DPF, EGR, SCR, kdo se v tom má vyznat …

Systémy snižování emisí u traktorových motorů se vyvíjejí od roku 1996, kdy byly zavedeny první evropské normy EurEST, označované jako stupně neboli Stage (I.–IV.). Poslední stupeň IV. začal platit od roku 2014. Se zpřísňováním emisních limitů bohužel končí období jednoduchých motorů s mechanicky řízenou vstřikovací soustavou. Nové motory musí být vybaveny elektronicky řízeným Common Railem a doplňkovými „zábranami“ pro emise: např. v podobě EGR – recirkulace výfukových plynů, CEGR – recirkulace s chlazením, DPF (filtr pevných částic), DOC (diesel oxidační katalyzátor), SRC (selektivní katalytická redukce se vstřikováním AdBlue). Obvykle se používají kombinace výše uvedených systémů a v extrémním případě jsou motory vybaveny všemi těmito systémy najednou. Systémy snižování emisí výrazně ovlivňují cenu i složitost konstrukce motorů, pro udržení čistoty životního prostředí jsou však nezbytné.

Například motory Zetor jsou pro plnění normy Stage IIIB vybaveny EGR ventilem a DPF s integrovaným katalyzátorem DOC. Výfukové plyny procházejí přes DOC a filtr pevných částic a na základě kontaktu s povrchovou vrstvou katalyzátoru DOC se z části přeměňují na neškodné látky (oxid uhličitý a vodu). Během provozu motoru jsou v kanálcích DPF zachyceny pevné částice a za určitou dobu provozu dojde k naplnění filtru a je vyžadován proces zvaný regenerace. Ta probíhá automaticky vypálením při dosažení kritické teploty výfukových plynů (nad 250 °C).

Traktory v emisní normě Stage IV. již musí pro splnění tohoto vyššího emisního stupně být doplněny i úpravou spalin pomocí vodného roztoku močoviny (AD Blue ).

 Jak zvýšit teplotu spalin

 Vyšší teploty spalin se dosáhne nejlépe provozem traktoru při plném zatížení (odběrem maximálního výkonu, nikoliv však pouze zvýšenými otáčkami). Jízdou v plném výkonu je filtr regenerován, saze jsou spáleny a filtr je tak vyčištěn. Plným výkonem se rozumí orba, předseťová příprava a další práce s využitím zvýšeného výkonu motoru přes kola, vývodový hřídel nebo v nejlepším případě kombinací obou přenosů točivého momentu.

Při nedodržení popisovaného postupu hrozí zanesení filtru a omezení jeho činnosti. V případě menšího znečištění filtru je možné jej vyčistit tlakovým vzduchem. V případě ucpání filtru je nutno zajistit regeneraci ve specializované firmě pověřené výrobcem filtrů. Provoz se zaneseným filtrem může zapříčinit poškození motoru  (např. přehřátí, zničení filtru atd.). U některých modelů traktorů Zetor informuje řidiče o vhodném provozu, který je příznivý pro regeneraci filtru částic, zelená kontrolka na přístrojové desce.

 Systém SCR nastupuje

 Pro splnění dalšího stupně normy (Stage IV.) se přechází i u zmíněných motorů Zetor  na elektronicky řízené vstřikování a vstřikování močoviny (AdBlue). Vzhledem k nákladům na technické řešení začíná Zetor pro některé typy traktorů využívat též nízkoemisní motory světového výrobce Deutz.

Filtry pevných částic představují pro průchod výfukových plynů překážku, motory je nutno ladit na vyšší výkon. Další vývojovou etapou je proto širší použití systému s likvidací emisí až ve výfukové soustavě s použitím již zmíněné technologie vstřikování močoviny (obchodní název AD Blue).

Filtry DPF i další systémy pro snižování emisí jsou složitými zařízeními, která vyžadují pravidelný servisní dohled, věnujte jim náležitou pozornost.

 

Ing. Alois Mitrenga, ředitel MITRENGA a. s., soudní znalec v oboru traktorů a zemědělských strojů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *