Díky bioplynu rozvíjí prvovýrobu

Bioplynovou stanici Závidkovice nedaleko Havlíčkova Brodu si postavila na zelené louce firma Energy produkt plus, s. r. o. (dříve Renergy, s. r. o.). Celková investice činila sedmedesát milionů korun, z toho čtyřicet jedna procent bylo uhrazeno z dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Bioplyn je spalován v kogeneračních jednotkách s elektrickým výkonem 620 kilowatů.

Bioplynová stanice stojí hned vedle areálu firmy Provem, a. s., a vůbec to není náhoda.

 

Výhodná spolupráce

Společnost Provem totiž provozuje velkovýkrmnou a porodnou prasat, což přináší i značnou produkci kejdy a problém s jejím skladováním a aplikací. Bioplynová stanice na podkladě dlouhodobé smlouvy kejdu odebírá a spolu s dalšími surovinami používá jako vstup do hlavního fermentoru. Partnerský podnik pak zpětně odebírá část tepla vyrobeného v kogenerační jednotce k vytápění svého výrobního areálu.

Díky této výhodné spolupráci chovatelé prasat nemusí řešit skladování kejdy a ročně ušetří více než milion korun za vytápění (dříve topili drahým propan butanem). Podle vyjádření zástupců Provemu by chov prasat bez „sousední“ bioplynové stanice v dnešní ekonomické situaci snad ani nemohli udržet.

Bioplynová stanice má na druhé straně zajištěn stabilní přísun části vstupní suroviny. Zpracovává ale i další vstupy. Jsou to produkty z asi 400 ha zemědělské půdy, které v současnosti obhospodařuje Agroprodukt plus, a. s., zemědělská společnost, provozovatel bioplynové stanice, chlévský hnůj z vlastní živočišné výroby, ale také suroviny nakupované od jiných zemědělských podniků – siláž, senáž, odpadní brambory, nekvalitní obilí a podobně.

Vznikající digestát je stabilizován, neprodukuje zápach a je výborným hnojivem. Provozovatel díky tomu podstatně omezil nákup minerálních hnojiv a aplikaci digestátu nabízí i jako službu jiným zemědělcům.

 

Finance na rozvoj

Elektrický výkon kogenerační jednotky je 620 kWe, tepelný výkon je 724 kWt. Předpoklad roční produkce elektrické energie je 5084 MWh, tepla 5869 MWh. Elektřinu z větší části podávají do veřejné sítě: Výkupní cena je nyní stanovena 4,12 Kč/kWh, a to po dobu nejméně dvaceti let s každoročním navyšováním o index průmyslové inflace.

Teplo z kogenerace se využívá zčásti pro vlastní potřebu bioplynové stanice, ale především k vytápění areálu partnerské velkovýkrmny prasat. Pro ještě lepší využití tepla produkovaného stanicí se připravuje instalace sušárny štěpků pro nábytkářský průmysl. Jde o speciální kontejnerové stacionární zařízení připojené pomocí flexibilního potrubí k chladicím ventilátorům fermentoru.

Bioplynová stanice je energeticky soběstačná a roční tržby za elektřinu letos překročí 20 milionů korun. Návratnost investice je tak méně jak pět let. Již nyní se ale připravuje rozšíření stanice na výkon až 990 kW. V okolí je totiž dostatek vstupních surovin, především travních senáží, odpadních brambor či méně kvalitního obilí. Pro zvýšení produkce bioplynu bude navíc instalováno zařízení na bioextruzi.

Podle slov ředitele a jednatele společnosti Energy produkt plus Radima Hrůzy si díky bioplynové stanici nyní může podnik dovolit platit i vysoké nájmy za zemědělskou půdu, investovat do nákupu vlastní půdy a do moderní techniky a dále tak rozvíjet zemědělskou prvovýrobu.

 

Klíčové informace:

– Významný podíl ze vstupů do bioplynová stanice Závidkovice tvoří prasečí kejda ze sousedních velkovýkrmen a porodny prasat.

– Majitel velkovýkrmen, firma Provem, nemusí řešit problém skladování kejdy a na podkladě smlouvy odbírá teplo z kogenerační jednotky.

– Provozovatel bioplynové stanice, společnost Energy produkt plus, může díky příjmu za vyrobenou elektřinu investovat do zemědělské prvovýroby.

(Zdroj: Energy produkt plus, s. r. o., www.renergy.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *