18.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Den s traktorem Same Super Titan

Traktory Same jsou na našem trhu poměrně krátkou dobu. Přesto si stačily vydobýt dobrou pozici a kdyby u nás nebyly tajné statistiky dovozu, mohli bychom to komentovat v konkrétních číslech. Pro dovozce je to pozitivní tím spíše, že v ČR mají italské traktory stále image strojů horší kvality. S jedním z nich jsme si mohli jeden den zajezdit a musíme konstatovat, že nás v ničem zásadním nezklamal a spíše příjemně překvapil.

Den s.. jsme tentokrát strávili v podniku ZD Kalich se sídlem v Kamenici nad Lipou s traktorem Same Super Titan. Traktor byl agregován s šestiradličným, otočným pluhem Lemken Vari Diamant.
ZD Kalich hospodaří na 1700 ha zemědělské půdy z čehož 1400 ha tvoří půda orná. Z pěstovaných plodin převažují obilniny (pšenice, žito, jarní ječmen, oves), dále jsou pěstovány brambory, len, hrách a pícniny (kukuřice, jetelotrávy).
Podle slov ing. Klubala si traktor Same Super Titan koupili z klasického důvodu – obnovy strojového parku. Právě pro tento stroj se rozhodli především z důvodu výhodného poměru mezi výkonem, cenou a kvalitou a traktor jejich očekávání zatím nezklamal.

Technický popis stroje

Traktor Same Super Titan vychází z traktorů řady Titan, od níž se liší pouze drobnými detaily. Tyto traktory jsou stále vyráběny, avšak v současnosti jsou nahrazovány konstrukčně modernější řadou Rubin.

Motor

Traktory Same Super Titan jsou osazovány šestiválcovým motorem se zdvihovým objemem 6 l. Motor je vybaven turbodmychadlem s chladičem stlačeného vzduchu a s ohledem na plnění vzduchem má jednu zajímavost, kterou demonstruje i zkratka Rti umístěná na dveřích kabiny. Jedná se o tzv. rezonanční plnění. K válcům nevedou jednotlivá sací potrubí, ale v hlavě motoru je umístěna rezonanční komora, což je vlastně jakýsi akumulátor stlačeného vzduchu. Účel tohoto zařízení je jasný. Při poklesu otáček motoru, kdy se snižuje i výkon turbodmychadla a tím i plnící tlak je motor po určitou dobu zásobován stlačeným vzduchem z této komory. Výsledkem je nižší ztráta výkonu i točivého momentu při krátkodobém zvýšeném zatížení motoru.
Otáčková charakteristika motoru je zřejmá z grafu. Jmenovitý výkon 139 kW (189 k) je dosahován při 2350 min-1., přičemž od 2000 min-1 je tzv. oblast konstantního výkonu. Točivý moment má převýšení 40 % a jeho křivka vrcholí mezi 1400 až 1600 min –1. nejnižší měrná spotřeba (203 g/kWh) je dosahována při otáčkách 1600 min-1, při maximálních otáčkách je to 215 g/kWh.
Chlazení motoru obstarává rozměrný chladič kapaliny a chladí se i motorový olej. Tlakový olej je přitom vstřikován i na dna pístů.
Vstřikovací palivová soustava obsahuje sdružené vstřikovací jednotky, každá je se svým válcem propojena stejně dlouhým vysokotlakým potrubím. Ovládání vstřikovačů je elektronické, závislé na poloze pedálu akcelerace, otáčkách motoru, teplotě chladící kapaliny, tlaku nasávaného vzduchu a dalších veličinách. Elektronické je rovněž nastavování konstantních otáček motoru (náhrada ručního plynu). Děje se tak pomocí tlačítek + a – umístěných na pravém sloupku kabiny.
Otáčky motoru lze přitom nastavit do třech režimů. Jednak je to volnoběh (750 min-1), dále tzv. souvraťové otáčky (750 až 1500 min-1) a nakonec pracovní otáčky (1500 až 2350 min-1). Elektronické nastavení otáček je výhodné při práci se stroji poháněnými vývodovým hřídelem, kdy je motor udržován v relativně konstantních otáčkách. Při otáčení na souvrati se lze tlačítkem na ovládací páce přepnout do režimu otáček souvraťových a po otočení opět do otáček pracovních. Takže není třeba se otáčet ve vysokých otáčkách motoru.

Převodovka

Traktory Same Super Titan jsou vybavovány převodovkou typu Automatic PowerShift. Má devět převodových stupňů, které lze řadit ve třech skupinách (plazivé rychlosti 0,62 až 2,49 km/h, polní rychlosti 2,70 až 10, 84 km/h, silniční rychlosti 10,21 až 40,00 km/h – platí pro pneumatiky 650/65 R 42). Dohromady je tedy k dispozici 27 převodových stupňů pro jízdu vpřed a díky reverzoru i stejný počet pro jízdu vzad. Rychlosti pojezdu dosahované na jednotlivé rychlostní stupně jsou zřejmé z grafu 2. Devět stupňů ve skupině plně řazených pod zatížením vyhovuje, avšak podle našeho názoru by bylo optimální umístit skupinu pro polní práce celou do rozsahu 4 až 12 km/h. Při tomto uspořádání nenachází první tři polní rychlostní stupně většího uplatnění a naopak pro některé polní práce je nutné používat osmičku a devítku a pak už nelze plynule přeřadit nic nahoru.
Převodovku je možné provozovat buď a automatickém režimu, kdy řadí rychlostní stupně podle zatížení motoru, nebo v manuálním režimu, kdy jsou jednotlivé stupně voleny obsluhou. Manuální řazení v rámci skupiny je velmi pohodlné a provádí se tlačítky na multifunkční páce. Jedním tlačítkem se řadí nahoru, druhým dolů a kromě toho jsou zde dvě tlačítka pro volbu směru jízdy a tlačítko neutrálu. Pokud traktor zastavíte tímto tlačítkem převodovka se automaticky nastaví na nejnižší předvolený převodový stupeň, neboť rozsah převodových stupňů, ve kterém se řadí lze nastavit). Dále se můžete rozjet současným stisknutím tlačítka neutrálu a tlačítka pro změnu směru jízdy. Pokud chcete aby při opětovném rozjezdu zůstal zařazený stejný převodový stupeň jako před zastavením , je nutné nejprve sešlápnout pedál spojky a pak teprve stisknout tlačítko neutrálu.
Převodový stupeň stejně jako zvolený směr jízdy jsou indikovány svítivími diodami na přístrojové desce.
Pokud je převodovka v automatickém režimu řadí podle zatížení motoru a lze ji provozovat ve dvou režimech. Ten první výrobce označuje jako Power a motor při něm pracuje v oblasti maximálních otáček (2250 až 2350 min-1.) Druhý režim je ekonomický a otáčky motoru se pohybují mezi 1600 a 1900 min-1, tedy v oblasti nižší spotřeby paliva.

Pojezd

Pohon přední nápravy a uzávěrky diferenciálů. To je nezbytná výbava moderních traktorů. Většina výrobců se snaží jejich ovládání automatizovat a nejinak je tomu v případě traktoru Same Super Titan. Jak zapínání pohonu přední nápravy, tak řazení uzávěrek diferenciálů je řešeno elektrohydraulicky a tudíž je lze automatizovat. Můžete přitom volit ze dvou možností. Jednak zapnout pohon přední nápravy i uzávěrky trvale, nebo jejich zapínání řídit systémem SBA. Při polních pracích jistě každý traktorista zvolí druhou možnost, neboť komfort otáčení na souvrati se tím zvyšuje. Například při práci s pluhem s kterým jsme měli možnost jezdit, stačilo na souvrati pohnout pákou vnějšího okruhu hydrauliky, vyhloubit pluh, v průběhu otáčení jej obrátit a pak opět zahloubit. Na vše stačila jedna ovládací páka. Systém SBA přitom při otáčení vypnul uzávěrky diferenciálů, a přestože nebyl vypnut pohon přední nápravy, traktor se snadno otočil.
Systém SBA vypíná pohon přední nápravy při pojezdové rychlosti nad 15 km/h, uzávěrky diferenciálů jsou rozpojeny pokud je pojezdová rychlost vyšší než 10 km/h a zároveň je úhel natočení předních kol nad 5 °, pokud je pojezdová rychlost menší než 10 km/h je třeba pro vypnutí uzávěrek natočit kola o více než 20 °. Při rychlosti nad 20 km/h se uzávěrky vypínají bez ohledu na to zda jsou kola natočena.
Mokré vícelamelové brzdy jsou na všech kolech, přičemž dle potřeby je možné brzdit buďto všechna kola najednou, nebo jen přední a zadní kolo uvnitř zatáčky, nebo jen jedno zadní kolo. Díky tomu, že na přední nápravě jsou brzy umístěny v kolech před koncovými převody je zabezpečen dobrý brzdný účinek za všech provozních podmínek a bez ohledu na to zda je zapnut či vypnut pohon přední nápravy.

Hydraulika

Zadní ramena hydrauliky jsou dimenzována na hmotnost 10000 kg, a ve standardu jsou vybavována systémem EHR s klasickými možnostmi regulace (polohová, silová, smíšená). Super Titan 190 má ve standardu také systém protiprokluzové regulace. Radar snímá skutečnou rychlost, porovnává ji s rychlostí otáčení pojezdových kol a výsledkem je naměřený prokluz. Pokud prokluz překročí hodnotu 15 % dojde k přizvednutí ramen hydrauliky a odlehčení nářadí.
Čtyři vnější okruhy hydrauliky zásobuje tlakovým olejem čerpadlo s výkonem 60 l/min.
Dva okruhy jsou vybaveny regulací průtoku hydraulického oleje.

Kabina

Kabina je umístěna na silentblocích a je standardně řešena. Před traktoristou lze najít rozměrnou přístrojovou desku v jejímž horní části je ukazatel napětí zdrojové soustavy, tlakoměr oleje v motoru, palivoměr a ukazatel teploty chladící kapaliny. V pravém horním rohu přístrojové desky nalezneme indikátor zařazeného převodového stupně, neutrálu a směru jízdy. Po stranách přístrojové desky jsou kolébkové spínače světel, stěrače a ventilátoru a případně dalších elektrospotřebičů. Nedílnou součástí přístrojové desky je pochopitelně otáčkoměr a kontrolní svítilny. Ty jsou logicky uspořádány ve schématickém nákresu traktoru (viz foto).
V podstatě veškeré ovládání traktoru můžeme uskutečňovat multifunkčí pákou. Najdeme na ní tlačítka pro volbu rychlostních stupňů, aktivace neutrálu a změny směru jízdy. Jsou zde i tlačítka pro ovládání ramen hydrauliky a tlačítko přepínání mezi nastavenými pracovními otáčkami motoru a otáčkami souvraťovými.
V postranní konzole je zapínání vývodového hřídele (hřídelů), zapínání uzávěrek diferenciálů a pohonu přední nápravy a na snímku je vidět i nejohmatanější tlačítko systému SBA. Zelené tlačítko slouží k přepínání mezi automatickým a manuálním systémem řazení. Zcela vpravo jsou páky rozvaděčů 4 vnějších okruhů hydrauliky, vedle nich nastavování EHR.
V postranní konzole je též monitor ukazující pojezdovou rychlost, otáčky motoru, vývodového hřídele, údaje o pracovním čase a obdělané ploše. Je zde i indikátor prokluzu (od 0 do 50 %).
Nad nimi v pravém sloupku kabiny je ještě nastavování otáček motoru ve třech režimech, indikátor zatížení motoru a ukazatel hodinové spotřeby paliva.
Volant i sedačka jsou stavitelné. Traktor má též sedačku spolujezdce, ale lze ji označit spíše jako nouzovou.

Údržba

Tak jako u většiny moderních traktorů ani zde nejsou vysoké nároky na údržbu. Díky tomu, že je na přístrojové desce tlakoměr oleje v motoru, nepovažujeme za nutné kontrolovat pravidelně jeho hladinu. Vzduchový filtr je vybaven též kontrolkou spínanou při zvýšeném, odporu nasávaného vzduchu a jeho čištění závisí jako obvykle na prašnosti prostředí ve kterém je traktor nasazen. Obdobné je to s čištěním chladičů. Přední a zadní nápravu je nutné mazat po 50 Mh. To je z hlediska údržby vše, intervaly výměny olejů a ostatních náplní uvádí následující tabulka.
Vlastní ježdění

Hned po prvním usednutí do traktoru jsme ocenili jeho jednoduché ovládání a to i přesto že jsme traktor provozovali v manuálním režimu (silná heterogenita půdních podmínek nás totiž s ohledem na „zdraví“ pluhu nutila často zpomalovat na kamenitých místech). Stačilo předvolit rychlostní stupeň, zmáčknout tlačítko pro pojezd vpřed (vše na ovládací páce). Traktor nehlučně zařadil a po uvolnění pedálu spojky a přidání plynu jsme mohli vyrazit. Rozjížděli jsme se na 6. rychlostní stupeň ve skupině polních rychlostí a postupně odřadili až na nejvyšší devítku. Zde se jevilo jako účelné jezdit při otáčkách 1800 min-1, čemuž odpovídala pojezdová rychlost 8 km/h, tedy optimální podmínky pro orbu. Spotřeba se při tomto režimu pohybovala okolo 25 l/h. Při vyšších otáčkách (2100 min-1) byla již spotřeba okolo 30 l/h a navíc neúměrně vzrůstala pojezdová rychlost. To byly zcela nevhodné podmínky jak co se týče kvality tak spotřeby paliva. Ještě nižší spotřeby se dalo dosáhnout při otáčkách 1600 min-1 (dobře to odpovídá otáčkové charakteristice motoru (viz graf), pak byla spotřeba paliva i pod 20 l/h a pojezdová rychlost asi 6 km/h.
Bohužel ukazatel zatížení motoru, tvořený zelenými svítivými diodami nebyl jednak v sluncem osvětlené kabině příliš vidět a jednak ukazoval poněkud chaoticky. Co jsme z něj vyčetli bylo zatížení motoru asi na hodnotě 60 až 80 %. Přesto bylo znát, že motor pracuje lehce, s přebytkem výkonu, neboť po přidání plynu poslušně zrychloval a ani změna záběru pluhu za jízdy v rozmezí od 1,8 do 3 m celkového záběru se neprojevila na poklesu otáček motoru. K tomu je nutné připomenout, že jsme orali pozemek s hloubkou ornice asi 15 cm a písčitou půdu (pluh jen šustil). Ve výsledku jsme dosáhli výkonnosti 1,8 ha /h, čemuž odpovídala průměrná spotřeba okolo 13 l nafty na hektar.
V těchto podmínkách se nám jako nejvýhodnější jevilo jezdit na silniční dvojku a s nízkými otáčkami motoru (1600 min-1) a pojezdovou rychlostí okolo 8 km/h. Jenže to nebylo dobré řešení s ohledem na nutné zpomalování na kamenitých místech, kdy bylo možné přeřadit jen na jedničku a dále již zpomalit nešlo. Jako lepší řešení by na tomto poli byl jistě sedmiradličný pluh, který by zvýšil celkový orební odpor a pak bychom se mohli vrátit na polní devítku, otáčky 1800 min-1 a rychlost 8 km/h avšak s vyšším zatížením a využitím výkonu motoru a samozřejmě s vyšší hektarovou výkonností.
Co se týče ovládání neměli jsme k traktoru zásadních připomínek a zejména řazení převodovky na ovládací páce bylo velmi příjemné, stejně jako signalizace zařazeného převodového stupně, která je přehledná a je dobře vidět i za slunečného počasí. Všechny ovládací prvky šly přiměřeně lehce a překvapil nás i volant, který měl malou vůli v řízení. Taktéž výhled z kabiny všemi směry byl dobrý a hlučnost nám připadala na střední úrovni. To potvrzuje i údaj výrobce. Střední hodnota 75 dB řadí kabinu mezi ani příliš hlučné ani příliš tiché.
Líbila se nám také přístrojová deska s přehlednými ukazateli stavu paliva v nádrži, teploty chladící kapaliny a tlaku motorového oleje. Rovněž jsme ocenili ukazatel provozního napětí zdrojové soustavy a velmi přehledný schematický nákres traktoru s kontrolními svítilnami.
Pohodlná byla i sedačka, která se dala stranově otočit až o 20 °, což bylo příjemné při častém sledování pluhu.
Jediné co si zasloužilo naši kritiku byl již zmíněný ukazatel zatížení motoru, který nebyl čitelný a rovněž tak nebylo vidět na indikátor prokluzu (pokud jsme se k němu nesehnuli). V druhém případě je možné argumentovat tím, že prokluz není třeba stále sledovat. Jistě že není, ale když traktor už takovou fajnovost má mělo by na ni být vidět, stačilo by přitom jen natočit displej.
A když jsme u toho prokluzu, pohyboval se pod 10 % a to i přesto, že pneumatiky byly již na hranici své životnosti (přední kola byla pro lepší dotížení naplněna vodou).
Ještě pár slov k používanému pluhu Lemken Vari Diamant. Pracovalo se nám s ním velmi dobře, díky své konstrukci se nám i dobře otáčelo na souvrati, když jsme mohli využít plný rejd traktoru. Zahlubování i vyhlubování bylo bezproblémové a dobře fungovala i plynulá změna záběru orebních těles, i když ne vždy jsme mohli využít plných 50 cm na jedno orební těleso, a to ne z důvodu nízké tahové schopnosti traktoru, ale z důvodu mělké orby, při které nebyl pluh při jízdě po vrstevnici a při obracení ornice do svahu schopen dobře dohazovat. Na rovině a při jízdě po vrstevnici s náklonem ze svahu jsme mohli využít plných 50 cm na jedno orební těleso, tedy pracovní záběr 3 m.

Vyjádření obsluhy

Traktorista Jaroslav Vostrý si svůj stroj pochvaloval a největší ocenění si získal systém SBA, tedy v článku popisované automatické vypínání a zapínání pohonu přední nápravy a uzávěrek diferenciálů. Spokojen byl i s minimální údržbou.
Same Super Titan mají v ZD Kalich v provozu dva roky a za tu dobu natočil 3300 Mh, přičemž se nevyskytla žádná závada kromě dvou prasklých kontrolních žárovek v přístrojové desce. Šlo o signalizaci zapnutých uzávěrek a pohonu přední nápravy, které při jízdě po poli svítí po celou dobu.
Traktor je používán pouze pro polní práce, takže není vybaven vzduchovým kompresorem. Základem využití je orba a tažený žací mačkač Kuhn se záběrem 3 m. Doplňkově tahá Same Super Titan také 12m kultivátor.

Závěr

S traktorem Same Super Titan se nám jezdilo dobře a neshledali jsme na něm vážnějších nedostatků. tento traktor jistě není současnou špičkou ve své výkonové třídě, na druhé straně však ani žádným outsiderem. A můžeme zopakovat slova ing. Klubala o tom, že nabízí velmi dobrý poměr mezi pořizovací cenou, výkonem a kvalitou. A ten kdo by chtěl supermoderní traktor od stejné značky a ve stejné výkonové třídě, může sáhnout po nové řadě traktorů Same Rubin.

Luboš Stehno, Miroslav Mikulič

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down