Dostaveníčko v Zádveřicích

Firma Unimarco je v naší republice velmi známá jako importér postřikovačů Hardi, které tvoří významný segment u nás prodávané aplikační techniky. Ale nejen tyto stroje jsou v její nabídce. Sortiment doplňují rozmetadla minerálních hnojiv Bredal a půdozpracující technika Agrisem.

Pro všechny výše uvedené značky je Unimarco výhradním dovozcem. V sortimentu nabízí i další techniku, jejíž prodej je ale regionální. Budeme se tedy věnovat třem dominantním značkám, jež byly k vidění na tradičních Dnech otevřených dveří, které se na sklonku minulého roku konaly v sídle firmy v Zádveřicích u Zlína.

Malé, nebo velké

Současná recese hospodářství dopadá i na prodejce zemědělské techniky. U firmy Unimarco se prodeje sice nezastavily, ale pokles oproti minulým letům je znát a současní zákazníci si více vybírají stroj do konkrétních podmínek. Z tohoto důvodu se například v postřikovačích prodávají dva extrémy, buďto největší samojízdné postřikovače Alpha určené pro velké podniky a služby, u nichž se díky velkému počtu obdělaných hektarů pořizovací investice v přiměřeně krátké době vrátí. A pak je tu druhý extrém a to jsou menší zemědělci, kteří si kupují tažené postřikovače Ranger, jejichž největší předností je příznivá pořizovací cena. To však neznamená, že postřikovače Ranger reprezentuje jen nádrž, čerpadlo a ramena. Ač jde o cenově výhodný produkt, jsou již vybaveny komfortními prvky typu odpružení a hydraulického skládání ramen, proplachovací nádrže, v základu nechybí ani počítač pro nastavení a udržování aplikované dávky. A samozřejmě, použité konstrukční materiály i komponenty jsou obdobné jako na vyšších modelových řadách Navigator a Commander. Postřikovače Ranger jsou limitovány velikostí nádrže 2500 litrů a nejčastěji dodávány s rameny o záběru 18 metrů.
U samojízdných postřikovačů je provedení Alphy nejčastěji žádáno ve výbavě s nádrží o objemu 4100 litrů a s rameny o záběru 24 metrů doplněné systémem podpory vzduchu Twin Force. Tyto stroje se prodávají ve velmi dobré výbavě, takže kromě zmíněné podpory vzduchu je obvyklá též satelitní navigace, automatické uzavírání sekcí při přejezdu na již ošetřené ploše a další možnosti tzv. „inteligentních“ funkcí. Všechny tyto systémy pak slouží k minimalizaci ztrátových časů a úsporám chemických látek, je tedy jednak možné snížit dávky účinných látek v litrech na hektar a zároveň jsou pesticidy ušetřeny díky přesné aplikaci.

Pro aplikaci síranu

Na rozdíl od postřikovačů Hardi, kde se nejvíce prodávají stroje ze začátku a konce sortimentu u rozmetadel Bredal se prodává především střed nabídky, tedy nejčastěji model K 65 s kapacitou zásobníku 6500 litrů v základní výbavě, nebo K 85 (8600 litrů) s plnou výbavou.
Zde se střetávají dva pohledy a to zda je nutná vyšší výbava či nikoliv. Ve standardním provedení stroje je mechanicky poháněné odvalovací kolo, které umožňuje nastavení aplikované dávky v závislosti na pojezdové rychlosti. U vyšší výbavy je systém dávkování řízen pomocí počítače, kdy je rozmetadlo vybaveno hydraulickým posuvem pásu s elektronickým řízením a hmotnostními čidly, která zajišťují stabilní aplikovanou dávku při různé pojezdové rychlosti a také měří aktuální stav hnojiva v zásobníku.
U modelových řad K 85 a K 135 (16000litrů) lze rozmetadlo dovybavit šnekovým aplikátorem se záběrem 12 m, umožňujícím bezproblémovou aplikaci mletého vápence a práškových hnojiv. Šnekový dopravník dále zabezpečuje rovnoměrnou aplikaci krystalického síranu amonného, jehož aplikace kotoučovými odstředivými rozmetadly je problematická s ohledem na rovnoměrnost a šířku záběru. Přitom síran amonný je koncentrované a levné dusíkaté hnojivo, jehož použití je pro zemědělce velmi efektivní.

Bezorebné zpracování

Třetí značkou, které je společnost Unimarco importérem, je technika francouzského výrobce zemědělských strojů, firmy Agrisem International. Z jejího sortimentu jsou zákazníky velmi žádány hloubkové kypřiče Cultiplow a to buď samostatně, nebo v různých sestavách. Díky konstrukci a osazení podrývacích desek dochází k nadzvednutí půdy bez nežádoucího efektu uhlazení. Nadzvednutí půdy se děje v celé šířce pracovního záběru rovnoměrně a ve stejné hloubce. Přitom však nedochází k porušení kapilarity ani změně struktury v horní vrstvě půdy. Tím je zajištěno provzdušnění půdy, udržení půdní vlhkosti a jímání srážkových vod.
V kombinaci s dalšími stroji z produktové nabídky Agrisem pak může hloubkové kypření nahradit několik tradičních operací při zpracování půdy a tím výrazně ovlivnit ekonomiku celé půdozpracující linky. Stroje Agrisem lze mezi sebou kombinovat a vytvářet různé agregace. Dle účelu nasazení stroje lze měnit pořadí jednotlivých pracovních nástrojů podle toho, v jaké půdě se stroj pohybuje a zda je třeba zapravovat posklizňové zbytky či organická hnojiva. Hloubkové kypřiče lze tedy kombinovat s talířovými sekcemi ve volitelném pořadí a také se secím strojem, kdy je osivo ukládáno do pruhů na široko za první řadu talířů a půdou od druhé řady je pak zahnuto. Protože secí trubky nejsou v kontaktu se zeminou, jsou minimalizovány provozní náklady na opotřebitelné náhradní díly, potřeba tažné síly je nižší a je možné provádět výsev i při rychlostech až 20 km/h. Secí stroje mohou být také používány jako samostatné talířové podmítače – jde v podstatě o dva stroje v jednom.
Pozoruhodným strojem, který byl v areálu firmy také vystaven je dvanáctimetrový těžký talířový podmítač, který je určen pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory. Je sestaven ze tří podmítačů, které mohou pracovat i samostatně. Jeden má pracovní záběrem 6 m a zbylé dva tři metry. Díky vysokým pracovním rychlostem a záběru je jeho denní výkonnost značná.

Dost času na plánování

Dny otevřených dveří mají u firmy Unimarco již dlouholetou tradici. Prosincový termín je obdobím klidu polních prací a proto je dostatek času na úvahy o nákupu techniky pro aplikaci hnojiv, postřikovačích i secích strojích. A do jara pak lze tyto stroje i dodat. Tedy zejména těm, kteří se rozhodují s větším předstihem. Bohužel jich je stále menšina a tak hlavní nápor prodejů přijde stejně na jaře, těsně před vypuknutím polních prací a nebo v jejich průběhu, kdy některé stroje doslouží a bude se rychle hledat náhrada.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *