18.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dovoz a vývoz techniky je již jednoduší

Liberalizace mezinárodních a českých technických předpisů o zkoušení strojů přispěla k tomu, že vývoz zemědělské mechanizace do Evropské unie i dovoz do České republiky se podstatně zjednodušil. Jaká opatření je výrobce nebo dovozce povinen před uvedením výrobku na trh provést, jsme se dozvěděli od ředitele Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů Ing. Josefa Šenka, CSc.

Změny v legislativě přinesly několik změn v posuzování bezpečnosti strojů. Zodpovědnost za bezpečnost daného výrobku nenese již od roku 1997 stát, ale přímo jeho výrobce, resp. jeho importér. Výrobce nebo dovozce je povinen před uvedením produktu na trh prodělat určité procedury, které se na daný typ mechanismu vztahují, aby prokázal jeho bezpečnost.
Další změnou je možnost, aby výrobce či dovozce prováděl některé požadované procedury sám – pokud je k tomu samozřejmě vybaven. Pouze u menší části výrobků je povinen požádat tzv. autorizovanou osobu o provedení předepsaných úkonů, zkoušek,posouzení a vydání příslušného dokumentu-certifikátu. Pro tuto činnost má od státu, resp. od ministerstva dopravy a spojů pověření i Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů. Všechny ostatní procedury je SZZPLS schopna realizovat, ale provádí je pouze tehdy, pokud si je zákazník objedná. Jedná se tedy o službu, kterou poskytuje.
Velice důležitým bodem pro dovozce, ale i výrobce bylo schválení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), který vstoupil v platnost počátkem července. Díky tomuto protokolu může dovozce stroje uvést výrobek na trh u nás nebo v jakékoli zemi EU bez provádění dalších procedur (vyjma národních specifik souvisejících s legislativou užívání výrobku na konkrétním místě), pokud jej má již jednou řádně uveden na trh v některé ze zemí, pro které zmíněný protokol platí.(tedy i v ČR).Národními specifiky se v tomto případě rozumí některé rozdílnosti v právních předpisech,normách, např. max.limity škodlivin, povolovací procedury regionálních úřadů apod.
Stejná situace panuje i mezi autorizovanými osobami, které mohou své služby nabízet komukoli z okruhu zemí EU, pro které protokol bez výjimky platí.
Lze se oprávněně domnívat, že celá řada dodavatelů uvádí na trh stroje, které neprošly předepsanými procedurami,resp. že procedury a zejména jejich předepsané výsledky neodpovídají požadavkům. V řadě případů díky nevědomosti, ale někdy i zcela vědomě. Dosahují tím úspory času, protože zkoušení zabere určitou dobu, ale i úspory financí a z toho vyplývající konkurenční výhody vůči jiným podnikatelům.
Kontrolou splnění předepsaných skutečností se na českém trhu zabývá Česká obchodní inspekce, která může udělit znatelné pokuty. V zemích EU existují podobné kontrolní orgány. Jejich negativní zjištění u českých výrobků mohou mít pro výrobce ještě další neblahé následky. Výhody nové legislativy jsou tedy vyváženy podstatným nárůstem odpovědnosti českých výrobců a recipročně i dovozců do ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down