Dva žací adaptéry ve srovnání

Výkonnost sklízecích mlátiček jde stále nahoru a spolu s ní se zvyšuje i průchodnost. Zároveň však musejí být dosaženy i nízké ztráty zrn či semen. A ty začínají u žacího adaptéru, jehož přednosti se projeví zejména tehdy, pokud je porost polehlý, nebo jde o sklizeň plodin, které vyžadují nízké strniště. V současné době je nabídka obilných adaptérů pro sklízecí mlátičky široká a kromě těch, které nabízí přímo výrobci sklízecích mlátiček, je možné si zakoupit i ty od výrobců, kteří se na produkci sklízecích adaptérů specializují. Všichni mají jedno společné a sice to, že vyrábějí adaptéry s unikátními vlastnostmi a možnostmi využití. Je to logické, protože, pokud by jejich adaptéry byly obdobou těch, co mají výrobci sklízecích mlátiček, těžko by na trhu uspěli. Platí to i pro kanadskou firmu MacDon, která nabízí dva typy obilních sklizňových adaptérů s označením D65 a FD75. Oba se vyznačují jednak specifickou konstrukcí žací lišty, která umožňuje vysečení i nízkého porostu (u provedení FD75 je ve flexibilní variantě s možností kopírování povrchu pozemku), a dalším specifikem je použití příčných pryžových dopravníků místo klasického průběžného šneku. Příčné dopravníky umožňují plynulé dávkování posečeného materiálu do komory šikmého dopravníku a díky jejich umístění v těsné blízkosti žací lišty snižují i ztráty zrna či semen sklízených plodin. Žací adaptéry MacDon jsou proto velmi vhodné pro sklizeň polehlých porostů, nebo plodin, u nichž jsou semena nízko nad zemí (luskoviny), a to hlavně díky výbornému kopírování terénu, které je čistě mechanické, pomocí dvou párů vinutých pružin.

Adaptér MacDon D60 (starší provedení) používají i v ZD Podchotucí,  a to se záběrem 9,15 m a v agregaci se sklízecí mlátičkou New Holland CX8080. Není náhodou, že sklizeň veškeré sóji probíhá pouze v jeho režii. 

Protože obecné předpoklady jsou jedna věc a naměřené hodnoty věc druhá, uspořádali pracovníci firmy Agri CS jednoduché měření, které by výhody adaptéru MacDon ukázalo. Měření proběhlo na již zmíněném adaptéru MacDon D60 a sklízecí mlátičce New Holand CX 8080, porovnávaným adaptérem byl New Holland Varifeed se stejným záběrem avšak agregovaný se sklízecí mlátičkou New Holland CR 9080. Sklízena byla pšenice s výnosem okolo čtyř tun z hektaru.

A co bylo předmětem srovnání? Díky rozdílným typům mláticího ústrojí nemohly být měřeny a srovnány provozní ukazatele jako výkonnost či ztráty zrna za sklízecí mlátičkou. Byly proto měřeny parametry, na něž mají vliv jen sklizňové adaptéry. Při prvním měření se jednalo o co nejnižší dosaženou výšku strniště při klasické sklizni stojatého porostu pšenice.

Pro každý z adaptérů bylo provedeno několik měření a výsledek byl jednoznačný. U adaptéru MacDon byla průměrná výška strniště 5,8 cm, zatímco u adaptéru Varifeed to bylo 8,6 cm. Navíc bylo více než zřejmé, že Varifeed níže už sekat nemůže, neboť na některých místech již docházelo k hrnutí půdy před žací lištou. Žací lišta adaptéru MacDon D60 tedy dokázala sklízet se strništěm nižším o necelých 40 %. V případě sklízené pšenice se to sice nezdá jako výhoda, ale jsou případy, kdy i v takovém porostu tomu tak může být. Například v ZD Podchotucí totiž sklízejí i obilniny velmi nízko z důvodu absence orby a dobrého promíchání rostlinných zbytků s půdou při následném zpracování půdy.

Druhé měření posuzovalo kvalitu sečení a ztráty zrna v polehlém porostu. Za tímto účelem byl porost pšenice připraven tak, že sklízecí mlátičky spustily žací vály a pozadu projely stojatým porostem, aby se simulovalo jeho polehnutí. Ve směru polehnutí pak provedly sklizeň. Po jejich přejetí bylo jasně vidět, že žací adaptér MacDon si s polehlou pšenicí poradil lépe, porost byl vysečenější, a tím uniklo i menší množství klásků, které lišta neoddělila od stébel.

To, co bylo vidět pouhým okem, se potvrdilo i při měření, kdy žací adaptér MacDon D60 zabezpečil sklizeň polehlého porostu se ztrátami o 5,3 % nižšími než adaptér New Holland Varifeed.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *