Do Ameriky za stroji John Deere

Koncem března tohoto roku jsem měl možnost navštívit některé z výrobních závodů firmy John Deere, nacházejících se na americkém kontinentě. Stalo se tak prostřednictvím pozvání výhradního dovozce těchto strojů do ČR – firmy STROM Praha a o některé postřehy z této návštěvy se s vámi rozdělím v tomto článku.

Co jsem mohl vidět? Jednak administrativní centrum firmy Deere&Company a dále tři výrobní závody. Jednak motorárnu a montážní závod na výrobu traktorů (obě továrny jsou poblíž Waterloo – stát Iowa) a dále výrobní závod jehož brány opouštějí sklízecí mlátičky. Ten se nachází poblíž města Moline (stát Illinois).

Administrativní centrum uprostřed přírody

Nedaleko od Moline, v idylickém prostředí uprostřed přírody, je skryto administrativní centrum společnosti Deere&Company. Architektonicky zajímavá stavba se spoustou železa (většina kovové konstrukce je vně budovy), je typickým kancelářským pracovištěm (a nijak malým – pracuje zde 1300 zaměstnanců).
Rozlehlé kanceláře, rozdělené na jednotlivé kóje jen nízkými papírovými stěnami – typický americký styl. Přece jen však nějaká zvláštnost. Ve střední části budovy je zahrada s jídelnou, takže ti kdo vyjdou z kanceláře jsou hned v zahradě, kde mohou poobědvat – vypadá to velice příjemně.

Výroba sklízecích mlátiček

Továrna na výrobu sklízecích mlátiček se nachází poblíž zmiňovaného Moline, na veletoku Missisipi. Pro čtenáře bude jistě zajímavé, že tato oblast je s výrobou sklízecích mlátiček spjatá a hned vedle má výrobní závod na kombajny také firma Case IH.
Továrna zaměstnává 2 057 pracovníků a v současné době se zde vyrábí sedm základních modelů kombajnů. Všechny jsou s tangenciálním mlátícím ústrojím, liší se systémy separace. Jednak jsou to klasické vytřasadlové mlátičky, dále typ CTS (se dvěma rotačními separátory) a model STS (s jedním rotačním separátorem). Posledně zmiňovanou skupinu mlátiček na evropském trhu nenajdete, prodává se především V Severní a Jižní Americe, Africe a Austrálii. Důvodem je především to, že Evropa má stále nejraději klasické mlátičky s vytřasadly, které nepoškozují slámu.

Jak se vyrábějí nejvýkonnější traktory John Deere?

Nejvýkonnější traktory John Deere se vyrábějí ve Waterloo. Asi víte, že se jedná o řady 7010, 8010 a kloubové traktory řady 9000. Traktory zde vyráběné jsou určeny jak pro americký tak pro evropský trh a specifikace těchto kontinentů jsou zřejmé. Například se jedná o šířku strojů, která je v Evropě více omezena.
Montážní linky pro řady 7010 a 8010 mají jednu zajímavost. Zatímco v ostatních montážních provozech se montované díly na linku dodávají z obou stran, zde se dodávají i shora. Jedná se o kabiny, které se předem montují v oddělené časti haly a pak pomalu putují zavěšeny u stropu až nad místo montáže, kde se spustí dolů a posadí na traktor. Montáž kabin musí proto být synchronizovaná s montáží traktorů.
Montážní linka se pohybuje rychlostí 1 m za minutu a bez přerušení. A tak například nasazení zmiňované kabiny trvá asi 2,5 minuty (provádí jej 6 lidí a linka z tu dobu popojede o 2,5 m), nasazení pojezdového kola zabere 20 sekund. Celý traktor řady 7010 se zkompletuje za 12 minut, řady 8010 za 15 minut!
Některé drobné montované díly jsou k dispozici na skladě neustále, větší celky jako například motory se dodávají každý večer tak, aby byla k dispozici celá várka na příští den. Dílů je přitom v sortimentu nemalé množství. Jen na kabině je jich asi 2400, na celém traktoru asi 22 tisíc a celý traktor je propojen elektrickými kabely o celkové délce přes 100 m.
Kromě montážních linek je tomto závodě soustředěna i výroba některých dílů. A také lakovna. Sváření je povětšinou v lidských rukou, naproti tomu měření, a vyhodnocování dat to je ten pravý úkol pro počítač. A co jiného měřit v továrně na traktory než hotový traktor. Na tomto úkolu se podílejí 4 počítače, které traktor nejen proměří, ale i seřídí. Samozřejmě pouze ty funkce, které jdou nastavovat elektronicky.

Motorárně vévodí automaty

Zatímco konečná montáž je v lidských rukou, v motorárně mnoho pracovníků nenajdeme. Je to tu samý automat. Stojí v řadě za sebou s neúprosnou pravidelností a vysokou přesností obrábějí jednotlivé díly, které si mezi sebou podávají. Nemají potřebu poklábosit se sousedním automatem, nechce se jim na záchod, nebolí je ruce, nemyslí na něco jiného. Zkrátka lidský faktor je zde omezen na minimum.
Jistě některé operace musí provádět člověk, ale není nich mnoho a jedná se především o konečnou kompletaci (montáž startéru, alternátoru, filtrů čerpadla, trysek a podobné úkony).
Veškeré obrábění mají v „rukou“ automaty. Současně vrtají a řežou závity, opracovávají kompletně celé bloky i hlavy válců. A protože ani ty nejsou dokonalé, jejich práce se ještě měří a to za pomoci laseru, který kontroluje rozměry obráběných dílů. Automaty však neslouží pouze k obrábění, ale i k montáži. Například 26 šroubů na hlavě válců dotáhne stroj za 25 sekund a pochopitelně na nastavený utahovací moment.

Jistota je jistota

Počítače jsou i zde bezesporu důležité, takže mají vlastní napájení pro případ výpadku elektrické energie – jistota je jistota. Jinou jistotou je to, že všechny díly pocházejí minimálně od dvou dodavatelů, aby se výroba nezastavila v případě, že se jeden dodavatel dostane do potíží. Všechny motory se kontrolují za chodu a před expedicí si natočí něco málo motohodin.
Kontrole podléhají i dílčí komponenty jako jsou ojnice, které se testují na praskliny, lapují a vyvažují staticky i dynamicky.
Motorárna má i vlastní nástrojárnu na výrobu nářadí, zaměstnává 700 lidí a požadavky na jejich kvalifikaci jsou pochopitelně vyšší než například na montážní lince. Požaduje se vzdělání technického směru.

Úspěšný rozvoj

Firma John Deere je v současné době druhým největším výrobcem zemědělských strojů z celosvětového měřítka. Zemědělské stroje přitom v jejím sortimentu představují 45 % podíl (dominují traktory a sklízecí mlátičky).
Po celém světě má nyní JD 16 výrobních závodů vyrábějících pouze zemědělské stroje (USA, Evropa, Afrika, Střední východ). Přičemž jejich počet podstatně vzrost v posledních 10 letech. Zatímco v roce 1990 byly například jen tři továrny na výrobu traktorů, v roce 2000 již bylo těchto továren osm.
Největšími evropskými odběrateli strojů JD jsou Velká Británie (29 % trhu), dále Francie, Španělsko, Itálie, Německo (20,6 % trhu). JD je v dovozu traktorů úspěšný i v ČR. Evropa (myšleno EU) představuje pro tuto americkou značku velký potenciál. V roce 2000 zde ovládala 15 % trhu, přičemž v letech 1992 až 1998 ve střední Evropě zdvojnásobila své prodeje, a v plánu do roku 2005 má další zdvojnásobení prodejů.
Jestli se jí to podaří to uvidíme v následujících letech.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *