výbavě je manuální vážicí systém, programovatelný systém na přání umožňuje zvolit až 99 receptur složených z 24 komponentů se zobrazením grafických údajů na velkém displeji.
Magrix Dubenec přivezl do Kralovic horizontální krmný a míchací vůz Sgariboldi Monofeeder 10DF (5) s revolučním systémem Twin-flow o objemu 10 m3. Tento horizontální systém s vlastnosti vertikálního je založen na součinnosti jednoduchého šneku se dvěma protiběžnými spirálami a pohybujícího se deflektoru, který napomáhá rovnoměrnému rozprostření hmoty a zabraňuje jejímu silnému zhutnění. Charakteristická je poměrně krátká doba míchání – maximálně pět minut. Šnek pohání kardanový hřídel přes hydraulické čerpadlo na jednoduchou převodovku a reduktor. Odpadají řetězové převody a z toho vyplývá i malá energetická náročnost. K agregaci tak stačí traktor o výkonu motoru 60 koní, což má vliv na malou spotřebu pohonných hmot a nižší provozní náklady. Vana je vyrobena z oděruvzdorného matriálu, na přání zákazníka i z nerezové ocele, stejně jako šnek. Podvozek je stavěn tak, aby převážná část hmotnosti působila na horní či spodní závěs traktoru, možný je závěs v ose i mimo osy. Zajímavě tvarovaná náprava je umístěna hodně vzadu, takže i na tento objem je vůz poměrně nízký a malý a hodí se i do stájí s nízkými průjezdy. Pro náš trh doporučuje dovozce zesílenou nápravu.
Krmný vůz je jednoduchý, vyznačuje se vysokou životností a plně odpovídá požadavkům zemědělců. Lze ho vybavit různými typy vah, na čtyři, dvanáct a na sto komponentů s propojením na počítač. Fréza poháněná hydromotorem přes malou převodovku má v základním provedení boční zarovnávací kotouče, takže frézovaná stěna je dokonale hladká. Její dosah je maximálně do 4,5 m, na přání i 5,5 m. Vynášecí dopravník může ústit vpravo, vlevo nebo na obě strany. Vůz lze ovládat mechanicky nebo elektricky. Sgariboldi si potrpí na jednoduchou a lehkou konstrukci. Vyrábí široký sortiment krmných vozů, tažené i samojízdné, s horizontálním či vertikálním systémem míchání s různými druhy vybavení, ať již s frézou či bez frézy o objemu 7 až 26 m3.
Společnost Dagros z Kostomlat nad Labem předvedla krmný a míchací vůz Frasto Storm 13 RD (6) o objemu 13 m3 s protiběžným systémem míchání – jedním středovým šnekem a jedním horním rozhrnovacím šnekem. Vana vozu je zesílena plastovou výstelkou z polypropylenu o tloušťce 5 mm, která prodlužuje životnost dna o 60 %. Vůz je vybaven tenzometrickou váhou se třemi senzory, přičemž lze volit mezi třemi variantami: uživatel si může vybrat jen základní váhu, nebo váhu s deseti recepturami a dvanácti komponenty, ale i nejlepší variantu – váhu s 99 recepturami a 24 komponenty vybavenou počítačovou kontrolou. Krmný vůz je vybaven dálkovým elektrohydraulicky ovládáním z kabiny řidiče, takže obsluha nemusí po celou dobu krmení opouštět kabinu traktoru. Nápravu má posazenou dozadu, čímž dotěžuje zadní kola traktoru a i v zimních podmínkách lze tento vůz agregovat s traktorem o malém výkonu Pro krmný a míchací vůz Storm 13 RD jsou charakteristické vysoký dosah frézy a zároveň její malá šířka. Ve stánku společnosti Dagros si mohli návštěvníci prohlédnout i jeden z největších samojízdných krmných vozů Faresin o objemu 22 m3 s pohonem 4×4 a krabím chodem, který pohání motor Deutz o výkonu 210 koní.
Lukrom Zlín přivezl do Kralovic i horizontální krmný a míchací vůz Luclar Merkur Vorax 9 MC (7) o objemu 9 m3. Má jeden lopatkový míchací šnek s protiběžným smyslem otáčení lopatek a jeden pomocný urovnávací krátký šnek, který se nachází v horní pravé části stroje. Hlavní lopatkový šnek je poháněn z robustní převodovky, pomocný urovnávací šnek pak řetězem. Dno vany má tloušťku 10 mm, bočnice 6 mm a oba tyto parametry prodlužují životnost krmného vozu. Stroj je vybaven manuálním vážicím systémem se třemi čidly, ovládá se pomocí bovdenových táhel, na přání zákazníka ho lze vybavit elektronickým ovládáním, váhovým systémem Datatransfer, tiskárnou a podobně. Součástí je klasická fréza s noži ohnutými vlevo a vpravo do šroubovice V, takže umožňuje plynulé nabírání jakéhokoli materiálu. Její šířka je 1500 mm, průměr 55 cm, pracovní dosah 4,5 m, možný je i zpětný chod. Vůz s pevným rámem a otočnou, hydraulicky ovládanou nápravou, široký pouze 205 cm, se vyznačuje nízkou energetickou náročností, velmi dobrými míchacími vlastnostmi a také příznivou cenou.
Poslední krmný a míchací vůz s frézou představila společnost Unicom Agro z Tišnova. Šlo o španělský horizontální krmný míchací vůz s jedním odlehčeným perforovaným šnekem Tatoma MT –10 D (8).Výhodou tohoto míchacího systému je nižší příkon díky používání lehce se otáčejícího šneku, který je částečně uzavřený a částečně (do poloviny) otevřený, ale především šetrná manipulace s krmivem. Míchání probíhá dostředně a následně se hmota rovnoměrně rozděluje pomocí rotujících rozdružovačů směrem dopředu a dozadu míchacího vozu. Protiběžný systém zajišťuje rovnoměrné a homogenní míchání různých komponentů bez drcení a trhání materiálu. Kvalita směsné krmné dávky se nechá ovlivnit i osazením řezných žabek na šneku a protiostří, proces vlastního míchání je o 20 % kratší, než je tomu u jiných způsobů míchání. U frézy o průměru 600 mm se smyslem otáčení na obě strany lze snížit otáčky a tím zmenšit narušení struktury odebíraného materiálu. Pro zachování čistoty dna silážní jámy slouží přihrnovací radlice. Tento vůz má tři snímací váhy, dvě na nápravách a jednu na oji. Lze ho vybavit různými typy vyskladňovacích dopravníků, výrobce je schopen dodat tyto komponenty i z nerezové ocele s minimálním opotřebením.
Stroj je vybaven samostatným hydraulickým systémem, takže není závislý na hydraulice traktoru, ovládá se bovdenovými táhly, lze je vybavit i elektrohydraulickým ovládáním. Během provozu je možné regulovat tlak a průtok oleje ve vybírací fréze i v bočních rozdružovačích, které dopravují materiál ke stěnám. Vůz má objem 10 m3, je velice úzký, hodí se proto do všech zúžených stájových prostorů. Již zmíněná konstrukce s jedním šnekem vyžaduje při míchání až o 20 % nižší příkon, neboť jde o přímý převod pohonu z traktoru přes vývodový hřídel ke šneku. Doporučený výkon motoru traktoru je 80 až 90 koní.
Během Dne Zemědělce byly předvedeny samojízdné stroje a krmné míchací vozy bez vlastního nakládání. O nich přineseme informace příště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *