Dokonale kopíruje a ukládá osivo

Společnost BEDNAR FMT působí na trhu se zemědělskou technikou bezmála dvacet let. Výrazným milníkem v její historii bylo rozšíření produktového sortimentu o secí stroje. Důvodem jejich vývoje byla především snaha nabídnout zemědělcům kompletní technologické linky pro zakládání porostů kulturních plodin do řádků. Z celé agrotechniky je právě setí tou nejdůležitější pracovní operací. Zakládání nového porostu – nové úrody, rozhoduje o výsledném zisku.

Vývoji modelové řady secích strojů Omega bylo věnováno velké úsilí. Díky výsledkům dlouholetého vývoje konstrukčního oddělení se stal strojem splňujícím náročné požadavky českých i světových zemědělců.

Kompaktní secí kombinace

Secí stroje Omega jsou navrženy pro univerzální využití jak v minimalizační, tak i konvenční technologii zpracování půdy. Základem je osvědčený koncept kompaktních secích kombinací sjednocující více pracovních operací. Přípravu půdy zajišťuje sekce párově uložených disků o průměru 520 mm (Twin-Disc systém). Středový pneumatikový pěch má offsetové uspořádání (snižující tahový odpor) pro celkovou konsolidaci půdy před setím a secí botky jsou s meziřádkovou roztečí 12,5 cm, případně 16,5 cm.

Oproti klasickému modelu Omega OO nabízí provedení Omega OO_Ferti dělený dvoukomorový přetlakový zásobník a aplikační botky pro uložení granulových minerálních hnojiv. Oba typy umožňují pohodlnou kalibraci výsevku v zadní části stroje a snadné vyprázdnění zbytků osiva.

Přesné uložení osiva

O přesné uložení osiva v celém pracovním záběru se stará Systém PSP (Precise Seed Placement). Ten je tvořen paralelogramem, který udržuje dvoudiskové secí botky v konstantní secí hloubce i na zvlněném pozemku. Přesnost výsevu secí botky a ideální kopírování půdního povrchu podporují opěrná kolečka z pryže. Přítlak na výsevní botky (až 120 kg) je možné nastavit centrálně-hydraulicky z pohodlí kabiny traktoru. Oba disky botky jsou uloženy s přesahem, což zaručuje, že i při značném opotřebení tvarují výsevní rýhu čistě.

Pro docílení ještě důslednější přípravy před setím lze stroj doplnit volitelným příslušenstvím v podobě celozáběrového pěchu se šípovým vzorkem – Front-Packerem. Pěch se uplatní nejlépe v bezorebené technologii zpracování půdy. U varianty konvenční technologie je vhodnější volit příslušenství přední páskový smyk Crushbar.

Coulterová sekce na jaro a léto

Významnou inovací pro secí stroje Omega je rozšiřující výbava v podobě coulterové sekce. Jedná se o offsetově uspořádanou řadu coulterových disků se samočisticím efektem zařazených za přední diskovou sekci. Využití této sekce je zejména na těžkých půdách během jarního a letního setí.

Při jarním setí pracuje secí stroj pouze se zahloubenou coulterovou sekcí tak, aby nedocházelo k vynášení a zbytečnému míchání půdy přední diskovou sekcí (obrázek 2). Naopak, při setí řepky pracují obě sekce (coulterová i disková) tak, aby došlo k ideálnímu rozdrcení hrud a připravení ideálních podmínek pro setí (obrázek 3).

Ing. Lešek Podhorský

BEDNAR FMT s. r. o.

Foto:

Secí stroj Omega OO s coulterovou sekcí se nabízí v pracovních záběrech 3, 4 a 6 metrů

Práce secího stroje s coulterovou sekcí na jaře

Práce secího stroje s coulterovou sekcí v létě       Foto archiv firmy

Přesné uložení osiva v celé šířce záběru stroje díky systému PSP (Precise Seed Placement)  Foto archiv firmy

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *