Dobré nápady jednoho farmáře

Sortiment společnosti Claydon představila na výstavě Techagro společnost Toko Agri a. s., která žlutočerné stroje z Velké Británie zastupuje v České republice. V nabídce je široké portfolio zajímavých strojů i technologií pro zpracování půdy a setí.

Společnost Claydon byla založena v roce 1980 a od té doby se drží na vlně moderních a pokrokových technologií. Prvním produktem bylo zařízení Yield-o-Meter sloužící k monitorování sklizně obilí přímo ve sklízecích mlátičkách. Součástí byl dokonce již tehdy monitor, na kterém mohla obsluha stroje zobrazovat základní parametry sklizně. Claydon Yield-o-Meter nebyl jediným vynálezem Jefferyho Claydona, který stál na počátku technologie, jež se stala trendem budoucnosti. Už v roce 2002 zkoušel Jeffery Claydon na své farmě jako jeden z prvních technologii pásového zpracování půdy a setí. Tuto technologii si patentoval a založil celé výrobní portfolio strojů na zpracování půdy a setí. Jde o technologii, kdy je půda zpracovávána v pruzích ve směru řádků vysévané plodiny a do těchto pruhů je následně zaseto. Její výhodou je jednak ochrana půdy, protože mezi zpracovanými pruhy je ponechán materiál z posklizňových zbytků, jednak ve zlepšení půdních podmínek pro rostliny ve zpracovávaných řádcích, dále v uložení hnojiva, které lze snadno aplikovat do blízkosti kořenů a v neposlední řadě i v možnosti časnějšího zasetí a ušetření několika pracovních operací a tím pádem i nějaké té koruny. Společnost Claydon rovnou spojila stroj pro zpracování půdy a setí a vznikl tak secí stroj V Drill. I když je v sortimentu stálicí, za 16 let své existence byl samozřejmě zdokonalován a vznikly další varianty tohoto stroje.
Vystavený exponát

Jednou z nich byl vystavený stroj Hybrid Drill, který lze použít jak na strniště pro přímé setí, tak do zpracované půdy a navíc nabízí i přihnojení. Nejdříve byli k dispozici jen nesené verze, avšak v současném portfoliu najdeme jednak nesené stroje Hybrid Drill s pracovními záběry 3; 4; 4,8 a 6 m, jednak tažené stroje s pracovními záběry 4; 6 a 8 m.
Práci začínají přední radlice, které si nechala společnost Claydon patentovat. Ty jsou rozmístěné do dvou řad a za každou z nich následuje secí jednotka. Právě tento design dává stroji dobrou průchodnost i na pozemcích s velkým množstvím posklizňových zbytků. Kola podvozku, na kterých se nastavuje hloubka setí, se pohybují po nezpracované půdě a zajišťují tak udržení přesné hloubky po celou dobu setí. Dále přichází na řadu secí ústrojí, které tvoří radlička se secí botkou. Secí ústrojí se vyznačuje variabilitou a to díky různým verzím radličky a botky. Práci zakončují přítlačná kola nebo smyková lišta nebo zavlačovač, přičemž všechna tato nářadí je možné kombinovat.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *