22.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Den se sklízecí mlátičkou Claas LEXION 460

Jistě znáte typickou hráškově zelenou barvu, kterou září stroje pocházející z některé továrny firmy Claas. Za dobu, po kterou se k nám dovážejí, si vydobyly renomé kvality a spolehlivosti. Proto jsou na našich polích k vidění stále častěji.

Stroje firmy Claas se do České republiky dodávají od roku 1984, kdy v bývalé ČSSR byla prodána první samojízdná řezačka Jaguar. První sklízecí mlátička byla dodána v roce 1985, v červenci letošního roku činil počet dodaných strojů již 500. Firma Claas začala v českých zemích působit již od roku 1990 prostřednictvím importérů.
Jednu ze sklízecích mlátiček Claas jsme si mohli prakticky vyzkoušet. Jednalo se o model Lexion 460 a to takřka v kompletní výbavě v níž nechyběl systém Agrocom – určený pro tvorbu výnosových map. Sklízecí mlátička pracovala ve službách a byla majetkem ACHP Mstětice. Tento podnik poskytuje kromě sklizně obilnin také služby v oblasti aplikace tuhých, kapalných, organických a vápenatých hnojiv, sklizeň krmných plodin řezačkou Claas, senážování lisem AG Bag G 7000, služby ZOL a poradenství, nákladní dopravu, skladové služby a též zemědělskou činnost na výměře 800 ha. V nabídce je také vyhotovování map zásobenosti živinami a výnosových map a výhledově též variabilní hnojení.

Technický popis sklízecí mlátičky

Claas Lexion 460 je de facto stále ještě "vlajkovou lodí" sklízecích mlátiček Claas. Samozřejmě pokud pomineme model 480, který však již nemá klasické vytřasadlo, ale dva rotační separátory.

Žací vál

U žacího válu sklízecí mlátičky Claas Lexion se setkáváme hned s několika zařízeními, které zvyšují výkon stroje a ulehčují práci obsluhy. V první řadě je to zdokonalená verze řízení žacího ústrojí Auto-Contour. Je to automatická aktivní kombinace řízení výšky, kontaktního tlaku a příčného kopírování terénu. Dva páry hmatačů pod spodní částí žacího ústrojí snímají terén. Párové uspořádání hmatačů vylučuje chyby v měřené způsobené kameny, brázdami nebo stopami po kolech. Otáčky přiháněče se automaticky přestavují podle rychlosti jízdy vpřed. S výhodou lze použít tohoto aktivního seřizování při práci v noci, v polehlém porostu, na svahu, v členitém terénu a na kamenitých půdách.
Žací ústrojí Vario je další snahou o zlepšení výkonnosti a snížení ztrát při sklizni. Za běžných podmínek je optimální vzdálenost vkládacího šnekového dopravníku od hrotů prstů 580 mm. Při sklizni krátkého ječmene může být výhodnější tento odstup zmenšit. Pro sklizeň polehlého obilí popřípadě dlouhého žita se požaduje delší vzdálenost. Obsluha má za jízdy možnost zkrátit z kabiny dno žacího ústrojí o 100 mm nebo jej prodloužit o 200 mm. Lištu Vario lze také během asi 10 minut upravit pro sklizeň řepky prodloužením o dalších 300 mm, zakrytím volných prostorů ve dně a namontováním bočních řepkových děličů. Vario Lišta je dodávána do záběru 6,6 m.
Vkládací šnek má reverzační zařízení. Na rozdíl od konkurence nejde o elektromodor, ale o hydromotor, jeho výkon je díky tomu vyšší a může se aktivovat po delší dobu. Velmi praktická je centrální elektro a hydrospojka mezi žacím válem a mlátičkou. Ta obsahuje pouze dvě spojky hydraulických hadic a 36 konektorů elektrických vodičů. Vše co je na žacím vále poháněno tlakovým olejem se spíná solenoidovýými ventily. To je další výhoda, neboť je vždy jednodušší propojovat vodiče, než hydraulické hadice. na druhé straně při plně elektrickém ovládání všech funkcí to vlastně ani jinak nejde. Náhonový hřídel rozděluje pohon na dvě strany. Vpravo je poháněn přihaněč, vlevo žací lišta a vkládací šnekový dopravník.
Zapojení žacího válu je tak velmi jednoduché. Vál se zavěsí na dva čepy umístěné po stranách krytu šikmého dopravníku a zajistí se. Dále se připojí centrální rychlospojka a na dvou stranách vývodové hřídele a můžete vyjet. Nasazení žacího válu prováděla zkušená obsluha a netrvalo jí to déle než pět minut.

Mlátící ústrojí

Se systémem APS se vývojářům od Claase podařilo nalézt velmi vhodné řešení. Systém APS (sestava - urychlovač, mlátící buben, odmítací buben) je ověřena již z konstrukční řady Mega. Pomocí urychlovače je dosaženo rovnoměrnějšího a rychlejšího toku hmoty, vyšších odstředivých sil a tím prokazatelně vyššího stupně odloučení zrna. Není divu, mlátící ústrojí má díky dvěma mlátícím bubnům a košům takřka dvojnásobnou účinnou plochu. Výsledkem je vysoká výkonnost, neboť v optimálních podmínkách se většina hrubého omlatu oddělí už na urychlovacím bubnu. Odmítací buben pracuje synchronně s mlátícím bubnem, což je obvyklé řešení zajišťující optimální tok hmoty. Protože mlátící buben má průměr 600 mm má i vyšší obvodovou rychlost, takže například pro výmlat ozimé pšenice vystačí s otáčkami okolo 700 min-1. Jinak je jeho rozsah od 362 do 1050 min-1 (s redukční převodovkou 158 – 457 min-1). Nastavování a seřizování mlátícího koše se provádí elektrohydraulicky z místa obsluhy.
Prostřednictvím informačního systému CEBIS, který je jakýmsi "správcem" stroje, je nastavení otáček mlátícího ústrojí a mezery mlátícího koše provedeno automaticky po zvolení druhu plodiny na vstupním terminálu v kabině. Hydraulické ovládání koše je zároveň pojistkou při vniknutí cizích těles, neboť se může vyhnout směrem dolů a po překonání překážky Cebis opět nastaví požadovanou hodnotu mezery mezi mlátícím bubnem a košem. Stejně tak se obvykle neucpe ani při vysokém zatížení. V tomto případě se dříve ucpe vkládací šnek a ten jak bylo uvedeno lze snadno reverzovat. V normálním případě není nutné používat klasňovač. Pro mimořádné podmínky jsou k dispozici intenzivní mlátící prvky mezi předřazeným a hlavním košem nebo odklasňovací plechy pod předřazeným košem.

Čištění

Velká plocha mlátících košů spolu s šířkou mlátícího bubnu 1700 mm je dobrým základem pro až 90% odlučování zrna v mlátícím ústrojí. Zbylých 10% má za úkol odloučit od slámy a plev čistidlo. Na výstupu z mlátícího koše přebírá hmotu odmítací buben a přivádí ji na vytřásadlo. Pětistupňové vytřásadlo má 6 kláves. Aby došlo k dobrému oddělení zrna, je vrstva slámy na vytřasadlech čechrána aktivním prstovým čechračem. Velká délka kliky klikového hřídele pohonu čechrače zároveň umožňuje velkou průchodnost slámy nad vytřásadlem. Oddělené zrno prochází vytřásadlem na šikmou vynášecí desku. Na šikmou vynášecí desku navazuje dvojitý přepadový stupeň vystavený tlaku vzduchu od ventilátoru. Sítová skříň je klasické konstrukce s dvěma žaluziovými síty nad sebou. Zdrojem tlakového vzduchu je turbínový nebo lopatkový ventilátor. Podle zásady, že není potřeba vynalézat vynalezené, bylo u modelu Lexion převzato z předchozích řad vše, co se osvědčilo. Platí to jak pro koncepci mlátícího ústrojí APS tak i pro úspěšný systém čištění 3-D. Jde o dynamické vyrovnávání svahu. Horní síto vykonává kývavý pohyb směřující proti svahu. Síla a směr výkyvů závisí vždy na konkrétním sklonu svahu. Samotná sítová skříň se nepohybuje. Jak výrobce uvádí, výkonnost zůstává při jízdě do až 20%svahu nezměněna. U mlátiček bez vyrovnávání klesá výkonnost již při náklonu 10% o jednu třetinu.

Úprava slámy

Z vytřasadla přichází sláma do řezačky. Zde je rovnoměrně nakrátko rozřezána a rozfoukána ventilačním účinkem řezačky do strniště v celé šíři záběru žacího válu. Vestavěná řezačka slámy Claas je standardně vybavena příčným ostřím. Krátká řezanka a její rovnoměrné rozdělení po poli představují důležitou výhodu pro technologii rostlinné výroby. V tlusté vrstvě pořezané slámy by mohlo eventuelně vzniknout ohnisko množení drobných hlodavců, nehledě na problémy se zapravováním těchto rostlinných zbytků. Svodné plechy řezačky lze ovládat z kabiny stroje v případě, že obsluha chce reagovat na boční vítr či sklon svahu.
Důležitým prvkem, který se uplatní zejména při minimalizačních technologiích je rozmetadlo plev. To rozhazuje plevy a ostatní lehčí částice (kousky slámy, semena plevelů) po celé šířce záběru. Semena plevelů pak mohou rovnoměrně vzcházet a plevele se následně lépe likvidují.

Pohon a pojezd

U sklízecí mlátičky Lexion je vznětový motor umístěn na klasickém místě, tedy za zásobníkem zrna. Pohony jsou rozmístěny po obou stranách stroje. Konstrukčně tak bylo umožněno použití řemenic o větším průměru a zlepšila se i přístupnost k pohonům. V řadě Lexion používá Claas vznětových motorů s výkonem 182 až 313 koní (134 - 230 kW). A zde jedna poznámka z praxe. je velmi překvapivé jak je motor Lexionu tichý a to jak v kabině tak venku. V kabině tak motor není slyšet takřka vůbec a hluky, které obsluha slyší přicházejí převážně z mlátícího bubnu, hydropojezdu a pokud je v činnosti řezačka, pak zejména z ní..
Pojezd mlátičky je řešen hydrostaticky. Multifunkční páka sdružující ovládací prvky pojezdu i žacího válu je umístěna v pravé loketní opěrce. Pro nastavení rozsahu rychlostí slouží třístupňová převodovka s dvěma pracovními a jedním silničním převodovým stupněm. Při zařazení silničního převodového stupně se aktivuje omezovač otáček motoru, takže se mlátička může pohybovat maximální rychlostí 25 km/h.
Kromě hydrostatického pojezdu je Lexion vybaven i dvěma hydraulickými okruhy. Vysokotlaký okruh hydrauliky slouží především pro běžné zdvihové pohyby žacího ústrojí, přihaněče atd. Nízkotlaký okruh hydrauliky slouží ke spínání různých ovládacích a provozních funkcí. Jedná se o bezpečný a spolehlivý způsob, spínání probíhá měkce a je zabezpečeno i optimální napnutí řemenů. Všechny pohony mají snímače otáček a pokud otáčky poklesnou ihned se tento stav akusticky indikuje.
Brzdy jsou kotoučové a je bržděna pouze přední náprava. Parkovací brzda je rovněž kotoučová a ovládaná lankem.
Jako každý moderní stroj obsahuje i sklízecí mlátička Lexion celou řadu elektrických zařízení. Elektroinstalace je centrálně sdružena do skříňového rozvaděče. Zde jsou umístěny všechny elektrické a elektronické regulační a spínací prvky (většinou se jedná o relé a samozřejmě i pojistky. Zde je vhodné zmínit jednu maličkost a sice tester pojistek, který je přímo na rozvodné desce. Pokud vložíte pojistku do objímky a je průchodná, rozsvítí se zelená LED dioda.
Všechny kabelové rozvody jsou vedeny v ochranných pružných krytech. To je nutnost, neboť v případě sklízecí mlátičky je riziko případného zkratu a následného požáru mnohem vyšší. Navíc je pro mnoho přídavných zařízení elektroinstalace již při montáži připravena, takže vlastní instalace některých doplňků je o mnoho jednodušší. Jde o řešení, které používají i výrobci osobních automobilů, neboť elektrické svazky vedou mnohdy v nepřístupných místech a další přidávání vodičů je velmi pracné. Je připraveno také zapojení elektronického diagnostického přístroje CDS 3000.

Kabina

Kabina Lexionu představuje pracoviště, které může směle soupeřit s konkurencí. Co v ní najdeme? Když to vezmeme od podlahy, tak zcela vlevo je nožní pedál vysýpání zásobníku (opatřený ochranným krytem pro nechtěné spuštění vysypání). vysypání však lze aktivovat jen při zcela, nebo částečně vyklopeném vyprazňovacím šneku. Pokud je tento sklopen sepne se spínač a pohon vyprazdňovacího dopravníku nelze zapnout. Levou nohou se ovládá parkovací brzda, pravou brzda provozní. Volant je směrově stavitelný. Základem pro ovládání stroje je multifunkční joystick. Nejdná se však o klasickou páku tak jak ji známe. tento ovladač se vysouvá nebo zasouvá z loketní opěrky (mimochodem také výškově stavitelné). Pohybem vpřed se zrychluje vpřed pohybem vzad se zrychluje vzad, mezi pojezdem vpřed a vzad je neutrální poloha. Na hlavici ovládací páky (joysticku) je čtyřsměrné nastavování polohy přihaněče, pod ním kolébkový spínač zvedání a spouštění žacího válu, který obsahuje též funkci automatického dojezdu do přednastavené výšky strniště. Je zde i vypínání a zapínání přítlaku lišty na půdu – podle podmínek sklizně. Na hlavici joysticku jsou dále tlačítka ON a OFF pro rychlé zapínání a vypínání pohonu žacího válu. Při zvednutí žacího válu do určité výšky se automaticky vypíná počítadlo hektarů – tuto výšku lze nastavit podle toho jak vysoko je zvyklá obsluha vál zvedat.
V postranní konzole nalezneme kolébkové spínače vyklápění vyprazdňovacího dopravníku, vedle něj je otevírání krytů zásobníku, spínač pro naklápění celého žacího válu – ten nachází využití například při připojování žacího válu ve svahu, kdy není v příčně vyrovnán se sklízecí mlátičkou, reverzace vkládacího šneku, vypínání hydrauliky vyjma hydrauliky řízení (pro přejezdy – aby nedošlo k eventuelnímu náhlému zapnutí některého z pohonů), dále je zde ruční plyn a červené centrální tlačítko stop, které vyřadí z činnosti celou mlátičku.
Vpravo za postranní konzolou může být umístěn monitor zařízení pro tvorbu výnosových map – systému Agrocom. Pomocí něj lze nejen vytvářet výnosové mapy, ale slouží i pro fakturaci, kde se dokladuje sklizené množství a to jak v tunách, tak v hektarech, průměrná vlhkost zrna a sklizené množství zrna přepočtené na standardních 14 % vody. Je zde i výkonnost a to jak v t/ha, tak v ha/h i v t/h. Přičemž všechny údaje jsou vztaženy jak na jednotlivé pole tak i například na celou sezónu. Naměřené údaje se zaznamenávají na čipovou kartu PCMCIA, kterou lze přes čtecí zařízení použít v klasickém PC počítači a s příslušným softvarem zpracovat tak výnosové mapy. Na tuto kartu se také při zahájení zakázky nahrají čísla a názvy polí a jméno zákazníka.
Monitor palubního počítače poskytuje veškeré údaje, které potřebujete při provozu mlátičky. A to od servisních intervalů údržby, přes údaje o provozních hodnotách motoru a pohonů až po okamžitý výnos a ztráty. Nechybí zde například informace o zatížení motoru. Obvykle obsluha jezdí na 100 % zatížení, při zatížení nad 105 % se již zapíná varovná signalizace.

Pro ukázku je možné se podívat na dvě fotografie obrazovky CEBISU. Na první je automatické seřízení mlátičky pro oves. V levém sloupečku jsou zadané hodnoty, v pravém hodnoty skutečné. Většina z nich je 0, protože fotka byla pořízena za klidu stroje.
Druhá obrazovka je obvykle používána při jízdě. V levém horním rohu jsou údaje o podélném a příčném sklonu žacího válu. Protože i tato fotografie byla pořízena na mlátičce stojící v klidu, můžete vidět že je lišta zvednuta až takřka do horní polohy (začerněná oblast), horní šipka ukazuje nastavenou výšku strniště. V pravém horním rohu je grafické znázornění ztrát na sítech a vytřasadlech. pod nimi je řada údajů o sklizených hektarech, hektarové výkonnosti, hodinové výkonnosti a okamžitém výnosu v t/ha. V levém dolním rohu je šest výstražných kontrolek signalizujících poruchové stavy, nebo třeba i naplnění zásobníku. Dole uprostřed je pojezdová rychlost v km/h a otáčky mlátícího bubnu v min-1. Zcela vpravo je indikováno využití záběru, které nastavuje sama obsluha. To má význam při dosekávání klínů, kdy se nepracuje s plným záběrem lišty a docházelo by ke zkreslování údajů o sklizené ploše a výnosu. V našem případě měla pro počítadlo hektarů obsluha nastaveno 7,3 m záběr (-20 cm, které se obvykle nedosekávají) a žací lištu rozdělenou na pět částí – podle příček přihaněče).

Údržba

Protože jsme se chtěli seznámit ze sklízecí mlátičkou Claas Lexion co nejpodrobněji pustili jsme se do denní údržby. Údržbu jsme začali čištěním vzduchových filtrů. I když tato operace není uvedena v popisu denní údržby, obsluha mlátičky je zvyklá tento úkon provádět preventivně každý den. Přístup k dvěma filtrům klimatizace, stejně tak i k filtru sání motoru je dobrý. Filtr sání motoru je dvoustupňový, pravidelně se čistí jen vnější vložka. Po odklopení rotačního čističe směrem nahoru se lze celkem snadno dostat ke třem chladičům. Ty se dají postupně otevírat a foukat tak jeden po druhém. Jejich úhel otevření jednotlivých chladičů by však dle našeho názoru i názoru obsluhy mohl být větší. Tím by se přístup mezi jednotlivé chladiče značně zlepšil a pokud by bylo možné je ještě aretovat v otevřené poloze byla by i tato část údržby bezproblémová. Foukání chladičů neprovádí obsluha každý den, v tomto směru se řídí svou zkušeností a tak využili naší přítomnosti a nechali si chladič vyfoukat. Protože bylo všech náplní, které se kontrolují v motorovém prostoru, dostatek, mohl jsem se pustit do další práce.
Následovala ta část údržby, která je pro sklízecí mlátičky asi nejvíce charakteristická. Jde o mazání. Kdo z vás pracoval se sklízecí mlátičkou jistě nezapomněl na rána strávená z mazacím lisem v ruce. I u nového Claase musíte vzít mazací lis do ruky. Mazacích míst, která se mají mazat po 10 Mth, je ale jen několik. Přesto je podle obsluhy tento úkon velice důležitý. Nejen kvůli vlastnímu namazání důležitých míst ale také pro dobrou příležitost zkontrolovat si celý stroj. Na mlátičce nenajdete těžko přístupnou mazničku. Hůře přístupná místa mají vyvedena mazničky tak, aby se k nim obsluha dobře dostávala a taky aby byly vidět. Tak jak jsme si u nových strojů zvykli, i firma Claas má barevně označeny maznice podle počtu motohodin po kterých se má údržba provádět. To znamená že každý den mažete všechny žluté maznice, po padesáti motohodinách všechny modré a k tomu zase všechny žluté. Je to velice jednoduchý a přehledný systém.
To je k denní údržbě sklízecí mlátičky Claas Lexion vše. Styku s prachem se samozřejmě při této činnosti vyvarovat nedá. Způsob foukání chladiče při nastartovaném motoru, který nás obsluha naučila, sice zabránil obvyklým mrakům prachu, svou "dávku" jsem si ale užili dostatečně, zejména při čištění lapače kamenů. Při provádění údržby jsme nenarazili na vyloženě kritické místo, kde by bylo nutné provádět akrobatické výkony. Všechna místa jsou dostupná a to i díky hliníkovému žebříku, který slouží jako přístupová cesta do motorového prostoru a při provádění údržby se jednoduše sundá a zavěsí se kdekoli je třeba na připravené úchyty. Za tento nápad si, podle našeho názoru, firma Claas zaslouží pochvalu.

Vlastní ježdění

Přestože jsme neměli na ježdění celý den, ale jen asi 5 hodin, jisté poznatky jsme získali. Sklízel se stojatý porost ozimé pšenice s hektarovým výnosem okolo 6 t, podle údajů počítače CEBIS jsem se pohybovali okolo výkonnosti 4 ha/h, čemuž odpovídala pojezdová rychlost něco přes 6 km/h a využití výkonu motoru na hodnotě 100 %. Vlhkost zrna se pohybovala okolo 14 %. Celkově tedy byly podmínky pro sklizeň takřka optimální. Mlátička byla vybavena lištou s pracovním záběrem 7,5 m.
Před vjetím do porostu byla mlátička nejprve přestavěna z nastavení pro oves, který byl sklízen minulý den na pšenici. Přestavení probíhalo následovně. Na monitoru počítače se objevil sloupec hodnot, které se seřizují a jsou vhodné pro sklizeň ozimé pšenice. jednalo se zejména o otáčky mlátícího bubnu, mezeru mezi bubnem a košem, nastavení žaluziových sít, otáček ventilátoru a další hodnoty, které jsou patrné z fotografie obrazovky CEBISU. Poté se mlátička uvedla do chodu a ve vedlejším sloupci se objevily hodnoty aktuálně měřené. Po několika sekundách byly navolené i naměřené hodnoty shodné – mlátička se seřídila. Avšak technika ještě není úplně dokonalá, takže po najetí do porostu kombajnér některé hodnoty mírně upravil a to zejména s ohledem na vyšší vlhkost zrna na počátku sklizně (do porostu se vjíždělo po dešti z minulého dne). Zvýšil otáčky mlátícího bubnu i ventilátoru. Pak už jsme se řízení mohli ujmout my.
Řízení sklízecí mlátičky neklade větších nároků na schopnosti obsluhy, určitý cvik však musíte mít. Předně při záběru žací lišty 7,5 m se jakékoliv pootočení volantem ihned výrazně projeví a řízení je poměrně citlivé. Velmi citlivá a to až příliš je i páka pojezdu a tak v porostu i malé přesunutí celkem významně mění pojezdovou rychlost co to znamená při zahlcené mlátičce netřeba rozvádět. Stejně tak pokud budete vyprazdňovat zásobník do odvozového prostředku, budete chtít rychle popojet a prudce pákou trhnete 300 koní motoru s vámi pěkně škubne.
Ovládání žacího válu je příjemné. Zvedání a spouštění je logické dobře funguje i spouštění do přednastavené výšky strniště. Toto spouštění by však mohlo být rychlejší, neboť při vjíždění do porostu je nutné reagovat s poměrně velkým předstihem a pokud vám bude překážet sklizený řádek budete pravděpodobně nuceni zpomalit. Rychlost spouštění lze ale nastavit a takto ji měla přednastavenou obsluha, takže pro její potřeby byla vyhovující.
Jako podivné lze označit ovládání přihaněče, kde není kolébkový přepínač, ale jakási čtyřsměrně ovládaná kulička. Změna polohy přihaněče se nám proto nelíbila a stejně se vyjádřila i obsluha mlátičky. Jinak k ovládání nelze mít připomínek a stejně tak k indikovaným údajům. Monitor Cebisu vás totiž informuje snad o všem co se v mlátičce děje.
Výhled z kabiny je výborný a to jak dopředu tak na lištu. A ocenili jsme i kruhový stěrač, který považujeme za výhodnější než ten s kyvným ramenem, které pak překáží ve výhledu. S ohledem na výhled z kabiny je třeba zmínit i rozměrná zpětná zrcátka, díky kterým je vidět částečně i za kombajn a couvání je tak poměrně bezpečné. Kabina byla uvnitř přiměřeně tichá, komfortní byla i pneumatická sedačka a automatickým natavováním pružení podle hmotnosti řidiče.
Vyprazdňování zásobníku nečinilo větších problémů a to ani za jízdy, neboť mlátička byla vybavena o cca 1 m delším vyprazdňovacím dopravníkem než je standardní provedení. Vyprazdňování je rychlé. Výrobce udává 100 l/s, což je při zásobníku 9600 l teoretických 96 s s čímž by se dalo souhlasit. S ohledem na naplnění zásobníku jsou indikovány dva stavy. Jednak naplnění na hodnotu 70 % a pak 100 %. Při 70 % naplnění se také rozsvítí majáky. V praxi je toto řešení plně vyhovující.
Spokojeni jsme byli i s funkcí brzd, které se za jízdy po poli sice nevyužijí, neboť stačí vše ovládat je pákou hydrostatického pojezdu. Jiná situace je, když potřebujete mlátičku podržet na svahu při vysypávání, nebo při přejezdech po silnici.
Ačkoliv jsme to v praxi neprováděli, určitý čas si vyžaduje naučit se přepínat mezi jednotlivými menu CEBISU.

Vyjádření obsluhy

Sklízecí mlátičku Claas Lexion 460 v sezóně obsluhují Jaroslav Beran a Oldřich Klobása.
Jedná se o zkušené pracovníky a to je vždycky znát. Snad i proto se dle jejich slov zatím na kombajnu nevyskytly v podstatě žádné závady vyjma těch, které jsou způsobeny vniknutím cizích těles do vkládacího dopravníku a šikmého dopravníku. Takže veškeré opravy spočívaly ve výměně žabek a kosy, výměně prstů vkladače a latěk šikmého dopravníku. Za dva roky provozu si nevyžádal výměnu žádný řemen pohonu ani žádná součást hydraulického systému. Obsluha pěla na mlátičku chválu a dokonce když jsme se zeptali na nějaké nedostatky, zpočátku si nemohla na nic vzpomenout.
Ale přece jen něco. Na žacím válu by si zasloužily větší výdržnost použité plazy. Zde situaci vyřešili tak, že na plazy navařili navíc listová pera z Avie, čímž se jejich životnost zdvojnásobila. Stejně tak by mohly mít větší životnost i nože v řezačce. A lepší by mohl být i přístup k chladičům. Ty se ale nemusejí čistit denně, díky odsávání nečistot je stačí vyčistit jen jednou za týden. Na větší zátěž by také měly být dimenzovány závěsy přihaněče, neboť ty jsou stejné od záběru lišty 6 m a při záběru 7,5 na nich visí větší hmotnost přihaněče a na konci letošní sezóny jeden z nich zátěž nevydržel a prasknul.
Jinak byla obsluha s kombajnem velmi spokojena a to jak co se týče snadné údržby, dobrého ovládání i spolehlivosti.

Luboš Stehno, Miroslav Mikulič, Pavel Přidal

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down