23.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Desikace bramborové natě plamenem

Používání tepla k desikaci bramborové natě nebo jako prostředku k hubení plevelů není nové, ale Green Dragon Flaming věří, že má stroj, který je v současné době vhodný i pro velkoplošné použití. Podle provedených zkoušek v bramborovém porostu tato jednotka daleko předčí podobné dosud známé typy. Stroje v současné době používané jsou pomalé a jejich provoz drahý.

Používají se jen na omezeném prostoru a nejsou vhodné pro ošetřování velkých ploch.
Nejdůležitějšími díly systému Green Dragon jsou trysky dodané ze Spojných států a na které má nyní prodejní práva. V každé trysce jsou dvě trubičky, kterými proudí palivo. Jedna, která je uvnitř druhé slouží k zapalování paliva proudícího z trubičky o větším průměru. Kapalný propan nechytne dokud se neodpaří, to znamená, že se spaluje v určité vzdálenosti od trysek. Plamen a tedy i teplo proto působí nejúčinněji právě v ošetřovaném porostu kde působí nejefektivněji. Trysky jsou na nosném rámu o šířce 6 m rozmístěny v rozteči 30 cm. Teplota je 1000 °C. Účinek této teploty se zvyšuje tepelnými deflektory.
Palivo (propan) je v nádrži o objemu 1200 litrů. S jedinou náplní lze ošetřit až 5 hektarů porostu. Výkonnost je 5 ha. h-1 v závislosti na hustotě porostu. Zapalování se provádí přes elektronicky ovládaný ventil. Tuto činnost provádí řidič pomocí tyče připojené k přívodní hadici. Pak se zapálí plyn unikající z druhého potrubí. Používaný tlak je kolem 0,703 MPa. Náklady na palivo činí 45 GBP na hektar, zatímco na chemické přípravky 137 GBP/ha. Vedle úspory nákladů je tento systém efektivnější a za tři týdny po desikaci lze začít se sklizní.
Kromě desikace brambor lze systém využít rovněž k hubení plevelů – buď k meziřádkovému ošetření porostu nebo při předseťové přípravě půdy k omezení výskytu plevelů. V tom případě se používají různé typy hořáků. Letos na jaře byl tento systém použit v porostu brambor, kde asi 10 % brambor již vzešlo. Bylo dosaženo stejných výsledků při hubení plevelů jako při použití herbicidů.
Je ještě mnoho problémů, které se musí vyřešit. Selektivní aplikace tepla by se rovněž mohla rozšířit na další plodiny jako např. na kukuřici nebo cibuli ve vhodném růstovém stadiu, kdy plevele hynou a kulturní plodina přežívá.
Cena stroje Green Dragon Flaming o záběru 6 m je 17 200 GBP v závislosti na vybavení. Tato cena zahrnuje i náklady na proškolení řidiče.
Rozsáhlé pokusy vědeckých pracovníků Univerzity Göttingen ve spolupráci s KTBL v Dethlingenu prokázaly, že chemická desikace natě brambor není vhodná ze sucha. Pro výnos a kvalitu sklizně je nejpříznivější dosažení zralosti přirozenou, tj. fyziologickou cestou. Zemědělci jsou však často nuceni v ještě zelených, fyziologicky vysoce aktivních (a tím citlivých ke stresu) porostech brambor přistoupit k předčasnému ukončení vegetace, aby bylo dosaženo požadované kvality. V takových případech se mohou vyskytnout potíže – u nezralých hlíz dochází často k přerušení látkové výměny, což se vyskytuje tím spíše, čím dříve je nať zničena. Je třeba si uvědomit, že rostlině se tím navodí šok, který by se měl pokud možno co nejvíce zmírnit. Proto je důležité, aby se nať neodstraňovala při stresu rostlin ze sucha, nýbrž při dostatečné půdní vlhkosti a zásobení rostlin vodou. Po obdobích sucha se musí čekat tak dlouho, až je ornice po srážkách dostatečně provlhčená, deficit vody v rostlinách pomine a příznaky vadnutí zmizí. To zpravidla nenastává ihned po dešti, ale až po několika dnech od ukončení období sucha. Přípravky určené k desikaci natě (Reglone, Basta) se nesmějí aplikovat ani při vysokých denních teplotách, ani za intenzivního slunečního svitu. Postřiky by se měly provádět za mírného počasí, nejlépe ve večerních nebo časných ranních hodinách. Ranní postřiky mají tu výhodu, že rostliny jsou díky rose svěží. Také pokusy vědeckých pracovníků Univerzity Göttingen ve spolupráci s KTBL v Dethlingenu prokázaly, že pokud se přípravek aplikuje za sucha na zvadlé listy, musí se především u brambor, které nedosáhly plné fyziologické zralosti, počítat s příslušnou reakcí hlíz. Nevhodná aplikace přípravku Reglone může podporovat hnědnutí cévních svazků, v případě nesprávné aplikace přípravku Basta může docházet k nekrotizaci pupkové části hlíz.

Ze zahraničních materiálů zpracoval,
ing. Milan Šťastný, ÚZPI Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down