09.03.2015 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dva přístupy k nejpřesnější navigaci

Nejpřesnější satelitní navádění se skrývá pod zkratkou RTK. Jde o rozdílovou korekci využívající satelitní navigace a lokálního referenčního bodu k tomu, aby zajistila přesnost navádění v rozsahu ±2,5 cm. Lokální referenční bod může být tvořen samostatnou stanicí nebo také sítí mobilních operátorů. Podívejme se podrobněji na rozdíly mezi oběma přístupy.

Lokální základny v podobě stanic RTK využívají k přenosu korekčního signálu rádiové vlny (například 869 MHz, 450 MHz). Ty zajišťují prodejci značky John Deere.

Korekční signál RTK se může ovšem přenášet i pomocí internetu a mobilní sítě. Tento přenos nabízí John Deere pod názvem John Deere Mobile RTK. Jde o mobilní přístup s nejrozšířenějším způsobem internetového spojení zprostředkovaným mobilním modemem přímo na stroji. Kvůli přenosu signálu RTK je pak tento modem propojen s datovým serverem.

Radiový přenos (samostatná stanice)

Samostatná základní stanice pokrývá pouze omezené území (do 20 km) a není síťově propojena s ostatními stanicemi. Přijímá signál ze satelitů a přenáší jej i s korekcí RTK na přijímač pomocí rádiových vln. Pro přenos je nezbytné přímé, nerušené spojení mezi stanicí a přijímačem, přičemž přesnost navigace závisí na vzájemné vzdálenosti. V tomto případě není základní stanice síťově propojena s jinými referenčními body. Pokud se stroj dostane mimo dosah základní stanice, musí provozovatel navigace manuálně přepnout na dostupný signál z jiné základní stanice. Tímto způsobem provozují základní stanice s korekčním signálem RTK prodejci značky John Deere.

Síťové stanice

Síťové stanice fungují tak, že je několik základních stanic prostřednictvím sítě napojeno na centrální server využívající speciální program. Pod takovou sítí se může přijímač satelitního signálu pohybovat, aniž by musel přepínat své připojení mezi jednotlivými základními stanicemi. Signál z referenční stanice je předáván serverem na přijímač prostřednictvím internetového připojení a mobilního modemu.

Mobilní RTK tedy ke své činnosti potřebuje mobilní modem, přijímající data ze serveru, ke kterému je připojen, a také pokrytí mobilní sítí. Přínosem těchto dodatečných nákladů je ale to, že se nemusí budovat vlastní síť stanic RTK s přímým, žádnými překážkami nerušeným vzájemným propojením, naopak se mohou využívat existující stanice, mezi nimiž se dá přecházet bez manuálního přepínání rizika ztráty pokrytí.

Přesnost a vzdálenost

Při využití základních stanic, které nejsou vzájemně propojeny sítí, vymezuje John Deere přesnost navádění pomocí RTK v rozsahu ±2 cm. Tato přesnost je však zaručena pouze v rámci omezené vzájemné vzdálenosti (20 km) přijímače a základní stanice. Jiní poskytovatelé RTK sice inzerují delší vzdálenost, ovšem nespecifikují, jakou má přitom RTK přesnost. Ta se s rostoucí vzdáleností mezi základní stanicí a přijímačem zhoršuje. Proto je důležité vždy porovnávat oba dva údaje, jak přesnost mezi jednotlivými přejezdy po poli, tak vzdálenost od stanice poskytující korekční signál RTK.

Výhody mobilní sítě

Síťová mobilní RTK neboli CORS pracuje na jiném principu než základní stanice bez síťového propojení. Vzájemně propojené základní stanice mohou být od sebe dál, a přesto stále zajišťují opakovanou přesnost mezi jednotlivými přejezdy. Dokážou to díky programu v serveru, který je všechny propojuje. Tento software umožňuje pohyb přijímače v síti stanic bez potřeby přepínání se z jedné na druhou a bez nepokrytých míst. Při provozu RTK je tedy dobré vědět, zda jsou základní stanice RTK skutečně propojeny mobilní sítí, nebo nejsou a využívají pouze rádiového signálu.

Mobilní sítě CORS byly v některých oblastech světa zprovozněny soukromými operátory a někde i státními úřady. Jejich cílem je sledování a průzkum pohybu zemské kůry, některých staveb (například mostů a přehrad) a v poslední době čím dál častěji i řízení zemědělských či stavebních strojů. Svoji oblibu si získaly zejména ze dvou důvodů: jednak se náklady na údržbu základních stanic dělí mezi jednotlivé zprostředkovatele, jednak tyto stanice k optimální činnosti nemusejí být ve vzájemném přímém kontaktu bez překážek.

Přednosti a nevýhody systému JD Mobile RTK

Pro provoz systému John Deere Mobile RTK je nutné si opatřit přijímač StarFireTM 3000

Přednosti

  • Nepotřebujete přímé, nerušené propojení základních stanic RTK.
  • Bezproblémový automatický pohyb v rámci celé sítě (obsluha nemusí manuálně přepínat mezi jednotlivými stanicemi) za předpokladu, že má poskytovatel mobilní sítě v dané oblasti plné pokrytí.
  • Možnost internetového propojení v rámci sítě.
  • Pokrývá velkou oblast.
  • Ideální řešení zejména v kopcovitém terénu.

Nevýhody

  • Pro stroj je nezbytné mobilní pokrytí.
  • Každoroční poplatky.

 

Jaké jedinečné výhody má John Deere u RTK?

Ať využijete mobilní síť (John Deere Mobile RTK), nebo základní stanice (John Deere Radio RTK) s rádiovým přenosem, můžete se spolehnout na zálohu systému nazvanou John Deere RTK Extend, která zajišťuje provoz RTK dokonce i při dočasné ztrátě rádiového nebo mobilního signálu. Ta v prvním případě (John Deere Mobile RTK) nahrazuje ztrátu signálu na deset minut, v druhém (John Deere Radio RTK) dokonce na 15 minut.

Navíc i po uplynutí trvání zálohy John Deere RTK Extend přecházejí přijímače StarFire 3000 zcela automaticky na signál SF2 nabízející druhou nejvyšší přesnost ±5 cm, a to i v kopcovitém či lesnatém terénu. Dostupnost signálu SF2, který využívá přímo satelitů, a tudíž se obejde bez korekce RTK, poskytuje nejpřesnější možnou zálohu bez ohledu na okamžité podmínky. Přechod z RTK na RTK Extend, dále na signál SF2 a zpět na RTK nevyřadí z činnosti automatické řízení AutoTrac, přičemž tato výhoda je poskytována i bez předplaceného signálu SF2.

Shrnutí

Mobilní RTK je vhodnou alternativou v oblastech s členitým terénem, nevhodným pro výstavbu základních stanic a také pro menší počet připojených strojů. Vždy je zapotřebí zvážit základní vlastnosti, přístupnost, výhody i nevýhody obou způsobů využívání korekčního signálu RTK včetně zázemí poskytovaného prodejci techniky a rozhodnout se pro správné řešení tak, aby co nejlépe vyhovovalo konkrétním požadavkům.*

Pavel Pánek

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down