Dva pohledy na nekonvenční modely

V poslední době roste mezi zemědělci zájem o nekonvenční sklízecí mlátičky John Deere, ať již modelovou řadu CTS 9780 nebo STS 9880. Podle výrobce jsou tyto stroje určeny zemědělcům, kteří vyžadují špičkový výkon, maximální rychlost sklizně, šetrný výmlat a dokonalou čistotu. Zajímalo nás, zda se s tímto názorem ztotožňují i prodejci a uživatelé. Proto jsme oslovili Romana Novotného, manažera společnosti Strom Praha, která je výhradním dovozcem techniky John Deere do České republiky a Libora Vavřinku z HNG, s. r. o., Bukovina, jenž má s oběma stroji bohaté zkušenosti.

Přestože oba modely mají odlišné technologie mlácení, stejně jako některé konvenční stroje mohou využívat různé systémy, které maximálně omezují vliv obsluhy na optimalizaci provozu. Jde především o systém automatického nastavení HarvestSmart, který průběžně nastavuje pojezdovou rychlost stroje v závislosti na požadovaném výkonu nebo ztrátách. Společně se systémy AutoTrac (automatické navádění) a HeaderTrak (udržuje stejnou výšku strniště) umožňuje obsluze plně se věnovat kontrole sklizně, zatímco řídicí systémy zajišťují vedení stroje a plný výkon při optimální spotřebě pohonných hmot.

Model CTS z pohledu prodejce
Sklízecí mlátička CTS 9780, letos s označením „i“ (inteligentní), má klasické bubnové mláticí ústrojí doplněné dvěma separačními rotory. Široký mláticí buben o průměru 660 mm zaručuje velkou kapacitu a jemné mlácení, mláticí koš pak umožňuje rychlou separaci a souvislý přechod hmoty k podávacímu bubnu. Ten zajišťuje plynulý tok i vlhkého materiálu k prstovým separátorům. Jejich masivní prsty účinně pročesávají hmotu, z níž se uvolňuje zaklíněné zrno a sklízený porost se sekundárně domlacuje. Díky excentrickému umístění rotoru se materiál uvolňuje v horní části skříně a v dolní části dochází ke stlačování a tím i intenzivní separaci.
„Vzhledem k této koncepci je mlátička schopna pracovat s menšími otáčkami na mláticím ústrojí a s větší vzdáleností mezi košem a bubnem, neboť prstové rotory aktivně separují zrno nejen pomocí gravitace, ale také odstředivé síly,“ vysvětlil týdeníku Zemědělec Roman Novotný. „Takový výmlat je šetrný a kvalita zrna za všech podmínek sklizně je velmi vysoká. Technologie CTS založená na principu „táhnout a uvolnit“ je také zárukou vynikající manipulace s materiálem i v mokrých podmínkách. Mlátičkou CTS lze sklízet od brzkého rána až do pozdního večera, čímž se prodlužuje sklizňový den a tím i zvyšuje výkon. Hodinový výkon od 3,5 do 4,5 hektaru za umožňuje 375 koní pod kapotou. Uživatelé ocení i obrovský zásobník o objemu 10 000 l a vysoce účinné čisticí ústrojí Quadra-Flo. Sklízecí mlátičku CTS 9780i si oblíbili zemědělci, kteří požadují velký výkon i za vlhkých sklizňových podmínek a vysokou kvalitu zrna. Je vhodná zejména pro osiváře a pěstitele sladovnického ječmene.“

Model CTS z pohledu obsluhy
Pozitivně se k mláticímu ústrojí vyjádřil i L. Vavřinka. Podle něj je snadno seřiditelné pro veškeré plodiny, vysoce účinné a co je důležité, minimálně poškozuje zrno. „Jen tak mimochodem, u mlátičky, která má sklizeno asi 5000 hektarů, máme ještě originální mlatky,“ říká kombajnér a pokračuje. „Rotační separátory jsou geniálně vyřešené jak z pohledu funkčnosti, tak i údržby a oprav. Stačí vzadu otevřít víko, zatočit klikou a celý mechanismus vyjede do volného prostoru. Bezkonkurenční je i čištění, ať se sklízí jakákoli plodina včetně ječmene, vždy lze dosáhnout vysoké čistoty, přitom všechna síta jsou elektricky seřiditelná z kabiny. Pro správné nastavení je velmi užitečná laserová kontrola výmlatu. Díky ní a přesným ztrátoměrům je velmi snadné a rychlé stroj nastavit na maximální výkon a čistotu, navíc ji v průběhu dne kontrolovat a měnit podle změněných podmínek bez nutnosti vstávat ze sedadla.“
Vzhledem k navýšení výkonu motoru při vysýpání je prý bezproblémové i vyprazdňování zásobníku při plné sklizni. Pro snazší plnění překládacího vozu za jízdy by Libor Vavřinka uvítal stejně dlouhý vyskladňovací šnekový dopravník, jako je u modelu STS. Podle vyjádření prodejce je ale možné delší dopravník dodat.
Sklízecí mlátička CTS je vybavena zařízením HillMaster. „Je to neobyčejně příjemné zařízení, a to nejenom z hlediska obsluhy, která i na svahu sedí ve vodorovné poloze, ale také vzhledem k výkonnosti mlátičky a kvalitě vysekávání,“ dodává L. Vavřinka. „Musím ocenit i její průchodnost, ačkoli nemáme pohon na všechna čtyři kola, nikdy jsem při sečení kukuřice na poli neuvízl. Kabina je tichá s bezvadně fungující klimatizací a s dobrým výhledem i pohodlím. S mlátičkou CTS jsme skutečně spokojeni, pokud jde o výkon a spolehlivost, tak splnila naše očekávání.“

Model STS 9880 z pohledu prodejce
Pro sklízecí mlátičku John Deere STS 9880 je charakteristický extrémní výkon, aniž se tato vlastnost negativně projevuje na kvalitě zrna či spotřebě nafty. Za „vším stojí“ motor o výkonu 461 koní (344 kW), zásobník zrna o objemu 11 000 l a především excentricky uložený třístupňový separační rotor. Celý proces mlácení a separace začíná u tříproudého systému vkládání sklízené plodiny ze šikmého dopravníku do rotoru, čímž se zaručuje mnohem rovnoměrnější tok hmoty, zejména při vyšší vlhkosti nebo při sklizni obzvlášť výnosných porostů. V první části třístupňového modulu se nacházejí tři speciálně zakřivené lopatky, které odebírají materiál a posouvají ho do mláticí části se zvětšeným průměrem. Zde je 15 až 27 vroubkovaných mlatek odolných proti opotřebení s vytíracím účinkem. V nejširší zadní části rotoru se plodina domlacuje a separuje.
„Axiální sklízecí mlátičky jsou u nás známé poměrně dlouho, neprosadily se především proto, že nebyl u nich vyřešen řízený systém nakládání s materiálem,“ tvrdí R. Novotný. „Neustále se u nich projevoval deficit ve výkonu motoru, neboť tento systém je velice náročný na spotřebu energie. John Deere tento problém vyřešil, takže sklízecí mlátička STS dnes poskytuje bezkonkurenční výkon, který si poradí s nejširšími záběry, hustými i zvlhlými porosty a plně naloženým zásobníkem. Vytírací systém výmlatu je přitom ještě šetrnější k zrnu než systém u mlátiček CTS. Výkon od 4,5 do 6,5 hektaru za hodinu nejde na úkor vyšší spotřeby paliva, ta se pohybuje od 15,5 do 17,5 litru na hektar. Obsluha ocení i to, že všechny technické uzly jsou lehce přístupné. Univerzální sklízecí mlátičku STS 9880 si pořizují zemědělci, kteří vyžadují extrémní výkon a kladou velký důraz na rychlost sklizně a šetrný výmlat. Současní uživatelé říkají, že tento stroj v součinnosti s překládacím vozem je schopen nahradit dvě klasické sklízecí mlátičky s výkonem motoru kolem 300 koní.“

Model STS z pohledu obsluhy
„Podle našich zkušeností je sklízecí mlátička STS jedinečná při sklizni kukuřice a také při sklizni obilovin, “ řekl týdeníku Zemědělec Libor Vavřinka. „V porovnání se sklízecí mlátičkou CTS měla při sklizni pšenice o 15 až 20 procent větší plošný výkon. Je však nutné výkon mlátičky dokonale využít, správně ji zatížit, motor nesmí běžet ve větších než jmenovitých otáčkách, a to už vůbec nemluvím o vyprazdňování násypky na souvrati. Pokud jde o spotřebu nafty se zapojeným drtičem, tak v pšenici při výnosu 6,8 tuny byla průměrná spotřeba 14,8 litru na hektar. Z mého pohledu nebyly s PHM žádné problémy, do nádrže o objemu 950 litrů jsme denně tankovali 700 až 800 litrů nafty.“
„ Co bych opravdu na tomto stroji vyzdvihl, je drtič,“ dodává závěrem L. Vavřinka. „Tak jemné drcení se jen tak nevidí a co je také pro nás, kteří hospodaří bezorebným způsobem, důležité, je rovnoměrně rozprostřená drť na celé šířce záběru. Ve své zemědělské praxi jsem se také ještě nesetkal s tak dobrým žacím válem jako u mlátiček John Deere. Nový typ pohonu kosy umožňuje sečení až do rychlosti 14 kilometrů za hodinu a je zcela bez rázů a vibrací. Díky multizásuvce a jen jedné kardanové hřídeli je zapojení žacího válu otázkou chvilky. Vál velice dobře kopíruje terén – na ovládací páce lze naprogramovat tři možnosti nastavení – takže sklizeň je jednoduchá i při záběru 9,15 metru.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *